Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Lösa installationsproblem med Internet Explorer 7

Windows Internet Explorer 8 kan nu hämtas. Hämta den senaste versionen av Internet Explorer från följande Microsoft-webbplats:
Inledning
Ett felmeddelande kan visas när du försöker installera Internet Explorer 7.

Problem med Internet Explorer 7-installationen kan bero på flera olika saker. Därför finns det flera olika felsökningsåtgärder som du kan prova för att lösa problemet. I den här artikeln går vi stegvis igenom varje åtgärd så att du får hjälp. Du kan även läsa mer om problemet och få reda på vart du kan vända dig om du inte själv kan åtgärda problemet.

Artikelns första del är avsedd för användare på nybörjar- till mellannivå. Avsnittet Avancerad felsökning är avsett för mer erfarna användare.

Det kan vara lättare att följa instruktionerna om du skriver ut artikeln först.

Obs! För flera åtgärder krävs att du tittar på andra webbsidor än den som du tittar på nu. När du lämnar den här webbsidan kommer du inte längre att se samma innehåll som nu. Därför kan det vara praktiskt att skapa en genväg till den här webbsidan på skrivbordet, så att du enkelt kan gå tillbaka hit genom att dubbelklicka på genvägen. Så här skapar du en genväg till den här webbsidan på skrivbordet:
 1. Högerklicka på den här sidan och klicka sedan på Skapa genväg.
 2. Klicka på Ja i dialogrutan Internet Explorer om du vill skapa en genväg på skrivbordet.
Felsökning för installation av Internet Explorer 7
Vi vet att det är viktigt för dig att kunna installera och använda Internet Explorer 7, så vi sätter igång direkt.

Allmän felsökning

.

Metod A: Återställ säkerhetsinställningarna till standardvärdena

Denna metod klassificeras som: enkel.
Obs! Anvisningarna och "Lös det"-avsnittet i den här metoden gäller inte Windows XP Home, Windows Vista Home Basic och Windows Vista Home Premium.
Om du vill att vi ska lösa det här problemet åt dig går du till avsnittet ”Lös det åt mig”. Om du hellre löser problemet själv går du till avsnittet ”Låt mig lösa det själv”.

Lös det åt mig

Om du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på länken Lös det här problemet. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ stegen i den här guiden.


Obs!

 • Den här guiden finns bara på engelska men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte befinner dig vid den dator där problemet uppstått kan du spara den automatiska lösningen på en flashenhet eller en CD så att du kan köra den på den dator där problemet finns.
Nästa steg När du har kört den här Microsoft Fix it-lösningen går du till avsnittet Löste det här problemet?.


