Innehållsändringar för Software Update Services och Windows Server Update Services 2005

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Viktigt! Det är dags att gå över till WSUS (Microsoft Windows Server Update Services). Snart ges ingen support på SUS 1.0 (Software Update Services). Förutom de nuvarande funktionerna i SUS 1.0 erbjuder WSUS följande:
 • Uppdaterar mer än bara Windows
 • Innehåller funktioner för rapportering och målinriktning
 • Ger administratörer ökad kontroll över uppdateringsprocessen
Mer information om WSUS finns på följande Microsoft-webbplats:Obs! Den här artikeln gäller endast utgåvor på Microsoft-webbplatsen Windows Update. inte säkerhetsutgåvor för produkter som inte stöds av Windows Update.
Sammanfattning
Den här artikeln är avsedd för administratörer av Microsoft SUS- (Software Update Services) och WSUS-servrar (Windows Server Update Services). Artikeln innehåller en kumulativ lista med innehållsändringar som har gjorts tillgängliga för SUS- och WSUS-servrar. Administratörer kan använda listan som en snabbreferens till innehållsändringar som har gjorts under rutinsynkroniseringar och som en förklaring till ändringarna. Informationen kommer att uppdateras vid våra regelbundna uppdateringsutgåvor den andra tisdagen varje månad eller närhelst en icke schemalagd uppdatering ges ut. Artikeln innehåller endast ändringar från och med 8 februari 2005. Här visas ingen lista över ändringar som gjorts före detta datum.
INLEDNING
Den här artikeln innehåller en kumulativ lista över ändringar som har gjorts tillgängliga för Microsoft SUS- (Software Update Services) och WSUS-servrar (Windows Server Update Services) från och med 8 februari 2005.
Mer Information

Tisdagen den 20 december 2005

Microsoft har gett ut en uppdaterad version av verktyget Approval Analyzer. Följande Microsoft Knowledge Base-artikel har uppdaterats:
912307 Tidigare godkända programvaruuppdateringar kan bli icke-godkända om du synkroniserar en server som kör SUS 1.0 med SP1 efter 12 december 2005
I den nya versionen av verktyget Approval Analyzer korrigeras ett problem som upptäcktes efter tisdagen den 13 december 2005. Problemet medförde att uppdateringar distribuerades trots att de inte var godkända av SUS-administratören. Problemet gällde bara den ursprungliga versionen av Approval Analyzer-verktyget. Om du redan följt anvisningarna i artikel 912307 behöver du därför inte göra något.

Om du inte har vidtagit åtgärder för att korrigera problemet i artikel 912307 eller om du har kört den ursprungliga versionen av Approval Analyzer-verktyget, bör du hämta och köra den nya versionen av verktyget.

Tisdagen den 13 december 2005

Microsoft får rapporter om ett SUS-problem (Software Update Services) efter synkronisering av innehåll som publicerades tisdagen 13 december 2005. SUS-administratörer rapporterar att alla tidigare godkända uppdateringar inte längre är godkända och att statusen visar "uppdaterad". Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
912307 Tidigare godkända programvaruuppdateringar kan bli icke-godkända om du synkroniserar en server som kör SUS 1.0 med SP1 efter 12 december 2005

Nytt säkerhetsinnehåll

 • MS05-054: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer (KB905915)

  Språk: Alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, Windows Update Catalog, Microsoft Update Catalog, Automatiska uppdateringar, SUS 1.0 och WSUS
  Klassificering: Säkerhet
  Måloperativsystem: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium och Microsoft Windows 98, andra utgåvan
  Risknivå:
  • Kritisk för alla operativsystem förutom den ursprungliga versionen av Windows Server 2003 och Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)
  • Måttlig för den ursprungliga versionen av Windows Server 2003 och för Windows Server 2003 SP1
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 2000: 3 978 kilobyte (KB)
  • Uppdatering för Windows XP: 4 864 kB
  • Uppdatering för Windows Server 2003: 7 434 kB
  Säkerhetsproblem gör det möjligt att angripa en dator med Microsoft Internet Explorer och att ta kontroll över den. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  905915 MS05-054: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer
 • MS05-055: Säkerhetsproblem i Windows kernel medför behörighetshöjning(KB908523)

