Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Word 2002: 13 juni 2006

Microsoft har publicerat säkerhetsbulletin MS06-027 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen för Microsoft Word 2002, bl.a. filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Information om borttagning

Ta bort uppdateringen med Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
word2002 word2k2 word10 wordxp wd2002 wd2k2 wd10 wdxp uppdatering säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering säkerhet bugg programfel fel säkerhetsproblem sårbar skadlig angripare utnyttja register oautentiserad buffertöverskridning specialutformad omfattning särskild denial of service DoS
Egenskaper

Artikel-id: 917335 – senaste granskning 07/26/2006 10:53:25 – revision: 1.1

Microsoft Word 2002 Standard Edition

  • kbexpertisebeginner kbofficexppostsp3fix kbsecurity kbsecvulnerability kbbug kbpubtypekc kbhotfixserver kbqfe kbfix kbupdate kbdownload atdownload KB917335
Feedback