Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office 2000: 11 juli 2006

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletin MS06-039 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen för Microsoft Office 2000, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Information om borttagning

När du har installerat uppdateringen kan du inte ta bort den. Om du vill återgå till en tidigare installation av Office 2000 måste du ta bort Office 2000 och sedan installera om det från original-CD:n.
uppdatering säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering säkerhet bugg programfel fel säkerhetsproblem sårbar skadlig angripare utnyttja register oautentiserad buffertöverskridning specialutformad omfattning särskild denial of service DoS
Egenskaper

Artikel-id: 914797 – senaste granskning 01/15/2015 16:34:30 – revision: 1.1

Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Publisher 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbdownload atdownload kbupdate kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecvulnerability kbbug kbfix kbpubtypekc KB914797
Feedback
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)