  Språk: Alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, Windows Update Catalog, Automatiska uppdateringar, SUS 1.0 och WSUS
  Klassificering: Säkerhet
  Måloperativsystem: Microsoft Windows 2000
  Risknivå: Viktig
  Ungefärlig filstorlek: 1 565 kB

  Ett säkerhetsproblem i Microsoft Windows-baserade system kan leda till att en angripare kan ta kontroll över hela systemet. En angripare kan installera program, visa, ändra eller radera data, eller skapa nya konton som har fullständig behörighet. När du har installerat detta måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  908523 MS05-055: Säkerhetsproblem i Windows kernel medför behörighetshöjning

Ändringar av befintligt säkerhetsinnehåll

 • MS05-050: Säkerhetsproblem i DirectShow möjliggör fjärrkörning av kod (KB904706)
  • Binärfilerna har uppdaterats med särskilda målbegränsningar för att förhindra installationsfel.
  • Identifiering har uppdaterats.
  • Binärfilerna har ändrats.
  MS05-050 finns i flera versioner, beroende på måloperativsystem och installerad DirectX-version. Så även om du redan har installerat säkerhetsuppdatering 904706 (MS05-050) från Download Center kan du ha distribuerat fel version av den här uppdateringen. Gör en ny genomsökning med Windows Update eller WSUS och se till att rätt version av uppdateringen är installerad på systemet. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  904706 MS05-050: Säkerhetsproblem i DirectShow möjliggör fjärrkörning av kod

Nytt icke-säkerhetsinnehåll

 • Microsoft Windows-verktyget Borttagning av skadlig programvara hjälper till att ta bort vissa vanliga skadliga program från datorer med Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP eller Windows 2000(KB890830)

  Språk: Alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, Automatiska uppdateringar och WSUS
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet, samlad uppdatering
  Måloperativsystem: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP och Microsoft Windows 2000

  När verktyget har hämtats körs det en gång och kontrollerar om datorn har angripits av vissa vanliga skadliga program, däribland Blaster, Sasser och Mydoom. Eventuella skadliga program som hittas tas bort. Om det visar sig att datorn har angripits visas en statusrapport nästa gång datorn startas. En ny version av verktyget kommer att erbjudas varje månad. Om du vill köra verktyget manuellt kan du hämta ett exemplar från Microsoft Download Center eller köra en onlineversion från Microsoft.com. Verktyget ersätter inte ett antivirusprogram, och du bör använda ett sådant för att skydda datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  890830 Microsoft Windows-verktyget Borttagning av skadlig programvara hjälper till att ta bort vissa vanliga skadliga program från datorer med Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP eller Windows 2000
 • Det går inte att återställa Windows XP med Service Pack 2 efter en återställning av Windows XP med Service Pack 1 (KB835409)

  Språk: Alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, Windows Update Catalog, Microsoft Update Catalog, Automatiska uppdateringar, SUS 1.0 och WSUS
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Måloperativsystem: Microsoft Windows XP
  Ungefärlig filstorlek: 550 kB

  Installera den här uppdateringen på datorer med Windows XP Service Pack 1 för att lösa följande problem: Systemåterställningen fungerar inte korrekt eller också kanske vissa tjänster inte fungerar när du använder Systemåterställning. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  835409 Det går inte att återställa Windows XP med Service Pack 2 efter en återställning av Windows XP med Service Pack 1
 • Microsoft Office Outlook 2003 kan sluta att svara på en dator med Windows Server 2003 eller Windows XP (KB908521)

  Språk: Alla
  Distribution: Endast WSUS
  Klassificering: Valfri uppdatering, ej säkerhet
  Måloperativsystem: Microsoft Windows Server 2003 och Microsoft Windows XP
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows XP: 800 kB
  • Uppdatering för Windows Server 2003: 832 kB
  Den här uppdateringen löser olika problem som kan uppstå när du använder RPC-anrop (Remote Procedure Call) för klient/server-kommunikation i Microsoft Windows Server 2003 och Microsoft Windows XP. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  908521 Office Outlook 2003 svarar inte på en dator med Windows Server 2003 eller Windows XP (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • Åtkomstfel vid försök att hämta uppdateringar med Automatiska uppdateringar i Windows till en dator med Windows Server 2003 eller Windows XP (KB910437)