Jag löser det själv


Exempel på kommando för återställning av säkerhetsinställningar

Obs! Ändrade säkerhetsinställningar kan inte återställas på annat sätt än via återställning från en säkerhetskopia. Om du är osäker på hur du återställer säkerhetsinställningarna måste du skapa en fullständig säkerhetskopia som innehåller "systemtillståndet" (registerfilerna). Objekt som återställs är bl.a. filer och mappar i NTFS-filsystemet, registret, principer, tjänster, behörigheter och gruppmedlemskap.
Gör så här för att återställa operativsystemet till standardinställningarna för säkerhet:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv cmd och tryck på RETUR.
 2. I Windows XP skriver du följande kommando och trycker på RETUR:
  secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /verbose
  I Windows Vista skriver du följande kommando och trycker på RETUR:
  secedit /configure /cfg %windir%\inf\defltbase.inf /db defltbase.sdb /verbose
  Meddelandet "Åtgärden är slutförd" visas samt ett varningsmeddelande om att något inte kunde slutföras. Du kan bortse från detta meddelande. Det finns mer information om detta meddelande i filen %windir%\Security\Logs\Scesrv.log.
Obs! I Windows Vista är filen Defltbase.inf en säkerhetskonfigurationsmall för standardsäkerheten. Inställningarna för filen finns på följande plats:
%windir%\inf\defltbase.inf
Försök att installera Internet Explorer 7 igen för att se efter om metoden fungerade. Om du behöver hämta Internet Explorer 7 går du till Microsoft Download Center:
Nästa steg
När du har kört den här Microsoft Fix it-lösningen (eller utfört de manuella anvisningarna) visas inte längre standardanvändarkonton i inloggningsfönstret när du startar datorn eller försöker växla till andra användare. Detta beror på att standardanvändarkontona togs bort från gruppen Användare när du återställde Windows-säkerhetsinställningarna. Gör så här om du vill lägga tillbaka användarkontona i gruppen Användare:
 1. Klicka på Start och sedan på Alla program. Eller klicka på Program.
 2. Klicka på Tillbehör och sedan på Kommandotolken (Windows XP). Eller högerklicka på Kommandotolken och klicka sedan på Kör som administratör (Windows Vista).
 3. I Kommandotolken skriver du net users och trycker på Retur. En lista över användarkonton visas.
 4. För varje kontonamn i listan i Kommandotolken som saknas i inloggningsfönstret eller fönstret för att växla användare, skriver du följande kommando och trycker på Retur:

  net localgroup users kontonamn /add
 5. Gå nu till avsnittet "Löstes problemet?".

Löste det här problemet?

Se efter om problemet är borta. Om problemet har lösts behöver du inte läsa vidare. Om problemet är kvar provar du Metod B.

Metod B: Genomsök datorn efter skadliga program

Denna metod klassificeras som: Enkel.

Hur du söker igenom datorn efter skadliga program beror på vilket program du använder för att skydda dig mot skadliga program.

Viktigt! Om du använder antivirusprogram och skydd mot skadliga program bör du uppdatera de här definitionsfilerna innan du söker igenom datorn.

Om du inte vet hur man gör eller om du inte vet hur du ska genomsöka datorn, kan du göra det enkelt och kostnadsfritt med Microsoft Security Essentials säkerhetssökare. Så här använder du Microsoft Security Essentials:
 1. Gå till följande Microsoft-webbplats i Internet Explorer:
 2. Klicka på Fullständig genomsökning.

  Obs! Det kan se lite annorlunda ut på webbsidan Microsoft Security Essentials mot det vi beskriver här, men det går till ungefär på följande sätt: Första gången du gör en genomsökning hämtas Microsoft Security Essentials och installeras på din dator. Din dator söks igenom. Efter genomsökningen får du resultatet samt rekommendationer. Var beredd på att det kan ta en bra stund.

  Obs! Om du för närvarande inte har något skydd mot skadlig kod går det att hämta en 90 dagar lång provversion av Microsoft Security Essentials. Klicka på Hämta kostnadsfri provversion under Få kontinuerligt skydd för din dator med Microsoft Security Essentials på webbplatsen för Microsoft Security Essentials.
 3. När genomsökningen är klar försöker du att installera Internet Explorer 7 igen. Hämta Internet Explorer 7 på följande Microsoft-webbplats:

Löstes problemet?

 • Kontrollera om problemet har lösts. Verifiera att metoden fungerade genom att installera Internet Explorer 7 igen. Om du behöver hämta Internet Explorer 7 går du till Microsoft Download Center.
 • Om problemet har lösts behöver du inte läsa vidare.
 • Om problemet kvarstår provar du med Metod C.

Metod C: Inaktivera tillfälligt skydd mot virus- och spionprogram

Denna metod klassificeras som: Enkel.

Obs! Innan du inaktiverar antivirusprogrammet tillfälligt bör du se till att Windows-brandväggen har aktiverats. När du har vidtagit de här åtgärderna aktiverar du antivirusprogrammet igen.

