En uppdatering för Internet Explorer 6 och dess inverkan på ActiveX-kontroller

Obs!
Uppdateringen som beskrivs i den här artikeln ingår i den senaste kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer. Installera den senaste uppdateringen genom att installera alla viktiga eller prioriterade uppdateringar från webbplatsen Windows Update: Ytterligare teknisk information om den senaste kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer finns på följande Microsoft-webbplats: Den här artikeln innehåller information för teknisk IT-personal och utvecklare om förändrad hantering av ActiveX-kontroller i Internet Explorer. På följande Microsoft-webbplats kan hemanvändare läsa om hur ActiveX-kontroller hanteras i Internet Explorer när den här uppdateringen har installerats: Obs! Om du har problem med en ActiveX-kontroll på en webbplats du betraktar som tillförlitlig, lägger du till webbplatsen i zonen Tillförlitliga platser i Internet Explorer så här:
 1. Klicka på InternetalternativVerktyg-menyn.
 2. Klicka på Tillförlitliga platser på fliken Säkerhet och sedan på Platser.
 3. Under Lägg till den här webbplatsen i zonen skriver du in URL-adressen till webbplatsen du vill lägga till.
 4. Klicka på Lägg till och Stäng.
Om problemet återkommer besöker du följande Microsoft-webbplats: Viktigt! Informationen i den här artikeln gäller versioner av Internet Explorer som gavs ut och uppdaterades mellan april 2006 och april 2008. I april 2008 avhjälptes problemet genom säkerhetsuppdateringen MS08-024. Mer teknisk information om MS08-024 får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
947864 MS08-024: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer
INLEDNING
Microsoft har gett ut en programuppdatering för Microsoft Internet Explorer 6 för Windows XP Service Pack 2 (SP2) och för Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1). Uppdateringen gör att vissa webbsidor med ActiveX-kontroller och Java-tillägg hanteras på ett nytt sätt i Internet Explorer. Exempel på ActiveX-kontroller är följande:
Adobe Reader
Apple QuickTime Player
Macromedia Flash Player
Microsoft Windows Media Player
Real Networks RealPlayer
Sun Java Virtual Machine
Efter att du har installerat denna uppdatering går det inte att interagera med ActiveX-kontroller från vissa webbsidor förrän dessa kontroller har aktiverats. Du aktiverar en ActiveX-kontroller genom att klicka på kontrollen manuellt. Det finns dessutom metoder som webbutvecklare kan använda för att uppdatera webbsidorna. Mer information om metoderna finns på följande MSDN-webbplats:När du installerar den här uppdateringen tas binärfilen Plugin.ocx bort helt från Windows Server 2003 och Windows XP. Plugin.ocx är en privat komponent i Internet Explorer utan några offentliga gränssnitt. Plugin.ocx används för att ta hand om Netscape-pluginprogram som ActiveX-kontroller. Plugin.ocx inaktiverades 2003 i Windows Server 2003 och Windows XP av säkerhetsskäl. Genom den här uppdateringen avlägsnas den icke-fungerande Plugin.ocx-koden helt.

Som en del i den här uppdateringen av Internet Explorer kommer Microsoft att publicera uppdateringar av de aktuella versionerna av Windows XP och Windows Server 2003. Alla klientoperativsystem kommer att uppdateras. Dessa klientoperativsystem är bland annat följande:
 • Windows XP Starter Edition
 • Windows XP Home Edition
 • Windows XP Professional Edition
 • Windows XP Tablet PC Edition
 • Windows XP Media Center Edition
 • Windows XP Professional for Embedded Systems
I dagsläget har Microsoft inte publicerat uppdateringar för tidigare versioner av Internet Explorer, Windows Server 2003 eller Windows XP. Däremot kan Microsoft komma att publicera uppdateringar för dessa tidigare versioner i framtiden. Ytterligare information om tidsplaner för utgåvor publiceras i denna artikel när informationen blir tillgänglig.

Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:

Uppdatering för Internet Explorer för Windows Server 2003, 32-bitars x86-versioner med Service Pack 1: Uppdatering för Internet Explorer för Windows Server 2003, 64-bitars Itanium-versioner med Service Pack 1: Uppdatering för Internet Explorer för Windows Server 2003, 64-bitars x64-versioner: Uppdatering för Internet Explorer för Windows XP Professional x64 Edition: Uppdatering för Internet Explorer för Windows XP med Service Pack 2: Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer för att visa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.
Mer Information

Kända problem

 • ActiveX-uppdatering för Internet Explorer i säkerhetsuppdatering 912812 inaktiveras

  Efter distribution av uppdatering 912945 för Internet Explorer inaktiveras ActiveX-uppdateringen för Internet Explorer i säkerhetsuppdatering 912812. Säkerhetskorrigeringarna i säkerhetsuppdatering 912812 finns kvar och fungerar. Endast ActiveX-uppdateringen för Internet Explorer inaktiveras.
 • Problem vid rendering av webbsidor i Internet Explorer

  Problemet uppstår om Mshtml.dll omregistreras efter att du har installerat den kumulativa uppdateringen. Problemet är löst i säkerhetsuppdatering 912812 för Internet Explorer.
  912812 MS06-013: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer

  Vi rekommenderar att du installerar säkerhetsuppdatering 912812 för Internet Explorer i stället för uppdatering 912945 som beskrivs i den här artikeln.
 • Inloggningsdialogrutor kan visas och vissa inställningar återställs till standardvärden

  Problemet uppstår om du installerar snabbkorrigeringsversionen av den här uppdateringen på datorer med en 64-bitarsversion, till exempel en Itanium- eller x64-baserad version av Windows Server 2003 eller en x64-baserad version av Windows XP med respektive Service Pack-uppdateringar. Om detta är fallet kan den initiala inloggningsdialogrutan visas för program och Windows-komponenter. Dessutom kan vissa inställningar återställas till standardvärden. Detta kan medföra följande problem:
  • Webbtillämpningar uppmanar användare att välja sekretessalternativ.
  • Standardinställningar för favoriter i Internet Explorer återställs.
  • Säkerhetszonerna i Internet Explorer återställs till standardvärdena.
  • De avancerade inställningarna för Internet Explorer återställs till standardvärdena.
  • Den första dialogrutan för Windows Media Player visas.
  Problemet är löst i säkerhetsuppdatering 912812 för Internet Explorer.
 • Google-verktygsfältet

  Ett åtkomstfel kan uppstå i Google-verktygsfältet om du stänger ett fönster som innehåller en inaktiv ActiveX-kontroll. Microsoft samarbetar med teknisk personal på Google för att lösa detta problem. Google kommer att lösa problemet genom att använda en automatisk leveransmekanism för användare av verktygsfältet. Problemet berör version 3.0.129.2 och tidigare av Google-verktygsfältet. Du kan hämta den senaste versionen av verktygsfältet från följande Google-webbplats:
 • Externa skript fungerar inte om kryssrutan "Inaktivera skriptfelsökning (Internet Explorer" är avmarkerad

  Problemet är löst i säkerhetsuppdatering 912812 för Internet Explorer.
 • ActiveX-kontroller som använder Java Platform, Standard Edition 1.3. eller 1.4

  När du klickar på en ActiveX-tilläggskontroll i ett program som kör tilläggskontrollen med J2SE (Java Platform, Standard Edition) 1.3 eller 1.4 flyttas inte tangentbordsfokus till kontrollen. Du måste klicka på kontrollen en gång till för att flytta fokus. Fokusförflyttningen fungerar korrekt i J2SE 1.5. Den senaste versionen av J2SE finns på följande Sun Microsystems-webbplats:
 • Det går inte att använda växeln /integrate för att uppdatera källfilerna för Windows-installationen

  Administratörer kan inte använda växeln /integrate för att uppdatera källfilerna för Windows-installationen med den här uppdateringen. Detta kommer sannolikt att åtgärdas i nästa uppdatering för Windows Server 2003 och Windows XP. Undvik problemet genom att använda verktyget Sysprep. Ytterligare information finns på följande Microsoft-webbplats: Det här problemet har lösts i säkerhetsuppdatering 912812 för Internet Explorer.
 • Siebel-program där ActiveX-kontroller används

  Programuppdatering 912945 påverkar alla Siebel 7 High Interactive-klienter. När du har installerat den här uppdateringen måste du klicka flera gånger för att arbeta interaktivt med Siebel-programmet, en gång för varje ActiveX-kontroll i programmet. Siebel och Microsoft försöker gemensamt hitta en lösning på problemet. En Siebel-produktuppdatering kommer sannolikt att ges ut under våren 2006. Mer information om Siebel-produktuppdateringar finns på följande Siebel-supportwebbplats:
 • Delvis matchande processnamn

  Vissa program har processnamn som är delsträngar av programnamn som använder den nya ActiveX-funktionaliteten. Ett exempel är Utforskarens programnamn, Explorer.exe, som är en delsträng APExplorer.exe. Detta innebär att Explorer.exe automatiskt använder den nya ActiveX-funktionaliteten. Detta kan innebära funktionalitets- eller säkerhetsproblem.

