Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft PowerPoint 2002: 13 juni 2006

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletin MS06-028 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen för Microsoft PowerPoint 2002, bl.a. filmanifestinformation och distributionsalternativ.

Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Information om borttagning

Ta bort uppdateringen med Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
powerpoint2002 powerpoint2k2 powerpointxp powerpoint10 ppt2002 ppt2k2 pptxp ppt10 uppdatering säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering säkerhet bugg programfel fel säkerhetsproblem sårbar skadlig angripare utnyttja register oautentiserad buffertöverskridning specialutformad omfattning särskild denial of service DoS
Egenskaper

Artikel-id: 916519 – senaste granskning 02/08/2014 05:39:59 – revision: 1.1

Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbofficexppostsp3fix kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecvulnerability kbbug kbpubtypekc kbfix kbupdate kbdownload atdownload KB916519
Feedback