Beskrivning av uppdatering för Outlook 2002: 1 februari 2006

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Microsoft har publicerat en uppdatering för Microsoft Outlook 2002. I denna artikel finns information om problem som kan uppstå vid eller efter installation av uppdateringen, hur du skaffar uppdateringen och hur du avgör om den är installerad.
INLEDNING
Microsoft har publicerat en uppdatering för Microsoft Outlook 2002. Uppdateringen innehåller helgdagar för Outlook 2002-kalendern för år 2006 till 2012.

Obs! Denna helgdagsuppdatering har publicerats för följande språkversioner av Outlook 2002: engelska, thailändska, hebreiska, kinesiska (förenklad), kinesiska (traditionell), pankinesiska, danska, svenska, japanska, koreanska och tyska. Helgdagsuppdateringar för andra språkversioner av Outlook 2002 kommer snart att publiceras.
Mer Information

Kända problem

Kända problem som kan uppstå under installationen av säkerhetsuppdateringen

Om du har redigerat helgdagsfilen ersätts den inte när uppdateringen installeras. Du måste därför byta namn på den befintliga helgdagsfilen för att filen i uppdatering 910619 ska kunna installeras.

Kända problem som kan uppstå efter installation av uppdateringen

 • Ändringar i filen som du byter namn på blir inte tillgängliga i den uppdaterade helgdagsfilen. Du måste ändra den nya filen och införa egna ändringar för att de ska visas.
 • Om det saknas helgdagar efter december 2005 efter installation av uppdatering 910619 har filen på datorn inte ändrats. Lös problemet så här:
  1. Avsluta Outlook 2002.
  2. Klicka på Start, Sök och Alla filer och mappar.
  3. Skriv Outlook.hol i rutan Hela eller del av filnamnet:.
  4. Klicka på Lokala hårddiskar i rutan Sök i.
  5. Klicka på Sök.
  6. Högerklicka på filen Outlook.hol, klicka på Byt namn, skriv Outlook.old och tryck sedan på RETUR.
  7. Starta Outlook 2002.
  Om du har gjort egna ändringar av den gamla helgdagsfilen, men inte bytt namn på den innan installationen av uppdateringen, kan den nya helgdagsfilen användas utan dina ändringar under följande förutsättningar:
  • Den gamla helgdagsfilen är skadad.
  • Du kör Identifiera och reparera i Outlook 2002.

Installationsinformation

Hämta och installera uppdateringen

Uppdatering 910619 samt instruktioner för installation och distribution finns på Microsoft Download Center. Gå till följande webbplats om du vill hämta uppdateringen:

Så avgör du om uppdateringen är installerad

Uppdatering 910619 innehåller den engelska versionen av filen som visas i följande tabell.
FilnamnFilversionDatumTidStorlekSpråk
Outlook.holUtan version10 januari 200613:07526,698Engelska (USA)
Du kan avgöra om uppdateringen är installerad på datorn genom att försöka lägga till helgdagar i kalendern för 2006. Uppdateringen har installerats om det går att lägga till helgdagar för 2006.

Använd någon av följande metoder för att lägga till helgdagar i kalendern i Outlook 2002:
Metod 1: Om du inte tidigare har importerat kalenderposter för helgdagar
 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.
 2. Klicka på Kalenderalternativ på fliken Inställningar.
 3. Klicka på Lägg till helgdagar.
 4. Markera kryssrutan för landet som du vill lägga till helgdagar för i dialogrutan Lägg till helgdagar i kalendern och klicka sedan på OK.
Metod 2: Om du tidigare har importerat kalenderposter för helgdagar för år före 2006
 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.
 2. Klicka på Kalenderalternativ på fliken Inställningar.
 3. Klicka på Lägg till helgdagar.
 4. Markera kryssrutan för landet som du vill lägga till helgdagar för i dialogrutan Lägg till helgdagar i kalendern och klicka sedan på OK.

  Obs! Som standard markeras den senaste importerade landskalendern för helgdagar. Om du väljer att importera kalendern visas följande varningsmeddelande om att du redan har importerat kalendern:
  Helgdagar för <land> är redan installerade. Vill du installera dem igen?
 5. Om du svarar Ja importeras helgdagarna.

  Obs! Det skapas dubbletter av helgdagsposter i kalendern om du importerar samma helgdagskalender fler än en gång.

Information för administratörer om MSP-filer

Uppdatering 910619 består av en fullständig Microsoft Windows Installer-fil (MSP-fil) som är förpackad i en självextraherande körbar fil. Följande MSP-fil distribueras i den här uppdateringen:
Outlhol.msp

Funktioner för ominstallation av vissa komponenter för administratörer

Om du uppdaterar administratörsinstallationspunkten samt cachelagrar och installerar om Outlook 2002 på klientdatorer, kan du köra en kommandorad som innehåller egenskapen REINSTALL=[lista med funktioner]. Den här egenskapen anger om du vill installera om vissa komponenter i Outlook 2002 från administratörsavbildningen. För uppdatering 910619 är värdet för [lista med funktioner] följande:
OUTLOOKFiles
Office Admin Update Center for Office IT Professionals innehåller de senaste administrativa uppdateringarna och strategiska distributionsuppdateringarna för alla versioner av Microsoft Office. Mer information om Office Admin Update Center finns på följande Microsoft-webbplats:

Information om borttagning

Om du installerar uppdatering 910619 och sedan lägger till helgdagar i kalendern tas inte posterna i kalendern bort om du avinstallerar uppdateringen. Den version av filen Outlook.hol som finns på hårddisken återställs dock till versionen som användes innan installationen av uppdateringen.
outlook2002 outlook2k2 outlookxp ol2002 ol2k2 olxp outlook helgdag office uppdatering prestanda tillförlitlighet uppdatering hämta xp korrigering 2002
Egenskaper

Artikel-id: 910619 – senaste granskning 01/16/2015 09:09:13 – revision: 3.1

Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbexpertisebeginner kbcalendar kbfix kbupdate kbdownload atdownload KB910619
Feedback