  Språk: Alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, Windows Update Catalog, Microsoft Update Catalog, Automatiska uppdateringar, SUS 1.0 och WSUS
  Klassificering: Prioriterad uppdatering, ej säkerhet
  Måloperativsystem: Microsoft Windows Server 2003 och Microsoft Windows XP
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows XP: 1 166 kB
  • Uppdatering för Windows Server 2003: 1 298 kB
  Den här uppdateringen förhindrar eller löser ett problem med ett åtkomstfel när du använder tjänsten Automatiska uppdateringar. Felet medför att det inte går att hämta uppdateringar med Windows Update och Automatiska uppdateringar. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  910437 Åtkomstfel vid försök att hämta uppdateringar med Automatiska uppdateringar i Windows till en dator med Windows Server 2003 eller Windows XP

Ändringar av befintligt icke-säkerhetsinnehåll

 • Microsoft Deploying .NET Applications Lifecycle Guide(KB829019)
  • Ändrat mål till distribution enbart på engelska.
  • Distribution: Windows Update, Microsoft Update, Windows Update Catalog, Microsoft Update Catalog och WSUS
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Uppdateringen behöver inte installeras om.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  829019 Fördelar med Microsoft .NET Framework
 • Beskrivning av Windows SharePoint Services 2.0 Service Pack 2 (KB887624)
  • Endast ändring av metadata. Beskrivningstexten har uppdaterats. Metadata för identifiering har uppdaterats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Uppdateringen behöver inte installeras om.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  887624 Beskrivning av Windows SharePoint Services Service Pack 2
 • Samlad uppdatering 2 för Windows XP Media Center Edition 2005 (KB900325)
  • Endast ändring av metadata. Metadata i medinstallation har uppdaterats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Uppdateringen behöver inte installeras om.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  900325 Samlad uppdatering 2 för Windows XP Media Center Edition 2005
Innehåll har tagits bort
 • Beskrivning av programmet Windows Genuine Advantage Notifications (norsk artikelversion) (KB905474)
  Beskrivning av programmet Windows Genuine Advantage Notifications (svensk artikelversion) (KB905474)

  Språk: norska och svenska
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update och Automatiska uppdateringar
  905474 Beskrivning av programmet Windows Genuine Advantage Notifications (norsk artikelversion)

  905474 Beskrivning av programmet Windows Genuine Advantage Notifications (svensk artikelversion)

Tisdagen den 29 november 2005

Nytt icke-säkerhetsinnehåll

 • Beskrivning av programmet Windows Genuine Advantage Notifications (norsk artikelversion) (KB905474)
  Beskrivning av programmet Windows Genuine Advantage Notifications (svensk artikelversion) (KB905474)


  Operativsystemspråk: norska och svenska
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update och Automatiska uppdateringar
  Klassificering: Kritisk
  Filstorlek: 940,76 kB
  Genom verktyget Windows Genuine Advantage-avisering visar om ett Windows-exemplar inte är äkta. Om så är fallet får användaren hjälp att skaffa ett licensierat exemplar.
  905474 Beskrivning av programmet Windows Genuine Advantage Notifications (norsk artikelversion)

  905474 Beskrivning av programmet Windows Genuine Advantage Notifications (svensk artikelversion)
 • Windows SharePoint Services 2.0 med Service Pack 2(KB887624)

  Operativsystemspråk: Thailändska
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, SUS och WSUS
  Klassificering: Service Pack
  Filstorlek: 5 124 kB
  Microsoft Windows SharePoint Services Service Pack 2 (SP2) innehåller de senaste uppdateringarna av Windows SharePoint Services. Detta Service Pack innehåller viktiga förbättringar av säkerhet, stabilitet och prestanda. När du har installerat detta Service Pack måste du kanske starta om datorn. När du har installerat uppdateringarna kan du inte ta bort den. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  887624 Beskrivning av Windows SharePoint Services Service Pack 2
 • Tillgänglig uppdatering för SQL Server 2000 Desktop Engine (SHAREPOINT) (KB909544)

  Operativsystemspråk: Alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update och WSUS
  Klassificering: Valfritt
  Filstorlek: 29 028,7 kB
  Paketet uppdaterar komponenten Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) som används i Windows Sharepoint Services (WSS). När du har installerat detta måste du kanske starta om datorn. När du har installerat paketet kan du inte ta bort det. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  909544 Tillgänglig uppdatering för SQL Server 2000 Desktop Engine (SHAREPOINT) (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • Beskrivning av programvaruuppdateringen för grundläggande kryptografiprovider för smartkort(KB909520)

