Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Felmeddelande vid försök att installera Windows Defender på en dator med Windows 2000: "This software requires GDI+ Please load the Windows 2000 Security Software Prerequisite Pack"

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
När du försöker installera Microsoft Windows Defender på en dator med Microsoft Windows 2000 visas följande felmeddelande:
This software requires GDI+. Please load the Windows 2000 Security Software Prerequisite Pack
När du klickar på OK visas kanske följande felmeddelande:
Installationsfel

Guiden avbröts innan Windows Defender hade installerats fullständigt.

Systemet har inte ändrats. Om du vill slutföra installationen vid ett senare tillfälle kan du köra installationsprogrammet igen.

Klicka på Slutför för att avsluta guiden.
Orsak
Det här problemet beror på att Windows Defender kräver vissa Microsoft Windows GDI+-binärfiler (Graphics Device Interface). Dessa kan i standardfallet inte installeras på en dator med Windows 2000.

För att installera Windows Defender måste du använda den aktuella versionen av GDI+, som kan hämtas från Microsoft Download Center.

Windows GDI gör det möjligt för program att använda grafik och formaterad text på en bildskärm eller skrivare. Windows-baserade program kommer inte åt grafikmaskinvaran direkt, utan Windows GDI interagerar med drivrutiner för programmens räkning.
Lösning
Lös problemet så här:
 1. Hämta Platform SDK Redistributable: GDI+ från följande Microsoft-webbplats: Viktigt! När du hämtar filen Ggdiplus_dnld.exe klickar du på Spara och sparar sedan filen till skrivbordet.
 2. Dubbelklicka på Ggdiplus_dnld.exe och godkänn sedan licensavtalet genom att klicka på Yes.
 3. Zippa upp alla filerna till skrivbordet när du får en fråga om detta. Klicka på Browse, dubbelklicka på Desktop och klicka sedan på Unzip.
 4. Kopiera filen Gdiplus.dll manuellt från skrivbordet till mappen %systemroot%\System32 så här:
  1. Högerklicka på Start och klicka sedan på Utforska.
  2. Klicka på Skrivbord.
  3. Högerklicka på Gdiplus.dll och klicka på Kopiera.
  4. Klicka på Start, Kör, skriv %systemroot%\System32 och klicka på OK.
  5. Klicka på Redigera och sedan på Klistra in.
 5. Försök installera Windows Defender.
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.
Egenskaper

Artikel-id: 915052 – senaste granskning 12/09/2015 04:45:11 – revision: 1.4

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Windows Defender

 • kbnosurvey kbarchive kbdefenderrtwyes kbdefenderrtwswept atdownload kbexpertisebeginner kberrmsg KB915052
Feedback