MS06-029: Säkerhetsproblem i Microsoft Exchange Server möjliggör skriptinmatning när Outlook Web Access körs på Exchange Server

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 912442
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS06-029. Säkerhetsbulletinen innehåller all relevant information om säkerhetsuppdateringen för Microsoft Exchange Server 2003 och Exchange 2000 Server Service Pack 3 (SP3). Detta däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Om du vill visa hela säkerhetsbulletinen finns på följande Microsoft-webbplats: Om du använder Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 1 (SP1) eller Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) och installerar den här säkerhetsuppdateringen kan tjänster från andra tillverkare som BlackBerry eller GoodLink påverkas. Microsoft Entourage Delegeringsscenarier och delade postlådor kan också påverkas.

Om du använder Microsoft Exchange 2000 Server Service Pack 3 (SP3) och du har installerat den här säkerhetsuppdateringen uppstår inte problemen.

Om du använder Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 1 (SP1) eller Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2), klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base innan du installerar den här säkerhetsuppdateringen.

912918 Användare kan inte skicka e-postmeddelanden från en mobil enhet eller från en delad postlåda i Exchange 2000 Server och Exchange Server 2003

Produkter från andra tillverkare som diskuteras i den här artikeln tillverkas av företag som är oberoende av Microsoft. Microsoft lämnar inga garantier, implicerade eller andra, vad gäller prestanda eller tillförlitlighet hos dessa produkter.
uppdatering säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering säkerhet bugg programfel fel säkerhetsproblem angripare utnyttja register oautentiserad buffertöverskridning specialutformad omfattning specialutformad denial of service DoS TSE WinNT Win2000

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 912442 – senaste granskning 12/09/2015 04:11:40 – revision: 2.0

Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 1

  • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbwinxppresp2fix kbbug kbfix kbwinserv2003presp1fix kbwin2000presp5fix kbwinnt400presp7fix kbmt KB912442 KbMtsv
Feedback