Beskrivning av uppdateringen av Microsoft Office 2004 för Mac 11.2.3

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Microsoft har publicerat en uppdatering för Microsoft Office 2004 för Mac. I den här artikeln beskrivs följande aspekter på uppdateringen:
 • Förbättringar som ingår i uppdateringen
 • Hämta uppdateringen
INLEDNING
Beskriver uppdateringen av Microsoft Office 2004 för Mac 11.2.3. Uppdateringen innehåller flera förbättringar av Microsoft Word 2004 för Mac, för Microsoft PowerPoint 2004 för Mac, för Microsoft Excel 2004 för Mac och Microsoft Entourage för Mac 2004.
Mer Information

Förbättringar som ingår i Microsoft Office 2004 för Mac 11.2.3

Uppdateringen av Microsoft Office 2004 för Mac 11.2.3 innehåller följande förbättringar.

Word 2004 för Mac

 • Anpassade radnummerformat fungerar korrekt vid spårning av ändringar
  Uppdateringen innehåller en lösning på ett problem som gör att Word 2004 för Mac slutar fungera. Följande felmeddelande visas:
  Det går inte att läsa formateringen i detta dokument. Spara hela dokumentet nu.
  Problemet kan uppstå om du använder ett eget radnummerformat och samtidigt spårar ändringar.
 • Fälten "Datum" och "Nummer" hanterar korrekta indata bättre
  Uppdateringen innehåller en lösning på ett problem som gör att Word 2004 inte kan hantera giltiga indata i formulärfält om fältets typ är Datum eller Nummer.
 • Fullbreddssiffertecken som använder Hirigana-teckensnitt visas och skrivs ut korrekt
  Uppdateringen innehåller en lösning på ett problem som gör att fullbreddssiffror i Hirigana-teckensnitt visas som halvbreddstecken och att dessa tecken inte justeras korrekt. Problemet påverkar endast Word 2004 för Mac-versioner som är registrerade för japanska.

PowerPoint 2004 för Mac

 • Förbättrad stabilitet när presentationer sparas
  Uppdateringen innehåller en lösning på ett problem som medför att PowerPoint 2004 för Mac avslutas oväntat, att data förloras och att felmeddelanden visas när du försöker spara presentationer:
  • Ibland kan presentationen innehålla oläsliga eller skadade data.
  • Presentationen innehåller bilder som har infogats från en annan presentation med en annan bildbakgrund.
  • Presentationsfilen genomsöks av ett annat program, till exempel Spotlight eller ett antivirusprogram. Om du försöker spara presentationen visas följande felmeddelande:
   Det gick inte att komma åt filen.

Excel 2004 för Macintosh

 • Bättre säkerhet
  Uppdateringen innehåller en korrigering av ett säkerhetsproblem i Excel 2004 för Mac som gör det möjligt för en angripare att använda en avsiktligt manipulerad arbetsbok för att skriva över datorns internminne.

Entourage 2004 för Mac

I uppdateringen av Microsoft Office 2004 för Mac 11.2.3 finns följande förbättringar för Entourage 2004 för Mac.
 • Entourage kan synkroniseras med Mac OS X Sync Services
  Användare av Mac OS X 10.4.3 eller senare kan synkronisera Entourage 2004 för Mac-objekt med andra program, till exempel Adressboken och iCal. Du kan synkronisera Entourage 2004 för Mac-objekt med andra Macintosh-datorer genom Apples .Mac online-tjänster. Du kan också synkronisera Entourage-objekt med portabla enheter, till exempel mobiltelefoner och handdatorer som är iSync-kompatibla. Du kan använda Entourage 2004 för Mac för att synkronisera kontakter, aktiviteter, uppgifter och anteckningar med Sync Services. Mer information om hur du använder Entourage 2004 och Sync Services finns i hjälpen till Entourage 2004 för Mac. Mer information om hur du använder Sync Service finns i hjälpen till Mac OS.
 • Du kan använda Spotlight för att söka i Entourage 2004 för Mac-objekt
  Om du använder Mac OS X 10.4 eller senare kan du använda Spotlight för att söka i Entourage 2004 för Mac-objekt. Du kan använda Spotlight för att indexera alla (icke-krypterade) Entourage 2004 för Mac-objekt och söka efter innehåll i dem. Om du vill använda funktionen kontrollerar du att Spotlight är aktiverat för den volym där du sparar dina Entourage-objekt. Om du vill installera den senaste versionen av Mac OS X 10.4 klickar du på ProgramuppdateringApple-menyn. Mer information om hur du konfigurerar Entourage för Spotlight-sökningar finns i hjälpen till Entourage. Mer information om Spotlight finns i Apple-hjälpen.
 • Entourage 2004 för Mac kan använda smartkort för att signera, kryptera och dekryptera e-postmeddelanden.
  Om du använder Mac OS X 10.4.2 eller senare kan du i och med denna uppdatering använda Nyckelringen i Mac OS tillsammans med vanliga smartkort, till exempel Common Access Cards. Därför kan Entourage 2004 för Mac använda certifikat och privata nycklar som finns på smartkort för att signera, kryptera och dekryptera e-postmeddelanden. Uppdateringen innehåller även förbättringar av stödet för S/MIME-certifikat (Secure/Multipurpose Internet Mail Extension).