Antivirusprogrammet är avsett att hjälpa till att skydda datorn från virus. Hämta eller öppna inte filer från otillförlitliga källor, besök inte otillförlitliga webbplatser och öppna inte bifogade filer när antivirusprogramvaran inaktiverats. Om du vill veta mer om datavirus klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
129972 Datorvirus: beskrivning, förebyggande åtgärder och återställning
Så snart du vidtagit den här åtgärden ser du till att antivirusprogrammet är aktiverat och besöker sedan följande Microsoft-webbplats för att installera om de senaste uppdateringarna: Gör så här:
 1. Inaktivera antispion- eller antivirusprogram. tillfälligt så här: högerklicka på lämplig ikon för antispion- eller antivirusprogrammet i meddelandefältet. klicka sedan på Avsluta eller Inaktivera.

  Obs! Mer information om inaktivering av antivirusprogram finns i dokumentationen.
 2. När antivirusprogrammen inaktiverats försöker du att installera Internet Explorer 7 igen. Hämta Internet Explorer 7 på följande Microsoft-webbplats:
 3. När installationen av Internet Explorer 7 slutförts aktiverar du antispionprogrammen igen.

  Obs! Mer information om aktivering av antivirusprogram finns i dokumentationen.

Löstes problemet?

 • Kontrollera om problemet har lösts. Verifiera att metoden fungerade genom att installera Internet Explorer 7 igen. Om du behöver hämta Internet Explorer 7 går du till Microsoft Download Center.
 • Om problemet har lösts behöver du inte läsa vidare.
 • Om problemet kvarstår provar du med Metod D.

Metod D: Starta datorn i felsäkert läge

Denna metod klassificeras som: Ganska enkel.

Om du vill använda metoden följer du de här stegen:
 1. Starta i felsäkert läge. Om du vill veta mer om hur du startar datorn i felsäkert läge klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  310353 Konfigurera Windows XP för start i ett "ren start"-tillstånd
 2. När du har startat om datorn i felsäkert läge försöker du installera Internet Explorer 7 igen. Om du behöver hämta Internet Explorer 7 går du till Microsoft Download Center.

Löstes problemet?

 • Om den här metoden åtgärdade problemet måste du nu konfigurera datorn så att en vanlig start används igen. Mer information om hur du konfigurerar datorn så att vanlig start används får du om du klickar på följande artikelnummer i Microsoft Knowledge Base:
  310353 Konfigurera Windows XP för start i ett "ren start"-tillstånd
 • När du har konfigurerat datorn är du klar.
 • Om den här metoden inte åtgärdade problemet och du behärskar avancerad felsökning kan du prova metod E. Behåll datorn i felsäkert läge när du provar de avancerade felsökningsmetoderna.
 • Om du tycker att avancerad felsökning är för svårt kan du tyvärr inte få mer hjälp från den här artikeln. Vi föreslår att du ber någon om hjälp eller kontaktar Support.

Avancerad felsökning

Metod E: Se efter om det finns filer som inte kan säkerhetskopieras eller uppdateras

Denna metod klassificeras som: Ganska svår.

Om du vill använda metoden följer du de här stegen:
 1. Ta reda på om det finns ett problem som förhindrar att filerna säkerhetskopieras eller uppdateras. Gör så här:
  1. Klicka på Start och sedan på Kör.
  2. Kopiera och klistra in (eller skriv) följande text i rutan Öppna och klicka sedan på OK för att öppna Ie7.log-filen:
   %windir%\ie7.log
   Obs! Filen Ie7.log finns som standard i mappen C:\Windows.
  3. Tryck på CTRL+END så att du kommer till slutet av Ie7.log.
  4. Klicka på SökRedigera-menyn.
  5. I rutan Sök efter skriver du ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Cancelled.
  6. Under Riktning klickar du på Upp och sedan på Sök nästa.