  Operativsystemspråk: Alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update
  Klassificering: Valfritt
  Filstorlek: 626,28 kB
  Med Base Smart Card Cryptographic Service Provider-paketet (Base CSP) kan smartkortleverantörer enkelt aktivera smartkorten i Windows. Leverantörer kan använda en enkel tillverkarspecifik kortmodul i stället för en fullständig tillverkarpecifik CSP. När du har installerat paketet måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  909520 Beskrivning av programvaruuppdateringen för grundläggande kryptografiprovider för smartkort (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • Tillgänglig uppdatering för Windows Media Connect 2.0 (KB909993)

  Operativsystemspråk: Alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update
  Klassificering: Valfritt
  Filstorlek: 6 604,21 kB
  Microsoft Windows Media Connect kan du leverera musik, foton och videor från en dator till enheter som har stöd för UPnP-mediedirektuppspelning. Enheterna omfattar digitalljudmottagare, anslutna dvd-spelare, digitalboxar, spelkonsoler och mycket mer. När du har installerat Windows Media Connect måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  909993 Tillgänglig uppdatering för Windows Media Connect 2.0 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • Korrigering: Skyddat innehåll spelas inte längre upp efter installation av samlad uppdatering 2 för Windows XP Media Center 2005 (KB910393)

  Operativsystemspråk: Alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, Automatiska uppdateringar och WSUS
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Filstorlek: 1 408,26 kB
  Uppdateringen förhindrar att installationsprogrammet för Windows Media Player 10 skriver över DRM-filer (Digital Rights Management) som installeras av Samlad uppdatering 2 för Windows XP Media Center 2005 (KB900325). När du har installerat detta måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  910393 KORRIGERING: Skyddat innehåll spelas inte längre upp efter installation av samlad uppdatering 2 för Windows XP Media Center 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Ändringar av befintligt icke-säkerhetsinnehåll

 • Windows SharePoint Services 2.0 med Service Pack 2(KB887624)
  • Ett problem uppstod med den nederländska binärfilen vilket förhindrade installationen.
  • Den nederländska binärfilen har ändrats.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  887624 Beskrivning av Windows SharePoint Services Service Pack 2

Fredagen den 11 november 2005

Nytt säkerhetsinnehåll

Det finns inget nytt säkerhetsinnehåll i den här utgåvan.

Ändringar i det befintliga säkerhetsinnehållet

Inga ändringar har gjorts i det befintliga säkerhetsinnehållet

Nytt icke-säkerhetsinnehåll

Det finns inget nytt icke-säkerhetsinnehåll i den här utgåvan.

Ändringar i det befintliga icke-säkerhetsinnehållet

 • Microsoft Windows-verktyget Borttagning av skadlig programvara hjälper till att ta bort vissa vanliga skadliga program från datorer med Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP eller Windows 2000(KB890830)
  • Binärfilerna har ändrats.
  • Om du har kört Microsoft Windows-verktyget Borttagning av skadlig programvara behöver du inte distribuera om det.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  890830 Microsoft Windows-verktyget Borttagning av skadlig programvara hjälper till att ta bort vissa vanliga skadliga program från datorer med Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP eller Windows 2000

Tisdagen den 8 november 2005

Nytt säkerhetsinnehåll

 • Microsoft-säkerhetsbulletin MS05-053: Säkerhetsproblem i motorn för grafikrendering kan möjliggöra körning av kod (KB896424)

  Risknivå för bulletin: Kritisk
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium, Microsoft Windows 98, andra utgåvan

  Ett säkerhetsproblem med fjärrkörning av kod i motorn för grafikrendering gör det möjligt att ta kontroll över en Windows-dator från en annan dator. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. När du har installerat detta måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  896424 Microsoft-säkerhetsbulletin MS05-053: Säkerhetsproblem i motorn för grafikrendering kan möjliggöra körning av kod

