Identifiering och distribution av säkerhetsutgåvan från den 11 april 2006

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Som en del av vårt pågående arbete med att tillhandahålla identifieringsverktyg och distributionsrekommendationer för säkerhetsuppdateringar, ges dessa råd beträffande identifiering och distribution för alla uppdateringar som publiceras under en MSRC-utgivningscykel (Microsoft Security Response Center). Den här vägledningen innehåller rekommendationer som baseras på scenarier som kan förekomma i Microsofts operativsystemsmiljöer, till exempel användning av verktyg som Windows Update, Office Update, Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), Office Detection Tool, Microsoft Systems Management Server (SMS), Extended Security Update Inventory Tool och Enterprise Scan Tool (EST). I dagsläget gäller instruktionerna i detta dokument inte för 64-bitarssystem. Microsoft avser att införa instruktioner för denna plattform i framtida versioner av dokumentet.
INLEDNING
Den här artikeln innehåller identifierings- och distributionsråd för säkerhetsutgåvan från den 11 april 2006.
Mer Information

Identifiering och distribution

Miljöer där säkerhetsuppdateringar identifieras och distribueras med hjälp av Windows Update, Microsoft Update och Office Update

Samtliga uppdateringar som publicerades den 11 april 2006 finns tillgängliga på följande webbplatser. Besök webbplatsen som passar dina behov bäst.

Miljöer där MBSA version 1.2.1 eller MBSA version 2.0 används för att identifiera säkerhetsuppdateringar

Om du använder MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) 1.2.1 eller 2.0 för identifiering av säkerhetsuppdateringar kan du identifiera de flesta uppdateringar som gavs ut den 11 april 2006. Mer information finns i följande lista.

Obs! MBSA 1.2.1 innehåller en integrerad version av Office Detection Tool (ODT).

Obs! Office Detection Tool-delen av MBSA 1.2.1 kan endast användas för lokala genomsökningar.
  • Säkerhetsuppdateringen 917627 (säkerhetsbulletinen MS06-017)
    MBSA 1.2.1 stöder SharePoint Team Services 2002-delen av den här säkerhetsuppdateringen genom att den integrerade versionen av ODT endast används för lokala genomsökningar. MBSA 1.2.1 och MBSA 2.0 stöder inte den del av den här säkerhetsuppdateringen som berör Servertillägg för FrontPage 2002. Denna del stöds vid användning av Enterprise Scan Tool från april 2006.
  • Säkerhetsuppdatering 911567 (säkerhetsbulletinen MS06-016)
    MBSA 1.2.1 stöder inte Microsoft Outlook Express. Den här säkerhetsuppdateringen stöds vid användning av Enterprise Scan Tool från april 2006.
  • Säkerhetsuppdatering 911562 (säkerhetsbulletinen MS06-014)
    MBSA 1.2.1 kan inte användas för att fastställa om den här säkerhetsuppdateringen behövs på datorer med Windows XP Service Pack 1 (SP1) eller Windows 2000 SP4. De delar av den här säkerhetsuppdateringen som berör Windows XP SP1 och Windows 2000 SP4 stöds vid användning av Enterprise Scan Tool från april 2000. MBSA 1.2.1 stöder den här säkerhetsuppdateringen för alla andra berörda produkter.
Om du vill veta mer om hur du hämtar Enterprise Scan Tool klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
894193 Hämta och använda Enterprise Update Scan Tool

Miljöer där Software Update Services eller Windows Server Update Services används för att identifiera och distribuera säkerhetsuppdateringar

Om du använder Software Update Services (SUS) eller Windows Server Update Services (WSUS) för att identifiera och distribuera säkerhetsuppdateringar, täcker du in de flesta säkerhetsuppdateringar som gavs ut den 11 april 2006. SUS stöder inte någon del av säkerhetsuppdateringen 917627 (säkerhetsbulletinen MS06-017). WSUS stöder inte den del av den här säkerhetsuppdateringen som gäller Servertillägg för FrontPage 2002.

Miljöer där säkerhetsuppdateringar identifieras och distribueras med hjälp av SMS 2.0 med Security Update Inventory Tool (SUIT) eller med hjälp av SMS 2003 med Inventory Tool for Microsoft Updates

Om du använder Microsoft Systems Management Server (SMS) 2.0 med Security Update Inventory Tool (SUIT) eller SMS 2003 med Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU) för att identifiera och distribuera säkerhetsuppdateringar, kan du identifiera och distribuera de flesta säkerhetsuppdateringar som gavs ut den 11 april 2006.Vissa säkerhetsuppdateringar kan bara identifieras helt och hållet med hjälp av SMS 2.0 med SUIT om den senaste kumulativa versionen av Extended Security Update Inventory Tool används. Verktyget kan hämtas på följande Microsoft-webbplats: SMS med ITMU stöder inte den del av säkerhetsuppdateringen 917627 som gäller Servertillägg för FrontPage 2002 (säkerhetsbulletinen MS06-017).

