Felmeddelandet "Product Key Inaccessible" eller "0x80080212" visas vid försök att validera en dator med Windows XP med hjälp av Windows Genuine Advantage

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
När du försöker använda Windows Genuine Advantage i Microsoft Windows XP visas felmeddelanden. Den här artikeln innehåller stegvisa instruktioner du kan utnyttja för att lösa problemet och använda Windows Genuine Advantage-valideringsprocessen.

Artikeln är avsedd för användare på nybörjar- till mellannivå.

Det kan vara lättare att följa instruktionerna om du skriver ut artikeln först.
Så visar sig problemet
När du försöker använda Windows Genuine Advantage-validering på en dator med Microsoft Windows XP misslyckas valideringsprocessen. Dessutom kan ett eller flera av följande felmeddelanden visas:

Felmeddelande 1
Product Key Inaccessible
Felmeddelande 2
0x80080212
Åtgärder för att lösa problemet
Det här problemet uppstår om du inte har rätt behörigheter för att köra Windows Genuine Advantage. Lös problemet enligt följande instruktioner.

Steg 1: Starta om i felsäkert läge

 1. Starta om datorn.
 2. När startskärmen visas trycker du på F8.
 3. Markera ett alternativ för felsäkert läge för Windows XP med piltangenterna, och tryck sedan på RETUR.

Steg 2: Ändra Windows Genuine Advantage-behörigheter för användare

 1. Gör följande när datorn har startat om: klicka på Start, Kör, skriv följande kommando och klicka på OK:
  %systemdrive%\Documents and Settings\All Users\Application Data\Windows Genuine Advantage
 2. Högerklicka på Data-mappen i Windows Genuine Advantage-mappfönstret och klicka sedan på Egenskaper.
 3. Klicka på fliken Säkerhet i dialogrutan Egenskaper för data, och klicka sedan på Användare (användarnamn\Användare) i avdelningen Grupp- eller användarnamn.
 4. I avdelningen Behörigheter för användare ser du till att alla kryssrutor i kolumnen Tillåt är markerade för följande behörigheter:
  • Läsa & köra
  • Visa mappinnehåll
  • Läsa
 5. Klicka på OK.

Steg 3: Försök genomföra Windows Genuine Advantage-validering igen

Mer information om Windows Genuine Advantage och hur du startar Windows Genuine Advantage-valideringsprocessen finns på följande Microsoft-webbplats:
Egenskaper

Artikel-id: 917050 – senaste granskning 12/09/2015 05:15:48 – revision: 4.1

Microsoft Windows Genuine Advantage, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbexpertisebeginner kbinfo kbceip kbvalidation kbprb kberrmsg KB917050
Feedback
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)