Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office 2000 och Project 2000: 11 juli 2006

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS06-038 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen för programmen i avsnittet "Gäller", däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Problem som korrigeras i säkerhetsuppdateringen

Genom säkerhetsuppdateringen för Microsoft Office 2000 och Microsoft Project 2000 (KB917152) åtgärdas problemen som beskrivs i säkerhetsbulletinen och i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
299965 Felmeddelandet "Det går inte att hitta '\\Server'" visas vid klickning på hyperlänk (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
328588 KORRIGERING: Fråga om användaren litar på digital VBA-signatur visas inte vid inläsning av inbäddade Office-filer (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
818798Uppmaning till registrering visas i Office 2000-program efter den 15 april 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
823027 Felmeddelandet "Det går inte att hitta 'Filnamn'" visas vid klickning på en hyperlänk i ett dokument som har öppnats i ett Office 2000-program (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
835229Ta bort "Lägg till/ändra FTP-platser" från en lista med platser när en fil öppnas eller sparas i Office 2000-program (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
835716Snabbkorrigeringspaket för Office efter Service Pack 3: 11 februari 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Säkerhetsuppdateringen för Office 2000 och Project 2000 (KB917152) löser följande problem som inte tidigare har dokumenterats i Microsoft Knowledge Base:
  • Microsoft Outlook 2000 slutar svara när en undermapp öppnas från Outlook-fältet
    När en undermapp på datorn öppnas med hjälp av genvägen Den här datorn i Outlook-fältet i Microsoft Outlook 2000 kan det hända att Outlook 2000 slutar svara (låser sig).

    Det här problemet uppstår om undermappens namn innehåller dubbelbytetecken.

Information om borttagning

När du har installerat uppdateringen kan du inte ta bort den. Om du vill återgå till en tidigare installation av Microsoft Office 2000 och Microsoft Project 2000 måste du ta bort Office 2000 och Project 2000. Installera sedan om Office 2000 och Project 2000 med hjälp av original-CD:n.
access2000 access2k access9 acc2000 acc2k acc9 excel2000 excel2k excel9 xl2000 xl2k xl9 frontpage2000 frontpage2k frontpage9 fp2000 fp2k fp9 outlook2000 outlook2k outlook9 ol2000 ol2k ol9 powerpoint2000 powerpoint2k powerpoint9 ppt2000 ppt2k ppt9 project2000 project2k project9 prj2000 prj2k prj9 publisher2000 publisher2k publisher9 pub2000 pub2k pub9 word2000 word2k word9 wd2000 wd2k wd9 uppdatering säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering säkerhet bugg programfel fel säkerhetsproblem sårbar skadlig angripare utnyttja register oautentiserad buffertöverskridning specialutformad omfattning särskild denial of service DoS
Egenskaper

Artikel-id: 917152 – senaste granskning 01/16/2015 01:55:38 – revision: 1.2

Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Project 2000 Standard Edition, Microsoft Publisher 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbpubtypekc kbbug kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbexpertisebeginner kbhotfixserver kbqfe kbfix kbupdate kbdownload atdownload KB917152
Feedback