Uppmaning att skicka en felrapport till Microsoft visas vid försök att installera en MDAC-programuppdatering

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
Vid försök att installera en MDAC-programuppdatering (Microsoft Data Access Components) visas en dialogruta med en uppmaning att skicka en felrapport till Microsoft. Texten i dialogrutan är ungefär följande:
En nyligen hämtad uppdatering, KB911562, installerades inte.

När du klickar på Skicka rapport skickas information om varför uppdateringen inte kunde installeras till Microsoft.
Dialogrutan innebär vanligen inte att installationsprogrammet har kraschat. Istället visas dialogrutan för felrapportering därför att programuppdateringen är avsedd för en annan MDAC-version än den som är installerad på datorn.
Lösning
Lös problemet genom att installera rätt programuppdatering för MDAC-versionen på datorn. Om du inte vet vilken version som är installerad kan du köra verktyget Component Checker. Mer information finns på följande Microsoft-webbplats:Välj en programuppdatering som passar datorns konfiguration. Programuppdateringens filnamn beror på operativsystemet och vilken MDAC-version som är installerad.

Windows 2000

MDAC-versionProgramuppdateringens namn börjar med den här strängen
MDAC 2.5 Service Pack 3 (SP3)MDAC253-
MDAC 2.7 Service Pack 1 (SP1)MDAC271-
MDAC 2.8MDAC28-
MDAC 2.8 Service Pack 1 (SP1)MDAC281-

Windows XP Service Pack 1 (SP1)

MDAC-versionProgramuppdateringens namn börjar med den här strängen
MDAC 2.7 SP1 WindowsXP-
MDAC 2.8MDAC28-

Windows XP Service Pack 2 (SP2)

Välj en programuppdatering som börjar med "WindowsXP-".

Windows Server 2003

Välj en programuppdatering som börjar med "WindowsServer2003-".
Mer Information

Orsaker till felrapportering

Viktiga MDAC-programuppdateringar väljs ofta ut av en administratör eller ett automatiskt distributionsverktyg. Verktygen innehåller logiska funktioner som gör att datorn kan erbjudas rätt programuppdatering för ett visst problem utifrån datorns konfiguration. Felrapporteringsfunktionen hjälper Microsoft att säkerställa att logiken fungerar som den ska. Dessutom kan Microsoft snabbt upptäcka och åtgärda eventuella problem.

Data som skickas

Om du klickar på länken för visning av rapportinnehåll i dialogrutan visas teknisk information om data som skickas. Från installationsprogrammet för programuppdateringen skickas loggar för körningsförsöken. I loggarna finns information om MDAC-binärfiler och MDAC-relaterade registernycklar som har hittats vid försök att uppdatera datorn.

Microsoft Online Crash Analysis

Mer information om datarapportering och datainsamling finns på följande Microsoft-webbplats:Mer information om Microsofts datainsamlingspolicy för de här dialogrutorna och hur sekretessen skyddas finns på följande Microsoft-webbplats:
Referenser
Om du vill veta mer om hur du installerar och använder Component Checker klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
301202 Kontrollera MDAC-versionen (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Egenskaper

Artikel-id: 916850 – senaste granskning 12/09/2015 05:11:02 – revision: 1.1

Microsoft Data Access Components 2.8 Service Pack 1, Microsoft Data Access Components 2.8, Microsoft Data Access Components 2.7 Service Pack 1, Microsoft Data Access Components 2.5 Service Pack 3

  • kbnosurvey kbarchive kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb KB916850
Feedback