Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Word 2000: 13 juni 2006

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletin MS06-027 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen för Microsoft Word 2000, bl.a. filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Information om borttagning

När du har installerat säkerhetsuppdateringen för Word 2000 (KB917345) kan du inte ta bort den. Om du vill återgå till en tidigare installation av Word 2000 måste du ta bort och installera om Word 2000 från det ursprungliga installationsmediet.
word2000 word2k word9 wd2000 wd2k wd9 uppdatering säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering säkerhet bugg programfel fel säkerhetsproblem sårbar skadlig angripare utnyttja register oautentiserad buffertöverskridning specialutformad omfattning särskild denial of service DoS
Egenskaper

Artikel-id: 917345 – senaste granskning 01/16/2015 09:17:30 – revision: 1.1

Microsoft Word 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbexpertisebeginner kbsecurity kbsecvulnerability kbbug kbpubtypekc kbhotfixserver kbqfe kbfix kbupdate kbdownload atdownload KB917345
Feedback