Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office XP, Project 2002 och Visio 2002: 11 juli 2006

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Viktigt! Denna artikel innehåller information om hur du redigerar registret. Säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår ett problem. Om du vill ha mer information om hur du säkerhetskopierar, återställer och förändrar registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS06-038 med all relevant information om säkerhetsuppdateringarna för programmen i avsnittet "Gäller", däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Problem som åtgärdas i säkerhetsuppdateringen

Genom säkerhetsuppdateringen för Office XP (säkerhetsuppdatering 917150) åtgärdas problemen som beskrivs i säkerhetsbulletinen och i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
888424 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Office XP efter Service Pack 3: 31 oktober 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
892094 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Office XP efter Service Pack 3: 10 januari 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
892554 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Office XP efter Service Pack 3: 24 januari 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
897069 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Office XP efter Service Pack 3: 4 april 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
899414 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Office XP efter Service Pack 3: 20 maj 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
903875 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Office XP efter Service Pack 3: 11 juli 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
905862 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Office XP efter Service Pack 3: 6 september 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
908125 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Office XP efter Service Pack 3: 5 oktober 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
911729 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Office XP efter Service Pack 3: 16 december 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
912608 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Office XP efter Service Pack 3: 20 december 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
913374 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Excel 2002 efter Service Pack 3: 13 januari 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
913430 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Office XP efter Service Pack 3: 5 april 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
917584 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Office XP efter Service Pack 3: 31 mars 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Kända problem vid installation av uppdateringen

I det här avsnittet beskrivs kända problem som kan uppstå vid installationen av säkerhetsuppdateringen för Office XP (säkerhetsuppdatering 917150).
Om du vill veta mer om de här problemen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
922384 Filen Ietag.dll uppdateras inte som förväntat vid installation av en uppdatering för Office XP (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Kända problem efter installation av den här uppdateringen

Varning! Det kan uppstå allvarliga problem vid felaktiga ändringar av registret med hjälp av Registereditorn eller någon annan metod. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.

Genom den här uppdateringen begränsas dokumentegenskapsströmmen till 512 kB. När gränsen uppnås tas anpassade dokumentegenskaper bort från filen. Du kan använda en registernyckel för att åsidosätta begränsningen:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Common] “MaxPropsStreamSize” = dword:08000000
Därmed blir gränsen 128 MB. Denna gräns är det maximala värde som tillåts av nyckeln. Alla värden över 128 MB behandlas som 128 MB. Alla värden under 512 kB behandlas som 512 KB.

Information om borttagning

Ta bort uppdateringen med hjälp av Lägg till eller ta bort programKontrollpanelen.
officexp office2002 office2k2 office10 offxp off2002 off2k2 off10 access2002 access2k2 accessxp access10 acc2002 acc2k2 accxp acc10 excel2002 excel2k2 excelxp excel10 xl2002 xl2k2 xlxp xl10 frontpage2002 frontpage2k2 frontpagexp frontpage10 fp2002 fp2k2 fpxp fp10 outlook2002 outlook2k2 outlookxp outlook10 ol2002 ol2k2 olxp ol10 project2002 project2k2 projectxp project10 prj2002 prj2k2 prjxp prj10 powerpoint2002 powerpoint2k2 powerpointxp powerpoint10 ppt2002 ppt2k2 pptxp ppt10 publisher2002 publisher2k2 publisherxp publisher10 pub2002 pub2k2 pubxp pub10 visio2002 visio2k2 visioxp visio10 vso2002 vso2k2 vsoxp vso10 word2002 word2k2 wordxp word10 wd2002 wd2k2 wdxp wd10 update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS
Egenskaper

Artikel-id: 917150 – senaste granskning 01/16/2015 01:53:24 – revision: 2.1

 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition for Students and Teachers
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Project 2002 Professional Edition
 • Microsoft Project 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbupdate kbpubtypekc atdownload kbexpertisebeginner KB917150
Feedback