Ändringar av befintligt säkerhetsinnehåll

 • MS03-030: Oskyddad buffert i DirectX kan medföra systemproblem (KB819696)
  • Endast metadata har ändrats.
  • Identifiering har uppdaterats för att förhindra återkommande erbjudanden.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Du behöver inte installera om den här säkerhetsuppdateringen.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  819696 MS03-030: Oskyddad buffert i DirectX kan medföra systemproblem
 • MS03-022: Säkerhetsproblem i ISAPI-tillägg till Windows Media Services kan orsaka körning av kod(KB822343)
  • Endast metadata har ändrats.
  • Identifiering har uppdaterats för att förhindra återkommande erbjudanden.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Du behöver inte installera om den här säkerhetsuppdateringen.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  822343 MS03-022: Säkerhetsproblem i ISAPI-tillägg till Windows Media Services kan orsaka körning av kod
 • Microsoft har publicerat en säkerhetsuppdatering för Microsoft Windows Media Player 9 (KB885492)
  • Endast metadata har ändrats.
  • Identifiering har uppdaterats för korrekt WS03-erbjudande.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Risknivå ändrades till Kritisk för att matcha bulletin.
  • Du behöver inte installera om den här säkerhetsuppdateringen.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  885492 Microsoft har släppt en säkerhetsuppdatering för Microsoft Windows Media Player 9
 • MS05-032: Säkerhetsproblem i Microsoft-agenten möjliggör falska identiteter(KB890046)
  • Endast metadata har ändrats.
  • Uppdaterad målinriktning.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Du behöver inte installera om den här säkerhetsuppdateringen.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  890046 MS05-032: Säkerhetsproblem i Microsoft-agenten möjliggör falska identiteter
 • MS05-030: Säkerhetsproblem i Outlook Express möjliggör fjärrkörning av kod(KB897715)
  • Endast metadata har ändrats.
  • Identifiering har uppdaterats för att förhindra återkommande erbjudanden.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Du behöver inte installera om den här säkerhetsuppdateringen.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  897715 MS05-030: Säkerhetsproblem i Outlook Express möjliggör fjärrkörning av kod
Microsoft Software Update Services-borttagningar
 • MS02-054: Oskyddad buffert i filexpanderingsfunktioner möjliggör fjärrkörning av kod (KB329048)

Nytt icke-säkerhetsinnehåll

 • Microsoft Windows-verktyget Borttagning av skadlig programvara hjälper till att ta bort vissa vanliga skadliga program från datorer med Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP eller Windows 2000(KB890830)

  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  När verktyget har hämtats körs det en gång för att kontrollera om datorn har angripits av vissa vanliga skadliga program, däribland Blaster, Sasser och Mydoom. Användaren får också hjälp av avlägsna eventuella angrepp. Om det visar sig att datorn har angripits visas en statusrapport nästa gång den startas. En ny version av verktyget kommer att erbjudas varje månad. Om du vill köra verktyget manuellt på datorn kan du hämta ett exemplar från Microsoft Download Center eller köra en onlineversion från microsoft.com. Verktyget ersätter inte ett antivirusprogram, och du bör använda ett sådant för att skydda datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  890830 Microsoft Windows-verktyget Borttagning av skadlig programvara hjälper till att ta bort vissa vanliga skadliga program från datorer med Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP eller Windows 2000
 • Microsoft Deploying .NET Applications Lifecycle Guide (KB829019)

  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Microsoft .NET Framework version 2.0 ger bättre skalbarhet och prestanda med följande funktioner:
  • Förbättrad cachelagring
  • Installation och uppdatering av program med en klickning
  • Stöd för ett stort antal webbläsare och enheter med ASP.NET 2.0-kontroller och -tjänster.
  När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  829019 Fördelar med Microsoft .NET Framework
 • Beskrivning av Windows SharePoint Services 2.0 Service Pack 2(KB887624)

  Microsoft Windows Server 2003
  Hindi, thailändska, bulgariska, kroatiska, estniska, lettiska, litauiska, rumänska, serbiska (latinsk), slovakiska, slovenska och ukrainska

  Windows SharePoint Services Language Template Pack Service Pack 2 garanterar att Windows SharePoint Services har full funktionalitet när ett språkmallspaket är installerat. När du har installerat detta måste du kanske starta om datorn. När du har installerat detta kan du inte ta bort det. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  887624 Beskrivning av Windows SharePoint Services Service Pack 2

