MS06-037: Säkerhetsproblem i Microsoft Excel möjliggör fjärrkörning av kod

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS06-037 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:
Mer Information

Problem som korrigeras i säkerhetsuppdateringen

Förutom problemen som beskrivs i säkerhetsbulletinen åtgärdas problemen som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
  • 918419 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Office Excel 2003: 11 juli 2006
  • 918420 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Excel 2002: 11 juli 2006
  • 918424 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Excel 2000: 11 juli 2006
  • 918425 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Office Excel 2003 Viewer: 11 juli 2006
excel2003 excel2k3 excel11 xl2003 xl2k3 xl11 uppdatering säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering säkerhet bugg programfel fel säkerhetsproblem sårbar skadlig angripare utnyttja register oautentiserad buffertspill specialutformad omfattning särskild denial of service DoS TSE WinNT Win2000
Referenser
Egenskaper

Artikel-id: 917285 – senaste granskning 01/16/2015 01:55:45 – revision: 1.1

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Excel Viewer 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2004 for Mac, Microsoft Excel X för Macintosh

  • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbwinxppresp2fix kbbug kbfix kbwinserv2003presp1fix kbwin2000presp5fix kbwinnt400presp7fix kbpubtypekc KB917285
Feedback