  Problemet är löst i säkerhetsuppdatering 912812 för Internet Explorer.
 • MFC-kontroller lämnar kvar ett permanent fönster

  Under vissa omständigheter kan en MFC-baserad ActiveX-kontrolls fönster kvarstå även efter att användaren lämnat sidan där kontrollen finns. Problemet är löst i säkerhetsuppdatering 916281 för Internet Explorer.
 • Visual Basic-kontroller visas inte

  Under vissa omständigheter visas inte kontroller som har skrivits i Visual Basic och som är formaterade med CSS-attributen display och visibility. Problemet är löst i säkerhetsuppdatering 916281 för Internet Explorer.
 • Säkerhetsvarning visas vid försök att öppna ett PDF-dokument från en säker (https://) webbsida

  När du försöker öppna ett PDF-dokument från en säker (https://) webbsida visas felaktigt en säkerhetsvarning om blandat innehåll. Problemet är löst i säkerhetsuppdatering 916281 för Internet Explorer.
Mer information om rekommenderade metoder för att få ActiveX-kontroller att fungera utan användaråtgärder finns på följande MSDN-webbplats: Följande problem uppstår på webbplatser där de rekommenderade metoderna inte används.

Obs! Samtliga dessa problem kan lösas med de metoder som beskrivs på MSDN-webbplatsen.
 • Bläddring
  Om du använder mushjulet för att bläddra genom en sida som innehåller en interaktiv kontroll, visas inte kontrollen korrekt. Problemet är löst i säkerhetsuppdatering 912812 för Internet Explorer.
 • Abstract Window Toolkit
  Åtkomstfel har rapporterats för Java-program som använder AWT-klasser (Abstract Windows Toolkit) i användargränssnittet. Problemet är löst i säkerhetsuppdatering 912812 för Internet Explorer.
 • Transparenta Flash-animeringar
  En helsidesannons försvinner, men fokusrektangeln förblir intakt. I denna situation finns kontrollen fortfarande kvar, men är genomskinlig. Detta innebär att det associerade överläggsfönstret är kvar på sidan.
 • DHTML-menyer
  Om en DHTML-meny expanderas kan menyn visas ovanpå en ActiveX-kontroll. Om du klickar på menyn aktiveras kontrollen, men DHTML-menyn öppnas inte. Överläggsfönstret ligger överst i z-ordningen. Detta innebär att fönstret tar emot meddelandet om musklick.
 • Kontroller som visar meddelanderutor innan de läses in
  När vissa kontroller läses in på en webbsida maskas inte kontrollerna korrekt av funktionaliteten i denna uppdatering. Dessa kontroller är bland annat de kontroller som används i Macromedia Shockwave Director, i QuickTime Player och i Virtools Web Player. Om Windows klassificerar en kontroll som inaktiv visas en meddelanderuta innan kontrollen läses in.
 • Kontrollers CSS-attribut
  Kontroller som är dolda eller som har visningsinställningen None men har storleksdimensioner, visar fokusrektangeln när du rör muspekaren över dem.
  Problemet är löst i säkerhetsuppdatering 916281 för Internet Explorer.

Teknisk support för x64-versioner av Microsoft Windows

Om maskinvaran levererades med en Microsoft Windows x64-utgåva installerad ger maskinvarutillverkaren teknisk support och hjälp för Windows x64-utgåvan. Det beror på att Windows x64-utgåvan levererades tillsammans med maskinvaran, och maskinvarutillverkaren kan ha anpassat installationen av Windows x64-utgåvan med speciella komponenter. Dessa kan vara specifika drivrutiner eller inställningar som ger maximala prestanda för maskinvaran. Microsoft tillhandahåller assistans inom rimliga gränser vid behov av teknisk hjälp med en Windows x64-utgåva. Du kan dock behöva kontakta tillverkaren direkt. Tillverkaren är mest lämpad att ge stöd för de program som han installerat på maskinvaran. Om du har köpt en separat Windows x64-utgåva, till exempel en Microsoft Windows Server 2003 x64-utgåva, kontaktar du Microsoft för teknisk support.

Produktinformation om Windows XP Professional x64 Edition finns på följande Microsoft-webbplats: Produktinformation om x64-versioner av Windows Server 2003 finns på följande Microsoft-webbplats:

De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.
Winx64 Windowsx64 64bit 64-bit
Egenskaper

Artikel-id: 912945 – senaste granskning 09/25/2013 14:06:00 – revision: 17.0

Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbresolve kbwebbrowser kbactivexscript kbonline kbexpertiseadvanced kbhowto kbFAQ KB912945
Feedback