Ändringar av befintligt icke-säkerhetsinnehåll

 • Inaktivera ADODB.Stream-objektet i Internet Explorer(KB870669)
  • Den här objektet har ersatts av säkerhetsbulletin MS05-052. Vanligtvis är ersatt innehåll kvar i SUS i ett år. Det här objektet togs dock bort av misstag från SUS 12 oktober 2005. Vi publicerar det igen som ett objekt endast för SUS, och det kommer att finnas kvar till oktober 2006.
  • Endast metadata har ändrats. Inga andra ändringar.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  870669 Inaktivera ADODB.Stream-objektet i Internet Explorer
Microsoft Software Update Services-borttagningar
 • Media Center-inspelningar kan tas bort när du ändrar plats för lagrade inspelningar.(KB838358)
 • Det går inte att logga in på en webbplats eller slutföra en Internet-transaktion, eller webbsidan HTTP 500 (Internt serverfel) visas (KB831167)

Tisdagen den 25 oktober 2005

Ändringar i befintligt säkerhetsinnehåll

 • MS05-044: Ett säkerhetsproblem i Windows FTP-klient kan möjliggöra manipulation av platser vid filöverföring (KB905495)

  Obs! Ändringarna avser endast Microsoft Software Update Services 1.0.
  • Endast metadata har ändrats.
  • Vidarebefordringslänken har uppdaterats så att den länkar till rätt bulletin.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Du behöver inte installera om den här säkerhetsuppdateringen.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  905495 MS05-044: Ett säkerhetsproblem i Windows FTP-klient kan möjliggöra manipulation av platser vid filöverföring
 • MS05-051: Säkerhetsproblem i MS DTC och COM+ möjliggör fjärrkörning av kod(KB909520)

  Obs! Ändringarna avser endast Microsoft Software Update Services 1.0. Bulletininformationen har ändrats.

  Microsoft Windows 2000
  • Metadata har ändrats i Windows 2000-versionen av säkerhetsbulletinen MS05-051. Metadata ändrades för att ta bort MS04-012 från listan med utbytta säkerhetsbulletiner. Säkerhetsbulletin MS05-051 för Windows 2000 ersätter inte Windows 2000-versionen av säkerhetsbulletin MS04-012.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Du behöver inte installera om den här säkerhetsuppdateringen.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  902400 MS05-051: Säkerhetsproblem i MS DTC och COM+ möjliggör fjärrkörning av kod

Nytt icke-säkerhetsinnehåll

Prioritierade uppdateringar – Automatiska uppdateringar och WSUS (SUS 2.0)
 • Office-program kan sluta svara om du sparar en ny fil på en diskettenhet på en Windows 2000-baserad dator där Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 är installerad(KB904368)

  Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

  Den här uppdateringen löser problemet med att Microsoft Office-program slutar att svara när du försöker spara nya filer på en diskettenhet efter att ha installerat Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 Service Pack 4. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  904368 Office-program kan sluta svara om du sparar en ny fil på en diskettenhet på en Windows 2000-baserad dator där Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 är installerad (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Valfria uppdateringar – inte Prioriterade, inte Automatiska uppdateringar, inte WSUS eller SUS
 • Uppdatering för spelare som har stöd för Windows Media Digital Rights Management(KB891122)

  Microsoft Windows XP Service Pack 1 och Microsoft Windows XP Service Pack 2

  Installera den här uppdateringen för att låta en dator få tillgång till premiuminnehåll som skyddas av Windows Media Digital Rights Management. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  891122 Uppdatering för spelare som har stöd för Windows Media Digital Rights Management (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • Korrigering: Det kan ta minst 30 sekunder innan prenumerationsinnehåll som skyddas av Windows Media-DRM-funktioner med länkade licenser spelas upp på vissa bärbara enheter (KB902344)

  Microsoft Windows XP Service Pack 1 och Microsoft Windows XP Service Pack 2

  Installera den här uppdateringen på en dator om du använder en bärbar enhet som har åtkomst till prenumerationsinnehåll som skyddas av Windows Media Digital Rights Management. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  902344 KORRIGERING: Det kan ta minst 30 sekunder innan prenumerationsinnehåll som skyddas av Windows Media-DRM-funktioner med länkade licenser spelas upp på vissa bärbara enheter (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Ändringar i befintligt icke-säkerhetsinnehåll

Prioritierade uppdateringar – Automatiska uppdateringar och WSUS (SUS 2.0)
 • Samlad uppdatering 908250 är tillgänglig för datorer med Samlad uppdatering 2 för Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 (KB908250)

  Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
  • Endast metadata har ändrats. Klassificeringen har uppgraderats från Valfri uppdatering till Prioriterad/Automatisk uppdatering. Lokaliserade rubriker och webbadressen till support har korrigerats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Du behöver inte installera om den här uppdateringen.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  908250 Samlad uppdatering 908250 är tillgänglig för datorer där samlad uppdatering 2 för Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 körs

Torsdagen den 13 oktober 2005

Nytt säkerhetsinnehåll

Det finns inget nytt säkerhetsinnehåll i den här utgåvan.

