Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Felmeddelande när du använder Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Buffertöverskridning upptäcktes!"

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Snabbkorrigeringen som beskrivs i den här artikeln finns inte för den kinesiska och den japanska versionen av Microsoft Dynamics CRM.
Symptom
När du använder Microsoft Dynamics CRM 3.0 får du ett felmeddelande som ser ut ungefär så här:
Microsoft Visual C++ Runtime Library
Buffertöverskridning upptäcktes!
Program: c:\windows\system32\inetsrv\w3wp.exe
En buffertöverskridning har upptäckts och den har skadat programmets interna läge. Programmet kan inte fortsätta körningen på ett säkert sätt och måste nu avbrytas.
Obs! Det här inträffar på datorer som kör Microsoft Internet Information Services 6 (IIS 6). Om du kör Internet Information Services 5 (IIS 5) hänvisar felet till filen inetinfo.exe.

Microsoft har undersökt vad som orsakar det här felet och vi bekräftar att överskridningen inte kan exploateras. Felet utgör därför ingen säkerhetsrisk.
Lösning
Det här problemet har åtgärdats i uppdateringspaket 1 för Microsoft Dynamics CRM 3.0. Mer information får du om du klickar på följande artikelnummer i Microsoft Knowledge Base:
922815 Uppdateringspaket 1 för Microsoft Dynamics CRM 3.0 finns tillgängligt
Mer Information
Mer information om prestandajustering för CRM 3.0 finns i följande dokument:

Mer information om den terminologi som används för att beskriva uppdateringar av Microsoft-program får du om du klickar på följande artikelnummer i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar
887283 Namngivningsstandarder för snabbkorrigeringar och uppdateringar för Microsoft Business Solutions CRM-program
Egenskaper

Artikel-id: 915343 – senaste granskning 12/09/2015 04:50:34 – revision: 3.0

Microsoft CRM 3.0

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbqfe kbfix kbmbsmigrate kbpubtypekc KB915343
Feedback