Felmeddelanden vid hämtning av MDAC-programuppdateringspaket från Microsoft Update eller Microsoft Windows Update

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
INLEDNING
I den här artikeln beskrivs några felmeddelanden som kan visas vid hämtning av ett MDAC- (Microsoft Data Access Components) programuppdateringspaket från Microsoft Update eller Microsoft Windows Update.
Mer Information

Meddelande 1

17001
Det här felmeddelandet visas under installationen vid fel som inte uppfyller kraven för mer specifika felmeddelanden. Leta upp orsaken till felet i Windows-loggfilen, och åtgärda felet innan installationsprogrammet körs igen.

Meddelande 2

17010
Det här felmeddelandet visas under installationen när programuppdateringen är avsedd för en annan MDAC-version än den som är installerad på datorn. Felet uppstår när identifieringslogiken i Windows Update- eller Microsoft Update-klientprogrammet inte fungerar. Besök hämtningsplatsen och hämta programuppdateringspaketet som motsvarar din MDAC-version.

Meddelande 3

17011
Det här felmeddelandet visas när produktfilerna på datorn är på olika programuppdateringsnivåer. Under installationen kontrolleras att flera centrala MDAC-filer är på samma uppdateringsnivå. Felet uppstår när detta inte är fallet. Problemet kallas mixed stack-fel. Installera en senare MDAC-version om felmeddelandet visas.

Meddelande 4

17020
Vanligtvis identifieras MDAC-installationens språkversion automatiskt i Windows Update- och Microsoft Update-klientprogrammen. Sedan erbjuds rätt uppdateringspaket för språket. Ibland har emellertid registernyckeln som används i klientprogrammet för att fastställa språkversionen inte något värde. I så fall hämtas MDAC-programuppdateringspaketet för operativsystemets språkversion.

Vanligen är MDAC-installationens och operativsystemets språkversioner identiska. I så fall visas inte felmeddelandet. Ibland kan emellertid språkversionerna skilja sig åt. Det kan till exempel vara så att den engelska versionen av Microsoft SQL Server används tillsammans med den engelska MDAC-versionen i ett japanskt operativsystem. Detta är ett scenario som stöds.

I så fall installeras inte programuppdateringen, utan LocVer-registernyckeln uppdateras till MDAC-installationens språkversion. Sedan visas felmeddelandet.

Problemet åtgärdas automatiskt. Följande dag erbjuds rätt programuppdateringspaket för MDAC-installationens språkversion.

Obs! Om ett logikfel i klientprogrammet medför att meddelandet visas upprepade gånger besöker du hämtningsplatsen och hämtar programuppdateringspaketet för MDAC-installationens språkversion.

Meddelande 5

17030
Det här felmeddelandet visas när en fil som ska ersättas har ett senare versionsnummer än ersättningsfilen i paketet. Även detta problem beror på ett mixed stack-fel. Installera en senare MDAC-version om felmeddelandet visas. Åtgärda problemet på samma sätt som vid meddelande 3. Detta är ett allvarligt fel.

Meddelande 6

17031
Det här felmeddelandet visas när en fil som ska uppdateras saknas på datorn. Detta förhindrar vanligen installationen, men ibland åtgärdas problemet automatiskt genom MDAC-programuppdateringen. Annars visas felmeddelandet.

Meddelande 7

17032
I MDAC används en kumulativ uppdateringsmodell. Detta innebär att varje programuppdatering för en viss MDAC-version innehåller samtliga tidigare uppdateringar för denna version. Därför är det inte möjligt att avinstallera en MDAC-programuppdatering utan att först avinstallera samtliga senare MDAC-programuppdateringar. Det här felmeddelandet visas när ett försök att avinstallera en programuppdatering bryter mot denna begränsning.

Meddelande 8

17040
Det här felmeddelandet visas när datorn inte har startats om efter en förändring som kräver en omstart. PFR-kön (Pending File Renames) är en registernyckel. Genom PFR-kön spåras filer som måste bytas ut eller tas bort när datorn startas om. Om en filändring i kön påverkar en MDAC-komponent avbryts installationen och kan inte fortsätta förrän datorn startas om. Då rensas PFR-kön. Om felmeddelandet visas startar du om datorn och kör installationsprogrammet igen.
fel wu mu install
Egenskaper

Artikel-id: 915731 – senaste granskning 01/16/2015 16:42:50 – revision: 5.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Data Access Components 2.5, Microsoft Data Access Components 2.6, Microsoft Data Access Components 2.7, Microsoft Update

  • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbinfo KB915731
Feedback
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)