Windows XP valideras inte av Windows Genuine Advantage

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Symptom
WGA-valideringskontrollen (Windows Genuine Advantage) validerar inte ett exemplar av Microsoft Windows XP som förväntat.
Lösning
Lös problemet så här:
 1. Starta Microsoft Internet Explorer och gå till följande Microsoft-webbplats:
 2. Klicka på Starta diagnostikprogrammet.

  Obs! Om en dialogruta visas med frågan om du vill köra filen eller spara den, klickar du på Kör.

  WGA-diagnostikverktyget analyserar datorn och visar en lista med orsakerna till att Windows XP-exemplaret inte kan valideras. Vissa felmeddelanden kan också visas.

  Det vanligaste problemen är ogiltiga produktnycklar och blockerade volymlicensnycklar. Om produktnyckeln som skapades av diagnostikverktyget inte är densamma som originalproduktnyckeln, går du till steg 3. Om det inte är problemet läser du avsnittet "Mer information".
 3. Om produktnyckeln som genereras av diagnostikverktyget inte är densamma som originalproduktnyckeln måste du byta tillbaka produktnyckeln till originalproduktnyckeln. Använd då Windows uppdateringsverktyg för produktnycklar. Gå in på den här Microsoft-webbplatsen:
 4. Följ anvisningarna på webbplatsen och försök sedan att validera Windows XP igen.
Mer Information
Det här avsnittet innehåller förklaringar och lösningar för WGA-felmeddelanden.
 • Felmeddelande
  0x80080200
  WGA stöder inte operativsystemet
  Orsak
  WGA kan för tillfället inte avgöra om operativsystemet är äkta eller inte. Du har dock fortfarande tillgång till webbplatserna Windows Update och Microsoft Update.
 • Felmeddelanden
  0x80080201
  0x80080202
  Produkt-ID kan inte identifieras
  Ogiltigt produkt-ID
  Orsak
  Systemets tillstånd hindrar WGA från att få åtkomst till produkt-ID:t.

  Lösning

  Om du vill att vi ska åtgärda problemet går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du hellre vill göra det själv går du till avsnittet Jag löser det själv.

  Lös det åt mig  Om du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på knappen eller länken Fix it. Klicka sedan på Kör dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i Fix it-guiden.
  Obs!
  • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Den automatiska korrigeringsfilen fungerar dock även för andra språkversioner av Windows.
  • Om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara Fix it-lösningen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.  Jag löser det själv

  1. Klicka på Start, Kör, skriv cmd och tryck på RETUR.
  2. Skriv följande kommandon, Tryck på RETUR efter varje kommando.
   regsvr32 %windir%\system32\licdll.dll
   regsvr32 %windir%\system32\licwmi.dll
  3. Kontrollera värdet för produkt-ID:t i registret. Gör så här:
   1. Starta Registereditorn.
   2. Leta upp och högerklicka på följande registerundernyckel:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProductId
   3. Se till att produkt-ID:t har ett format av följande typ:
    12345-VER-1234567-12345
  4. Starta om datorn. Om du fortfarande inte kan validera Windows XP måste du kanske installera om operativsystemet.
 • Felmeddelanden
  0x80080203
  0x80080204
  Problem med Internetanslutningen
  Tjänsten är inte tillgänglig
  Orsak
  Det kan vara datorinställningarna som gör att du inte kan validera Windows XP.

  Lösning
  1. Starta Internet Explorer, klicka på Verktyg och klicka sedan på Internetalternativ.
  2. Klicka på fliken Säkerhet och sedan på Anpassad nivå.
  3. Se till att de tillhörande ActiveX-kontrollalternativen är aktiverade.
  4. Om du har installerat en brandvägg från en annan tillverkare, inaktiverar du den.
  5. Se till att datorns inställningar för Datum och Tid är korrekta.
  6. Validera Windows XP igen.
 • Felmeddelande
  0x80080205
  Otillräcklig behörighet
  Orsak
  Du måste använda administratörsautentiseringsuppgifter för att gå vidare med valideringen.

  Lösning
  1. Aktivera Windows XP igen med administratörsautentiseringsuppgifter.
  2. Validera Windows XP med administratörsautentiseringsuppgifter.
 • Felmeddelande
  0x80080206
  Internetinställningar tillåter inte den äkta ActiveX-kontrollen att köras ordentligt eller också är användaren inte systemadministratör för datorn
  Orsak
  En ActiveX-kontroll har inaktiverats.

  Lösning
  1. Starta Internet Explorer, klicka på Verktyg och klicka sedan på Internetalternativ.
  2. Klicka på fliken Säkerhet och sedan på Anpassad nivå.
  3. Se till att alternativen är aktiverade för den ActiveX-kontroll som utlöste felmeddelandet.
  4. Validera Windows XP igen.
 • Felmeddelande
  0x80080207
  Valideringskoden är inaktuell
  Orsak
  Du har angett en felaktig valideringskod på valideringssidan i Microsoft Download Center.

  Lösning
  1. Kör valideringskontrollen igen.
  2. Ange rätt valideringskod.
  3. Validera Windows XP igen.
 • Felmeddelande
  0x80080209
  ActiveX kan inte köras
  Orsak
  Problemet kan bero på att ett virusskydd eller en brandvägg hindrar ActiveX-kontroller från att köras.

  Lösning
  1. Konfigurera virusskydds- eller brandväggsprogram från andra tillverkare så att ActiveX-kontroller aktiveras.
  2. Validera Windows XP igen.
 • Felmeddelande
  0x80080211
  Användaren har valt att avsluta valideringsprocessen
  Orsak
  Du har avslutat valideringsprocessen.

  Lösning
  Starta om valideringsprocessen senare.
 • Felmeddelande
  0x80080219
  Windows är inte aktiverat
  Orsak
  Windows-exemplaret är ett återförsäljarexemplar eller ett OEM-exemplar. Produkten måste aktiveras.

  Lösning
  1. Aktivera Windows XP.
  2. Validera Windows XP igen.
 • Felmeddelande
  0x80080220
  Ogiltig produktnyckel
  Orsak
  Problemet beror på en blockerad volymlicensnyckel. Du kan ha installerat Windows med en ogiltig produktnyckel. Volymlicensnyckeln har blockerats av Microsoft eftersom den har rapporterats som stulen eller läckt.

  Lösning
  1. Köp ett nytt exemplar av Windows XP.
  2. Installera om och validera sedan det nya exemplaret av Windows XP.
 • Felmeddelande
  0x80080222
  Produktnyckeln för ditt Windows-exemplar har inte utfärdats av Microsoft
  Orsak
  Produktnyckeln som är installerad på den här datorn är inte registrerad. Den har troligtvis genererats av ett program som tillverkar otillåtna produktnycklar.

  Lösning
  1. Köp ett nytt exemplar av Windows XP.
  2. Installera om och validera sedan det nya exemplaret av Windows XP.
Referenser
Mer information om Windows XP finns på följande Microsoft-webbplats: Mer information om WGA finns på följande Microsoft-webbplatser:
892130 Beskrivning av Windows Genuine Advantage (WGA)
WGA, WinXP, Validation, fix it fixit
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 916247 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/01/2012 04:43:00 - ฉบับแก้ไข: 6.0

Microsoft Windows Genuine Advantage, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbvalidation kbtshoot kberrmsg kbprb kbfixme kbmsifixme KB916247
คำติชม