Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

MS06-020: Säkerhetsproblem i Macromedia Flash Player från Adobe möjliggör fjärrkörning av kod

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS06-020 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen för Macromedia Flash Player från Adobe. Informationen består bland annat av filmanifestinformation och distributionsalternativ. Säkerhetsbulletinen finns på följande Microsoft-webbplatser:

Kända problem

Tänk dig följande scenario. Användare installerar Flash Player 7 eller Flash Player 8 på en dator där Flash Player 6 tidigare har varit installerat. Säkerhetsuppdateringen MS06-020 installerades inte i den versionen av Flash Player 6. Användarna avinstallerar sedan Flash Player 7 eller Flash Player 8. Därefter erbjuds de säkerhetsuppdateringen MS06-020 varje gång de besöker webbplatsen Windows Update eller Microsoft Update. Om användarna aktiverar Automatiska uppdateringar erbjuds de också säkerhetsuppdateringen MS06-020 genom denna funktion.

I de här fallen installeras inte säkerhetsuppdateringen MS06-020, och följande felmeddelande visas:
Den Macromedia Flash-version som är installerad matchar inte den uppdatering du försöker installera.
Säkerhetsuppdateringen MS06-020 erbjuds även i fortsättningen genom Windows Update, Microsoft Update och Automatiska uppdateringar.

Obs! Det här problemet uppstår inte om användarna installerar säkerhetsuppdateringen MS06-020 på en dator med Flash Player 6 innan de installerar Flash Player 7 eller Flash Player 8.
Workaround
Det finns tre sätt att undvika problemet. Samtliga lösningar förhindrar att MS06-020 erbjuds för installation genom Windows Update, Microsoft Update och Automatiska uppdateringar. Lösningarna är följande:
 • Besök hemsidan för Windows Update eller Microsoft Update. Leta upp säkerhetsuppdateringen MS06-020 i listan med uppdateringar som erbjuds. Uppdateringen kallas “Säkerhetsuppdatering för Macromedia Flash 6 (KB913433)”. Klicka på plustecknet intill uppdateringen, och markera sedan kryssrutan Visa inte den här uppdateringen igen.
 • Leta upp och ta bort följande filer på datorn:
  • Flash.ocx
  • Swflash.ocx
  Obs! En av de här filerna eller båda kan vara installerade på datorn. Normalt installeras filerna i mappen %windir%\system32\Macromed.
 • Installera den senaste versionen av Flash Player. Mer information finns på följande Adobe-webbplats:
Kontaktinformationen för andra företag som lämnas i denna artikel kan hjälpa dig att hitta den tekniska support du behöver. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte på något sätt att kontaktinformationen är korrekt.

Obs! Det här problemet innebär inte att användarens dator lämnas i ett osäkert tillstånd vad Flash Player beträffar, trots att säkerhetsuppdateringen inte kunde installeras. Säkerhetsuppdateringen kan inte installeras eftersom Flash Player-filerna inte är registrerade, trots att de finns. Eftersom de inte är registrerade kan Flash Player inte köras. Så snart någon av filerna registreras igen får användaren åter säkerhetsuppdateringar genom de vanliga kanalerna.
uppdatering säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering säkerhet bugg programfel fel säkerhetsproblem sårbar skadlig angripare utnyttja register oautentiserad buffertspill specialutformad omfattning särskild denial of service DoS TSE WinNT Win2000
Egenskaper

Artikel-id: 913433 – senaste granskning 12/26/2006 01:56:00 – revision: 3.0

 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbwinnt400presp7fix kbsecbulletin kbwinxppresp2fix kbpubtypekc kbwin2000presp5fix kbwinserv2003presp1fix KB913433
Feedback