Beskrivning av uppdatering för PowerPoint 2002: 11 juli 2006

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Microsoft har publicerat en uppdatering för Microsoft PowerPoint 2002. Den här artikeln innehåller information om hur du skaffar uppdateringen. Dessutom får du veta vilka problem som åtgärdas, vilka problem som kan uppstå efter installation av uppdateringen och hur du tar reda på om uppdateringen är installerad.
INLEDNING
Den här uppdateringen för Microsoft PowerPoint 2002 ger möjlighet att använda ett kompatibilitetspaket för att öppna och spara filer med filformatet Open XML som introduceras i Microsoft Office 2007.
Mer Information

Information om uppdateringen

Lista över problem som åtgärdas genom den här Service Pack-versionen

Genom uppdateringen 917153 åtgärdas problemen som beskrivs i följande snabbkorrigeringspaket:
917292 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för PowerPoint 2002 efter Service Pack 3: 4 maj 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Tidigare utgivna uppdateringar som ingår i uppdateringen

Uppdatering 917153 innehåller följande tidigare utgivna uppdatering:
916519 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft PowerPoint 2002: 13 juni 2006

Kända problem

Kända problem som kan uppstå efter installation av uppdateringen

Efter installation av uppdatering 917153 kan följande felmeddelande visas vid försök att öppna en fil som tidigare har sparats i Microsoft Office Word 2007:
Denna fil skapades av en senare version av Microsoft Word. Vill du hämta ett kompatibilitetspaket så att du kan arbeta med filen?
Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
919026 Felmeddelande vid försök att öppna eller spara en Microsoft Office 2007-fil: "Vill du hämta ett kompatibilitetspaket så att du kan arbeta med filen?" (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Information om borttagning

Ta bort uppdateringen med Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.

Obs! Uppdateringen kanske inte går att ta bort med hjälp av verktyget Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen. Om du vill veta mer om hur du tar bort vissa Office-uppdateringar med Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
903771 Information om möjligheten att avinstallera Office-uppdateringar (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Installationsinformation

Hämta och installera uppdateringen

Uppdatering 917153 finns på Microsoft Download Center. Du kan hämta uppdateringen och läsa installationsinstruktioner och distributionsstrategier på följande Microsoft-webbplats:

Så avgör du om uppdateringen är installerad

Uppdatering 917153 innehåller en fil med versionsnumret som visas i följande tabell.
FilnamnVersion
Powerpnt.exe10.0.6804.0
Du behöver inte installera den här uppdateringen om du har en senare version av filen i tabellen. Om du vill veta mer om hur du tar reda på vilken version av Office XP som finns på datorn, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
291331 Kontrollera Office XP-versionen

Information för administratörer om MSP-filer

Uppdatering 917153 består av en fullständig Microsoft Windows Installer-fil (MSP-fil), som finns i en självextraherande körbar fil. Följande MSP-fil distribueras i den här uppdateringen:
Powerpntff.msp

Funktioner för ominstallation av vissa komponenter för administratörer

Om du uppdaterar administratörsinstallationspunkten samt cachelagrar och installerar om PowerPoint 2002 på klientdatorer kan du köra en kommandorad som innehåller egenskapen REINSTALL=[lista över funktioner]. Den här egenskapen anger om du vill installera om vissa komponenter i PowerPoint 2002 från administratörsavbildningen. För uppdatering 917153 har [lista över funktioner] följande värde:
PPTFiles
Om du vill installera om alla komponenter i Microsoft Office på klientdatorn kan du i stället använda parametern REINSTALL=ALL.

Office Admin Update Center for Office IT Professionals innehåller de senaste administratörsuppdateringarna och strategiska distributionsresurserna för alla versioner av Office. Mer information om Office Admin Update Center finns på följande Microsoft-webbplats:
powerpoint2002 powerpoint2k2 powerpoint10 ppt2002 ppt2k2 ppt10 patch korrigeringsfil prestanda tillförlitlighet uppdatera hämta metro fil format xp 2002 korrigering
Egenskaper

Artikel-id: 917153 – senaste granskning 12/09/2015 05:17:56 – revision: 1.3

Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbdownload kbpubtypekc kbsavefile kbopenfile kbconversion kbfix kbupdate kbqfe atdownload kbexpertisebeginner KB917153
Feedback