Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Office Word Viewer 2003: 13 juni 2006

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS06-027 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen för Microsoft Office Word Viewer 2003, bl.a. filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Information om borttagning

Ta bort uppdateringen med Lägg till eller ta bort programKontrollpanelen.
wordviewer2003 wordviewer2k3 wordviewer11 wv2003 wv2k3 wv11 uppdatering säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering säkerhet bugg programfel fel säkerhetsproblem sårbar skadlig angripare utnyttja register oautentiserad buffertöverskridning specialutformad omfattning särskild denial of service DoS
Egenskaper

Artikel-id: 917346 – senaste granskning 01/16/2015 16:44:03 – revision: 1.1

Microsoft Office Word Viewer 2003

  • kbnosurvey kbarchive kboffice2003presp3fix kbexpertisebeginner kbsecurity kbsecvulnerability kbbug kbpubtypekc kbhotfixserver kbqfe kbfix kbupdate kbdownload atdownload KB917346
Feedback