Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av säkerhetsuppdateringen för FrontPage 2002 Server Extensions: 11 april 2006

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.


Om du har en dator med Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 för Itanium-baserade system eller Microsoft Windows Server 2003 med SP1 för Itanium-baserade systems, ska du läsa förljande Knowledge Base-artikel:

908981 Beskrivning av säkerhetsuppdateringen för FrontPage 2002 Server Extensions för Microsoft Windows Server 2003-baserade datorer: 11 april 2006
Sammanfattning
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS06-017 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen för FrontPage 2002 Server Extensions från Microsoft. Informationen består bland annat av filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:
Mer Information

Problem som korrigeras i säkerhetsuppdateringen

Förutom problemen som beskrivs i säkerhetsbulletinen, åtgärdar säkerhetsuppdateringen FrontPage 2002 Server Extensions de problem som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
813380 Beskrivning av säkerhetskorrigeringen för FrontPage 2002 Server Extensions: 11 november 2003
895193 Beskrivning av snabbkorrigeringspaketet för FrontPage 2002 Server Extensions för Windows Server 2003 13 april 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
825809 FrontPage Server Extensions slutar svara i Windows Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Förutom problemen som beskrivs i den här säkerhetsbulletinen löser säkerhetsuppdateringen för FrontPage 2002 Server Extensions följande problem som inte tidigare har dokumenterats i någon artikel i Microsoft Knowledge Base:
  • Som standard är den integrerade Windows-autentiseringen i Microsoft Internet Information Services (IIS) inaktiverad på den globala nivån och på nivån per virtuell server. Denna funktion har ändrats så att den integrerade Windows-autentisering aktiveras som standard på de virtuella servrar där FrontPage 2002 Server Extensions körs.

  • Som standard inaktiveras den integrerade Windows-asutentiseringen med Internet Information Services (IIS) på alla nya virtuella servrar. För att undvika detta problem aktiveras NTLM med FrontPage 2002 Server Extensions när en ny virtuell server skapas.

  • Tänk dig följande situation. Du kör FrontPage 2002 Server Extensions på en dator med Microsoft Windows Server 2003. Du försöker öppna en virtuell katalog i Microsoft Visual InterDev 6.0. Under dessa förhållanden öppnas den virtuella katalogen, men den försvinner från Microsoft Internet Information Services 6.0 (IIS).

Kända problem under installation

  • Du kan minska risken för att datorn måste startas om genom att stoppa IIS-tjänsterna innan du installerar denna uppdatering.
  • När du har installerat denna säkerhetsuppdatering för FrontPage 2002 Server Extensions (KB911831), begränsas standardsökmetoden till Indexeringstjänsten
uppdatering säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering säkerhet bugg programfel fel säkerhetsproblem sårbar skadlig angripare utnyttja register oautentiserad buffertöverskridning specialutformad omfattning särskild denial of service DoS
Referenser
Egenskaper

Artikel-id: 911831 – senaste granskning 01/15/2015 17:42:40 – revision: 2.0

Microsoft FrontPage 2002 Server Extensions

  • kbnosurvey kbarchive kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecvulnerability kbbug kbpubtypekc kbfix kbupdate kbdownload atdownload KB911831
Feedback