Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Excel 2003 Viewer: 14 mars 2006

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS06-012 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen av Microsoft Office Excel 2003 Viewer. Informationen består bland annat av filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:
uppdatering säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering säkerhet bugg programfel fel säkerhetsproblem sårbar skadlig angripare utnyttja register oautentiserad buffertöverskridning specialutformad omfattning särskild denial of service DoS
Egenskaper

Artikel-id: 914451 – senaste granskning 01/16/2015 09:14:28 – revision: 1.1

Microsoft Office Excel Viewer 2003

  • kbnosurvey kbarchive kbpubtypekc kbsecvulnerability kbsecurity kbexpertisebeginner kbqfe kbfix kbbug KB914451
Feedback
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)