 • SSL-anslutningar till Mac OS X 10.4-servrar fungerar korrekt
  Entourage 2004 för Mac och andra Office 2004 för Mac-program är mer kompatibla med självsignerade certifikat. Själsignerade certifikat används för att skapa SSL-anslutningar till servrar som kör Mac OS X 10.4 Server.

 • Kalenderlistan skrivs ut korrekt
  Uppdateringen innehåller en lösning på ett problem som gör att Entourage 2004 för Mac avslutas oväntat om du använder utskriftsalternativet Kalenderlista för att skriva ut vissa kalendrar. Problemet uppstår om den första dagen i den vecka som kommer efter den vecka som skrivs ut har aktivitet som sträcker sig över hela dagen. Problemet uppstår till exempel om måndag är veckans första dag och om det finns en heldagsaktivitet inbokad på den måndag som kommer efter den vecka som skrivs ut. Du kan välja vilken dag som ska vara veckans första dag i avsnittet Kalender i inställningarna för Entourage 2004 för Mac.
 • Mötesinbjudningar, avbokningar och påminnelser fungerar korrekt
  Uppdateringen innehåller en korrigering av hur Entourage 2004 för Mac hanterar mötesinbjudningar, avbokningar och påminnelser.
  • Dubblettaktiviteter skapas inte längre om du accepterar en uppdaterad inbjudan.

  • Mötesinbjudningar som accepteras automatiskt registreras korrekt som "preliminärt" i stället för "upptagen" i kalendern i Entourage 2004 för Mac.

  • Ändringar som har gjort i en instans av en återkommande aktivitet påverkar endast den instansen.

  • Återkommande aktiviteter som innehåller undantag, till exempel om- eller avbokningar, visar inte längre påminnelser för passerade datum.

  • Återkommande aktiviteter som innehåller en avbokad aktivitet bearbetas och synkroniseras korrekt för användare med Exchange Server-konton.

  • Entourage 2004 för Mac uppmanar dig att skicka uppdateringar till mötesdeltagare när du ändrar mötets längd.

  • Entourage 2004 för Mac hantera felaktigt formaterade iCal- eller vCal-mötesinbjudningar korrekt.

  • Entourage 2004 för Mac visar korrekt information om lediga och upptagna tider när en delegerad användare schemalägger möten.

  • Mötesinbjudningar som skickas där alternativet Visa tid som har inställningen Ledig visas korrekt i mottagarens kalender.

Tidigare publicerade korrigeringar medföljer uppdateringen

Denna uppdatering innehåller även samtliga korrigeringar som finns med i tidigare uppdateringar av Office 2004 för Mac.
Om du vill veta mer om vilka korrigeringar som ingår i tidigare uppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
883951 Beskrivning av Microsoft Office 2004 för Mac Service Pack 1 (11.1.0) (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

915054 Beskrivning av uppdateringen av Microsoft Office 2004 för Mac 11.1.1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

915055 Beskrivning av Microsoft Office 2004 för Mac Service Pack 2 (11.2.0) (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

915056 Beskrivning av uppdateringen av Microsoft Office 2004 för Mac 11.2.1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Hämta uppdateringen av Office 2004 för Mac 11.2.3

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
HämtaHämta paket 915057 nu
Utgivningsdatum: 14 mars 2006

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer för att visa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.
Om du har tekniska frågor, eller om du inte kan hämta eller installera uppdateringen, kan du använda följande Microsoft-webbplats för att visa vilka supportalternativ som finns tillgängliga: Obs! Den readme-fil som följer med uppdateringen Microsoft Office 2004 för Mac 11.2.3 innehåller följande information:
 • Systemkrav
 • Om hur den här uppdateringen installeras.
 • Information om felsökning vid installationsproblem.
 • En lista över vilka filer som uppdaterats.
De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.
Egenskaper

Artikel-id: 915057 – senaste granskning 02/08/2014 16:22:39 – revision: 2.1

Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive atdownload kbupdate kbfix KB915057
Feedback