Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Distribuera säkerhetsuppdateringen för FrontPage 2002 Server Extensions MS06-017 med Systems Management Server Extended Security Update Inventory Tool

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
INLEDNING
Denna artikel beskriver hur du distribuerar säkerhetsuppdateringen för FrontPage 2002 Server Extensions MS06-017 med Microsoft Systems Management Server (SMS) Extended Security Update Inventory Tool Åtgärderna som krävs beskrivs i "Mer information" nedan.

Extended Security Update Inventory Tool kan bara användas för att identifiera säkerhetsuppdateringen MS06-017. Standardåtgärder för SMS-programdistribution måste användas för distributionen.

Obs!
  • Artikeln gäller endast webbversionen av FrontPage 2002 Server Extensions om den hämtade filen har installerats på Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000 eller 64-bitarsversioner av Microsoft Windows Server 2003.
  • Extended Security Update Inventory Tool är SMS-versionen av Enterprise Scan Tool. Det finns en länk till Microsoft-webbsidan för hämtning av Extended Security Update Inventory Tool i artikeln i Microsoft Knowledge Base där Enterprise Scan Tool beskrivs.
Mer Information

Använda Extended Security Update Inventory Tool

För att kunna använda Extended Security Update Inventory Tool måste du installera verktyget eller uppgradera det om det redan är installerat.

När distributionspunkterna har uppdaterats kontrollerar du att meddelandet om att Extended Security Update Inventory Tool har körts utan problem visas för alla datorer som ingår i samlingen All Systems eller för samlingen som anges av en lokal princip.

Ta reda på om säkerhetsuppdateringen MS06-017 behövs

Använd någon av följande metoder för att snabbt ta reda på om datorer i din miljö kräver säkerhetsuppdateringen MS06-017:
  • Öppna guiden för distribution av programuppdateringar. Kontrollera att 911831 anges som "Applicable" i fältet QNumber på sidan Add/Remove Updates.
  • Kör rapporten Compliance by Bulletin-ID and Qnumber i SMS och kontrollera 911831 anges som "Applicable".
Om 911831 anges som "Applicable" kräver datorer i miljön säkerhetsuppdateringen MS06-017. Följande fråga kan användas för att skapa en dynamisk samling med alla datorer där 911831 anges som “Applicable”:
select SMS_R_System.ResourceID,SMS_R_System.ResourceType,SMS_R_System.Name,SMS_R_System.SMSUniqueIdentifier,SMS_R_System.ResourceDomainORWorkgroup,SMS_R_System.Client from SMS_R_System inner join SMS_G_System_PATCHSTATE on SMS_G_System_PATCHSTATE.ResourceID = SMS_R_System.ResourceId where SMS_G_System_PATCHSTATE.QNumbers = "911831" and SMS_G_System_PATCHSTATE.Status = "Applicable"

Distribuera säkerhetsuppdateringen MS06-017

Så här distribuerar du säkerhetsuppdateringen MS06-017:
  1. Hämta uppdateringen manuellt via länken i säkerhetsbulletinen.
  2. Skapa ett standardpaket för SMS-programdistribution.
  3. Skapa ett meddelande med den dynamiska samlingen som skapades med frågan.
När du skapar programmet där verktyget enligt meddelandet ska köras, måste du markera kryssrutan Allow users to interact with program (Tillåt användare att interagera med programmet) på fliken Environment (Miljö).

Vi rekommenderar att du schemalägger meddelandet för återkommande körning så att alla sårbara datorer uppdateras.

När meddelandet körs utan problem kan du kontrollera status för måldatorerna med hjälp av samlingen du har skapat. När alla datorer som påverkas har uppdaterats ska antalet datorer i samlingen vara noll.

Du kan även kontrollera måldatorernas uppdateringsstatus genom att köra rapporten Compliance by Bulletin-ID and Qnumber (Kontroll med bulletin-ID och Qnummer) i SMS.

Mer information om användning av standardåtgärder för SMS-programdistribution finns i "Systems Management Server 2003 Operations Guide" på följande Microsoft-webbplats: Viktigt! Du kan använda SMS Distribute Software Updates Wizard för att distribuera och godkänna andra säkerhetsuppdateringar där genomsökningstypen Extended Security Update Inventory Tool används. I så fall bör säkerhetsuppdateringen MS06-17 inte ingå i distributionspaketet. Uppdateringen installeras inte på rätt sätt.
Referenser
Om du vill veta mer om hur du hämtar Enterprise Scan Tool klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
894193 Hämta och använda Enterprise Update Scan Tool
Mer information om Extended Security Update Inventory Tool finns i "Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003 Security Update Scan Tool Installation Guide", som ingår i filerna som hämtas tillsammans med Extended Security Update Inventory Tool. Du kan hämta Extended Security Update Inventory Tool på följande Microsoft-webbplats:
Egenskaper

Artikel-id: 917138 – senaste granskning 01/15/2015 17:48:33 – revision: 1.3

Microsoft FrontPage 2002 Server Extensions, Microsoft Systems Management Server 2.0 Standard Edition, Microsoft Systems Management Server 2003 Enterprise Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbupdate kbsmsdistribution kbexpertisebeginner kbhowto KB917138
Feedback