   Om du hittar texten "ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Cancelled" anger detta att det finns ett problem som förhindrar att en Internet Explorer 6-fil sparas för avinstallation. Text av följande slag i loggfilen anger till exempel att det finns ett problem:
   Time_stamp: ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile CancelledTime_stamp: DoInstallation:UpdSpCommitFileQueue for AlwaysQueue Failed: 0x4c7 
   Om du inte ser texten "ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Canceled" i filen Ie7.log kontaktar du Support.
 2. Återställ behörigheterna för filen Vgx.dll. Om du vill ange standardvärden för filens behörighet klickar du på Start och Kör, skriver cmd och klickar sedan på OK. Kopiera och klistra sedan in (eller skriv) något av följande kommandon i kommandotolken och tryck sedan på RETUR:
  • Om du använder Windows XP kopierar du och klistrar in (eller skriver) följande kommando:
   echo y| cacls "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll" /P BUILTIN\Users:R "BUILTIN\Power Users:C" BUILTIN\Administrators:F "NT AUTHORITY\SYSTEM:F"
  • Om du använder Windows Server 2003 kopierar du och klistrar in (eller skriver) följande kommando:
   echo y| cacls "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll" /P BUILTIN\Users:R "BUILTIN\Power Users:C" BUILTIN\Administrators:F "NT AUTHORITY\SYSTEM:F" "NT AUTHORITY\TERMINAL SERVER USER:C"
 3. Försök att installera Internet Explorer 7. Om det inte går kontrollerar du loggfilen igen genom att följa stegen i Metod D. Om loggfilen visar att det finns ett problem upprepar du alla steg i den här metoden.
 4. Om du upprepar hela processen och det ändå inte går att installera Internet Explorer 7 och loggfilen inte visar några fel kontaktar du support.

Löstes problemet?

 • Kontrollera om problemet har lösts. Verifiera att metoden fungerade genom att installera Internet Explorer 7 igen. Om du behöver hämta Internet Explorer 7 går du till Microsoft Download Center.
 • Om problemet har lösts behöver du inte läsa vidare.
 • Om problemet kvarstår kontaktar du support.
Liknande problem och lösningar
Om du vill veta mer om detta problem klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
920082 Problem som kan uppstå om du använder en betaversion av Windows Internet Explorer 7
Mer information om Windows Internet Explorer Solution Center finns på följande Microsoft-webbplats:
Om inga metoder i den här artikeln löste ditt problem besöker du följande supportwebbplats för Internet Explorer 7: Här kan du få ytterligare information, anvisningar för rapportering av programfel och kostnadsfri telefonsupport för Internet Explorer 7.

Om du fortfarande har problem kan det bero på något annat. Mer information får du om du klickar på följande artikelnummer i Microsoft Knowledge Base:
945385 En tom webbsida visas när du startar Internet Explorer 7
926716 Installationsprogrammet för Windows Internet Explorer 7 slutar svara kryssrutan "Installera de senaste uppdateringarna för Internet Explorer och Microsoft Windows Borttagning av skadlig programvara (rekommenderas)" är markerad
Om de här artiklarna inte hjälper dig att lösa problemet, eller om det förekommer symptom som skiljer sig från dem som beskrivs i den här artikeln, kan du söka efter mer information i Microsoft Knowledge Base. Om du vill söka i Microsoft Knowledge Base går du till följande Microsoft-webbplats:Skriv sedan av texten i felmeddelandet du fått eller beskriv problemet i fältet Sök i support (KB).

De tredjepartsprodukter som omnämns i den här artikeln tillverkas av företag som är fristående från Microsoft. Microsoft ger inga garantier av något slag avseende dessa produkters prestanda och tillförlitlighet.
fixit fix it IE7 IE 7
Egenskaper

Artikel-id: 917925 – senaste granskning 09/28/2011 06:35:00 – revision: 23.0

Windows Internet Explorer 7

 • kbmsifixme kbautofixme kbfixme kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbresolve kbexpertisebeginner kbceip kbtshoot kbprb KB917925
Feedback