Beskrivning av säkerhetsuppdateringen för FrontPage 2002 Server Extensions för Microsoft Windows Server 2003-baserade datorer: 11 april 2006

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Obs! Om du använder Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000 Server eller x64-baserade utgåvor av Microsoft Windows Server 2003, ska du läsa följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

911831 Beskrivning av säkerhetsuppdateringen för FrontPage 2002 Server Extensions: 11 april 2006
Sammanfattning
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS06-017 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen för FrontPage 2002 Server Extensions från Microsoft. Informationen består bland annat av filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:
Mer Information

Problem som korrigeras i säkerhetsuppdateringen

Förutom problemen som beskrivs i säkerhetsbulletinen, åtgärdar säkerhetsuppdateringen FrontPage 2002 Server Extensions de problem som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
813380 Beskrivning av säkerhetskorrigeringen för FrontPage 2002 Server Extensions: 11 november 2003
895193 Beskrivning av snabbkorrigeringspaketet för FrontPage 2002 Server Extensions för Windows Server 2003 13 april 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
825809 FrontPage Server Extensions slutar svara i Windows Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Förutom problemen som beskrivs i den här säkerhetsbulletinen löser säkerhetsuppdateringen för FrontPage 2002 Server Extensions följande problem som inte tidigare har dokumenterats i någon artikel i Microsoft Knowledge Base:
  • Som standard är den integrerade Windows-autentiseringen inaktiverad på den globala nivån och på nivån per virtuell server. Denna funktion har ändrats så att den integrerade Windows-autentisering aktiveras som standard på de virtuella servrar där FrontPage 2002 Server Extensions körs.

Kända problem under installation

  • När du har installerat denna säkerhetsuppdatering för FrontPage 2002 Server Extensions (KB908981) på den ursprungliga versionen av Microsoft Windows Server 2003, begränsas standardsökmetoden till Indexeringstjänsten. Denna funktion introducerades i Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1).
uppdatering säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering säkerhet bugg programfel fel säkerhetsproblem sårbar skadlig angripare utnyttja register oautentiserad buffertöverskridning specialutformad omfattning särskild denial of service DoS
Referenser
Egenskaper

Artikel-id: 908981 – senaste granskning 01/15/2015 17:41:04 – revision: 2.1

  • Microsoft FrontPage 2002 Server Extensions
  • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbupdate kbpubtypekc atdownload kbexpertisebeginner KB908981
Feedback