Det är inte säkert att en dator med Microsoft Windows 2000 och Windows 2000 Multilingual User Interface Pack (MUI) uppdateras efter installation av en av säkerhetsuppdateringarna för DirectX som ingår i säkerhetsbulletin MS05-050.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
Tänk dig följande situation:
  • Du använder en Microsoft Windows 2000-baserad dator med Windows 2000 Multilingual User Interface (MUI).
  • Du installerar en av säkerhetsuppdateringarna för Microsoft DirectX som ingår i säkerhetsbulletin MS05-050.
Om ovanstående gäller är det inte säkert att datorn kan uppdateras och dessutom kan det visas ett felmeddelande som liknar följande:
Denna uppdatering kan endast användas för DirectX <version>. Om detta meddelande visas har du inte DirectX <version> på datorn och det går inte att installera uppdateringen.
Obs! I det här fallet är datorn fortfarande mottaglig för problemet som beskrivs i säkerhetsbulletin MS05-050. Det kan verka som om säkerhetsuppdateringen installeras och det är inte säkert att det visas ett felmeddelande.
Orsak
Detta problem uppstår när filversionsinformationen för Quartz.dll är felaktig. Om du vill veta mer om vad som kan orsaka felaktig filversionsinformationen för Quartz.dll, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
263212 Filversionsinformationen kan vara felaktig i Windows 2000 Multilanguage (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Lösning
Lös problemet genom att installera rätt säkerhetsuppdatering som hör till säkerhetsbulletin MS05-050. Välj uppdatering efter Quartz.dll-version på datorn.

Så här identifierar du filversionen för Quartz.dll på en dator med Windows 2000 MUI

Använd någon av följande metoder för att identifiera filversionen.

Metod 1: Du kör Windows 2000 MUI och en annan version av Windows 2000 än den engelska

Använd verktyget Filever.exe. Om du vill veta mer om hur du använder verktyget Filever.exe för att avgöra Quartz.dll-filens version, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
263212 Filversionsinformationen kan vara felaktig i Windows 2000 Multilanguage (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Metod 2: Du kör Windows 2000 MUI och en engelsk version av Windows 2000

Använd verktyget Dxdiag.exe för att avgöra versionen på Quartz.dll-filen. Gör så här:
  1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv dxdiag och klicka sedan på OK.
  2. Klicka på fliken System och kontrollera DirectX-versionen i rutan Systeminformation.
  3. Klicka på fliken DirectX-filer och kontrollera versionsinformationen för filen Quartz.dll.
  4. Anteckna filversionen för Quartz.dll.

Så här installerar du rätt säkerhetsuppdatering baserat på filversion för Quartz.dll, för DirectX som hör till säkerhetsbulletin MS05-050

Viktigt Om du kör Windows 2000 MUI, ska du installera den engelska versionen av rätt uppdatering, oavsett vilket språk du använder i Windows. Om du kör en version av Windows 2000 som inte är på engelska och inte har Windows 2000 MUI installerat, ska du installera den språkversion av uppdateringen som matchar språkversionen för Windows 2000.

Hämta och installera uppdateringen från någon av följande Microsoft-webbplatser, baserat på filversion för Quartz.dll:

Datorer med filversion 6.1.9.7XX av Quartz.dllDatorer med filversion Quartz.dll 6.3.1.8XXDatorer med filversion 6.5.1.9XX av Quartz.dll
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.
Mer Information
Microsoft har även identifierat ett problem när DirectX 8-paketet installeras på en dator med Windows 2000 MUI. En del av binärfilerna uppdateras inte på rätt sätt om du installerar DirectX 8 på en dator med en MUI-version på ett annat språk än engelska. Filversionen för Quartz.dll är fortfarande samma version som ingick i DirectX 7. Om du är drabbad av problemet kan du försöka lösa det genom att installera den engelska versionen av DirectX 9.

Dessutom har Microsoft dokumenterat ett annat problem som gör att det inte är säkert att datorn kan uppdateras efter installation av någon av säkerhetsuppdateringarna för DirectX från säkerhetsbulletinen MS05-050 på en dator med Windows Server 2003, Windows XP eller Windows 2000 Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
909596 Det är inte säkert att datorn kan uppdateras efter installation av någon av säkerhetsuppdateringarna för DirectX från säkerhetsbulletinen MS05-050 på en dator med Windows Server 2003, Windows XP eller Windows 2000
Egenskaper

Artikel-id: 910415 – senaste granskning 12/09/2015 03:43:33 – revision: 1.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbsecurity KB910415
Feedback
" visas när du försöker installera en uppdatering för DirectX." />
" visas när du försöker installera en uppdatering för DirectX." />