Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Datorn försätts inte i viloläge och felmeddelandet "Det finns inte tillräckligt med systemresurser för att slutföra API:n" visas i Windows XP med Service Pack 2, Windows XP Tablet PC Edition 2005 eller Windows XP Media Center Edition 2005

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
I den här artikeln beskrivs ett problem som uppstår i Microsoft Windows XP med Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005 eller Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, och som innebär att det ibland inte går att försätta datorn i viloläge. När detta händer visas ett felmeddelande av följande slag:
Det finns inte tillräckligt med systemresurser för att slutföra API:n.
När problemet uppstår är vilolägesfunktionen inte tillgänglig på datorn förrän den startas om.

Problemet uppstår vanligen när 1 GB (gigabyte) RAM eller mer används på datorn.

Obs! Funktionerna och komponenterna i Windows XP SP2 ingår också i Windows XP Tablet PC Edition 2005 och i Windows XP Media Center Edition 2005.
Orsak
Det här problemet beror på att kernel-energisparfunktionerna i Windows inte kan få de minnesresurser som krävs för att förbereda datorn för viloläge.
Lösning

Information om uppdateringen

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

HämtaHämta paketet med uppdateringen för Windows XP (KB909095) nu.

Utgivningsdatum: 15 augusti 2006

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Information om snabbkorrigeringen

Förutsättningar

Inga särskilda förutsättningar måste vara uppfyllda.

Krav på omstart

Datorn måste startas om efter installation av snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte några andra snabbkorrigeringar.

Filinformation

Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har filattributen som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid med hjälp av fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
FilnamnFilversionStorlekDatumTidPlattformKrav på Service PackVerksamhetsgren
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.27742,136,06412-okt-200500:18x86SP2SP2QFE
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.27742,057,34411-okt-200523:54x86SP2SP2QFE
Ntkrpamp.exe5.1.2600.27742,015,23211-okt-200523:54x86SP2SP2QFE
Ntoskrnl.exe5.1.2600.27742,180,09612-okt-200500:20x86SP2SP2QFE
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.
Mer Information
För att datorn ska förberedas för viloläge kräver kernel-energisparfunktionerna i Windows ett block med sammanhängande minne. Storleken av detta sammanhängande minne står i proportion till antalet fysiska minnesområden som används på datorn. En dator där mycket RAM används behöver sannolikt fler fysiska minnesområden när datorn förbereds för viloläge. Därför krävs en större mängd sammanhängande minne för att förbereda datorn för viloläge.

Dessutom varierar antalet fysiska minnesområden efter vilka program, tjänster och drivrutiner som används på datorn. Därför fungerar vilolägesfunktionen ibland inte.

När det upptäcks i kernel-energisparfunktionen i Windows att vilolägesfunktionen inte fungerar, förblir vilolägesfunktionen inaktiverad tills datorn startas om.

Om du vill veta mer om den terminologi som används i artikeln klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar
Egenskaper

Artikel-id: 909095 – senaste granskning 12/09/2015 03:27:48 – revision: 2.3

Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbqfe kbpubtypekc atdownload kbwinxppresp3fix kbwinxpsp3fix kbhotfixserver KB909095
Feedback