Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office 2003: 11 juli 2006

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Viktigt! Denna artikel innehåller information om hur du redigerar registret. Säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår ett problem. Om du vill ha mer information om hur du säkerhetskopierar, återställer och förändrar registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletin MS06-038 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen för Microsoft Office 2003, bl.a. filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:
Den här säkerhetsuppdateringen ingick först i Office 2003 Service Pack 3.Om du vill veta mer om den senaste Service Pack-versionen för Office 2003 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
870924Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Office 2003

Problem som korrigeras i säkerhetsuppdateringen

Genom säkerhetsuppdateringen för Microsoft Office XP (KB917151) åtgärdas problemen som beskrivs i säkerhetsbulletinen och i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
898058Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Office 2003 efter Service Pack 1: 28 april 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
898778Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Office 2003 efter Service Pack 2: 10 november 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
911888Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Office 2003 efter Service Pack 2: 6 december 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
912022Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Office 2003 efter Service Pack 2: 16 december 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
912819Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Office 2003 efter Service Pack 2: 11 januari 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
915058Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Office 2003 efter Service Pack 2: 27 februari 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
916657Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Office 2003 efter Service Pack 2: 21 april 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
917688Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Office 2003 efter Service Pack 2: 5 april 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
917878Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Office 2003 efter Service Pack 2 (Mso.dll och IETag.dll): 12 april 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
918147Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Office 2003 efter Service Pack 2: 17 april 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
918269Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Office 2003 efter Service Pack 2: 26 april 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Kända problem efter installation av den här uppdateringen

Varning! Det kan uppstå allvarliga problem vid felaktiga ändringar av registret med hjälp av Registereditorn eller någon annan metod. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.

Genom den här uppdateringen begränsas dokumentegenskapsströmmen till 512 kB. När gränsen uppnås tas anpassade dokumentegenskaper bort från filen. Du kan använda en registernyckel för att åsidosätta begränsningen:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Common] “MaxPropsStreamSize” = dword:08000000
Därmed blir gränsen 128 MB. Denna gräns är det maximala värdet som tillåts av nyckeln. Alla värden över 128 MB behandlas som 128 MB. Alla värden under 512 kB behandlas som 512 kB.

Information om borttagning

Ta bort uppdateringen med Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
office2003 office2k3 office11 off2003 off2k3 off11 access2003 access2k3 access11 acc2003 acc2k3 acc11 excel2003 excel2k3 excel11 xl2003 xl2k3 xl11 outlook2003 outlook2k3 outlook11 ol2003 ol2k3 ol11 powerpoint2003 powerpoint2k3 powerpoint11 ppt2003 ppt2k3 ppt11 publisher2003 publisher2k3 publisher11 pub2003 pub2k3 pub11 word2003 word2k3 word11 wd2003 wd2k3 wd11 update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS
Egenskaper

Artikel-id: 917151 – senaste granskning 01/16/2015 01:48:12 – revision: 3.5

 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Students and Teachers Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft Office InfoPath 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Office Visio Standard 2003
 • Microsoft Office Word 2003
 • kbnosurvey kbarchive kboffice2003sp3fix kboffice2003presp3fix kbexpertisebeginner kbupdate kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbpubtypekc KB917151
Feedback