Sammanfattning av vägledning för identifiering och distribution

I följande tabell sammanfattas vägledningen för identifiering och distribution för varje ny säkerhetsuppdatering.
Säkerhetsuppdatering Bulletin Komponent Office Update Windows Update Microsoft Update MBSA 1.2 och Office Detection Tool MBSA 2.0 SUS WSUS Fristående Enterprise Scan Tool SMS Security Update Inventory Tool SMS Inventory Tool för Microsoft Updates
Identifiera och distribuera Identifiera och distribuera Identifiera och distribuera Endast identifiering Endast identifiering Identifiera och distribuera Identifiera och distribuera Endast identifiering Identifiera och distribuera Identifiera och distribuera
912812 MS06-013 Internet Explorer Ej tillämpligt Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ej tillämpligt Ja Ja
911562 MS06-014 MDAC Ej tillämpligt Ja Ja Delvis. Se "MBSA"-avsnittet. Ja Ja Ja Ja Ja Ja
908531 MS06-015 Gränssnitt Ej tillämpligt Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ej tillämpligt Ja Ja
911567 MS06-016 Outlook Express Ej tillämpligt Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja
917627 MS06-017 Servertillägg för FrontPage 2002 och SharePoint Team Services Delvis. Se "Office Update"-avsnittet. Delvis. Se "Windows Update"-avsnittet. Delvis. Se "Microsoft Update"-avsnittet. Delvis. Se "MBSA"-avsnittet. Delvis. Se "MBSA"-avsnittet. Delvis. Se SUS-avsnittet. Delvis. Se "SUS"-avsnittet. Ja Ja Delvis. Se "SMS"-avsnittet.

Återutgivna säkerhetsuppdateringar

Säkerhetsuppdateringen 911565 (säkerhetsbulletinen MS06-005) för Windows Media Player 10 har getts ut igen på grund av problemen som dokumenteras i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
912226 Om du installerar vissa uppdateringar kan det uppstå problem med sökning och snabbspolning bakåt och framåt i Windows Media Player 10 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Identifiering och distribution av den här uppdateringen har inte förändrats. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
914442 Identifiering och distribution av säkerhetsutgåvan från februari 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Enterprise Scan Tool som blev tillgängligt i februari 2006 kommer att uppdateras. Det kan hämtas från samma plats.
894193 Hämta och använda Enterprise Update Scan Tool

Vanliga frågor

F1: Vad gör Microsoft för att ge råd beträffande distribution av dessa uppdateringar?

S1:Microsoft uppmuntrar systemadministratörer att delta i den månatliga tekniska webbsändningen för att lära sig mer om säkerhetsuppdateringar. Webbsändningen för varje säkerhetsuppdatering startar vanligtvis 11:00 PST (19:00 svensk tid) dagen efter att uppdateringen publicerats. Om du vill registrera dig för en webbsändning om säkerhetsuppdateringar kan du gå till följande Microsoft-webbplats: Q2. Är Enterprise Update Scan Tool kumulativt på samma sätt som Extended Security Update Inventory Tool är för SMS?

S2: Nej, Enterprise Scan Tool är inte kumulativt. Det finns heller inga planer på att göra Enterprise Scan Tool kumulativt.

F3: Går det att använda MBSA för att avgöra om uppdateringarna krävs?

S3: Ja. MBSA 1.2.1 och MBSA 2.0 kan användas för att fastställa om följande säkerhetsuppdateringar behövs. Uppdateringarna gavs ut den 11 april 2006 om inget annat anges.
Artikelnummer i Microsoft Knowledge Base Bulletin-ID Komponent Identifiering
908531 MS06-015 Gränssnitt
917627 MS06-017 Servertillägg för FrontPage och SharePoint Team Services Se MBSA-avsnittet.
911562 MS06-014 MDAC Se MBSA-avsnittet.
911567 MS06-016 Outlook Express Se MBSA-avsnittet.
912812 MS06-013 Internet Explorer
Om du vill veta mer om vilka program som inte identifieras av MBSA klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
306460 Anmärkningar visas för vissa uppdateringar i Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)
895660 Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) 2.0 är tillgänglig (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du har installerat ett program som finns i listan i avsnittet "Program som berörs" för en säkerhetsbulletin som nämns i en relaterad artikel, måste du eventuellt själv avgöra om du måste installera den säkerhetsuppdatering som krävs. Mer information om MBSA finns på följande Microsoft-webbplats: F4: Vilka säkerhetsuppdateringar kräver att jag använder Enterprise Scan Tool tillsammans med MBSA för att identifiera sårbara datorer i nätverket?

S4: Se följande tabell.
Artikelnummer i Microsoft Knowledge Base Bulletin-IDKomponent
917627MS06-017Servertillägg för FrontPage 2002 och SharePoint Team Services
911562MS06-014MDAC
911567MS06-016Outlook Express
F5: Kan jag använda SMS (Systems Management Server) för att avgöra om uppdateringarna krävs?

S5: Ja. SMS hjälper dig att identifiera och distribuera dessa säkerhetsuppdateringar. I SMS 2.0 och SMS 2003 med Software Updates Inventory Tool används MBSA 1.2.1-tekniken för identifiering. Därför har SMS 2.0 och SMS 2003 med Software Updates Inventory Tool liknande begränsningar som MBSA 1.2.1. Mer information om SMS finns på följande Microsoft-webbplats: Security Update Inventory Tool tillsammans med Extended Security Update Inventory Tool krävs för att identifiera alla säkerhetsuppdateringar för Microsoft Windows och andra berörda Microsoft-produkter. Om du vill veta mer om begränsningarna för Security Update Inventory Tool klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
306460 Anmärkningar visas för vissa uppdateringar i Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)
I SMS 2.0 och SMS 2003 med Software Updates Inventory Tool används Microsoft Office Inventory Tool för att identifiera nödvändiga säkerhetsuppdateringar för Microsoft Office-program som Microsoft Word.

SMS 2003-användare kan använda Inventory Tool for Microsoft Updates för att identifiera och distribuera säkerhetsuppdateringar. I ITMU används teknik från Microsoft Updates. Ytterligare information om ITMU finns på följande webbplats:
Egenskaper

Artikel-id: 917767 – senaste granskning 01/16/2015 01:53:55 – revision: 2.3

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, , Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo KB917767
Feedback