Du kan inte klistra in alla attribut i en arbetsbok i en annan instans av Excel

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 917637
Symptom
Föreställ dig följande:
  • Du kan köra två instanser av Microsoft Excel.

    Obs!Tryck på Alt om du vill att Excel ska öppnas i en andra instans, och klicka sedan på Excel-ikonen.
  • Du öppnar en arbetsbok i varje instans av Excel.
  • Sedan avser du att användaKlistra in Special-menyn kommandot Klistra in attribut från en cell i en arbetsbok till en cell i den andra arbetsboken:

Du kan inte klistra in alla attribut i den andra arbetsboken i det här fallet. TheExcel Klistra in Specialdialogruta visas inte. I stället visas dialogrutan för thefollowing WindowsKlistra in SpecialDärför kan du välja något av följande alternativ:
  • Formler
  • Värden
  • Format
  • Kommentarer
De här alternativen visas endast i dialogrutan Excel Klistra in Special.
Orsak
Problemet uppstår eftersom Excel inte kan använda sin interna kopiering funktioner när du kör flera instanser av Excel. I stället använder Excel theWindows dialogrutanKlistra in Specialför att kopiera funktioner. När du kör en instans av Excel används dess interna funktioner för kopiering. TheExcelKlistra in Specialdialogruta är därför tillgänglig i den här situationen.
Workaround
Undvik problemet genom att öppna båda arbetsböckerna i samma instans av Excel.
XL formler kopiera klistra in instans begränsning

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 917637 – senaste granskning 05/20/2016 15:47:00 – revision: 2.0

Microsoft Excel 2013, Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007, Excel 2016

  • kbclipboard kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbmt KB917637 KbMtsv
Feedback