Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft PowerPoint 2000: 13 juni 2006

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletin MS06-028 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen för Microsoft PowerPoint 2000, bl.a. filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:
Mer Information

Information om borttagning

När du har installerat säkerhetsuppdateringen för PowerPoint 2000 (KB916520) kan du inte ta bort den. Om du vill återgå till en tidigare installation av PowerPoint 2000 måste du ta bort och installera om PowerPoint 2000 från det ursprungliga installationsmediet.
powerpoint2000 powerpoint2k powerpoint9 ppt2000 ppt2k ppt9 uppdatering säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering säkerhet bugg programfel fel säkerhetsproblem sårbar skadlig angripare utnyttja register oautentiserad buffertöverskridning specialutformad omfattning särskild denial of service DoS
Egenskaper

Artikel-id: 916520 – senaste granskning 02/10/2014 09:38:12 – revision: 1.1

Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecvulnerability kbbug kbpubtypekc kbfix kbupdate kbdownload atdownload KB916520
Feedback