Ändringar i befintligt säkerhetsinnehåll

Obs! Ändringarna avser endast Windows Software Update Services (WSUS). Ändringarna avser inte SUS 1.0.
Uppdaterad distributionsmetod
 • MS05-052: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer(KB896688)
  • Endast Microsoft Windows XP SP2
  • Distributionsmetoden har uppdaterats för att förbättra hämtningsprestanda.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Du behöver inte installera om den här säkerhetsuppdateringen.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  896688 MS05-052: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer
Ändring av risknivå från "Kritisk" till "Viktig"
 • MS05-049: Säkerhetsproblem i Windows-gränssnittet kan möjliggöra fjärrkörning av kod(KB900725)
  • Endast ändring av metadata.
  • Den här uppdateringen listades korrekt av bulletiner och annan kommunikation som "Viktig" men i WSUS listades den felaktigt som "Kritisk". Uppdateringen har getts ut på nytt som "Viktig".
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Du behöver inte installera om den här säkerhetsuppdateringen.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  900725 MS05-049: Säkerhetsproblem i Windows-gränssnittet kan möjliggöra fjärrkörning av kod
Uppdatering av ersättningsinformation
 • MS05-047: Säkerhetsproblem i Plug and Play möjliggör fjärrkörning av kod och lokal behörighetshöjning (KB905749)
  • Endast ändring av metadata.
  • Metadata har uppdaterats för att visa att uppdateringen ersätter den tidigare utgivna uppdateringen 899588 (MS05-039).
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Du behöver inte installera om den här säkerhetsuppdateringen.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  905749 MS04-047: Säkerhetsproblem i Plug and Play möjliggör fjärrkörning av kod och lokal behörighetshöjning
Uppdatering av vidarebefordringslänk
 • MS05-044: Ett säkerhetsproblem i Windows FTP-klient kan möjliggöra manipulation av platser vid filöverföring (KB905495)
  • Endast ändring av metadata.
  • Vidarebefordringslänken har uppdaterats så att den länkar till rätt bulletin.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Du behöver inte installera om den här säkerhetsuppdateringen.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  905495 MS05-044: Ett säkerhetsproblem i Windows FTP-klient kan möjliggöra manipulation av platser vid filöverföring

Nytt icke-säkerhetsinnehåll

Det finns inget nytt icke-säkerhetsinnehåll i den här utgåvan.

Ändringar av befintligt icke-säkerhetsinnehåll

Inga ändringar har gjorts i det befintliga icke-säkerhetsinnehållet i den här utgåvan.

Tisdagen den 11 oktober 2005

Nytt säkerhetsinnehåll

 • MS05-052: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer (KB896688)

  Risknivå för bulletin: Kritisk
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium, Microsoft Windows 98, andra utgåvan

  Säkerhetsproblem gör det möjligt att angripa en dator med Microsoft Internet Explorer och ta kontroll över den. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. När du har installerat detta måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  896688 MS05-052: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer
 • MS05-051: Säkerhetsproblem i MS DTC och COM+ möjliggör fjärrkörning av kod(KB909520)

  Risknivå för bulletin: Kritisk
  Microsoft Windows XP SP1, Microsoft Windows 2000

  Risknivå för bulletin: Viktig
  Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows Server 2003

  Ett säkerhetsproblem med fjärrkörning av kod gör det möjligt att angripa en Windows-dator från en annan dator och få kontroll över den. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. När du har installerat detta måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  902400 MS05-051: Säkerhetsproblem i MS DTC och COM+ möjliggör fjärrkörning av kod
 • MS05-050: Säkerhetsproblem i DirectShow möjliggör fjärrkörning av kod (KB904706)

  Risknivå för bulletin: Kritisk
  DirectX 8.1, DirectX 9.0, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium, Microsoft Windows 98 , andra utgåvan

  Ett säkerhetsproblem gör det möjligt att angripa en Windows-dator med hjälp av DirectShowoch ta kontroll över systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. När du har installerat det här måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  904706 MS05-050: Säkerhetsproblem i DirectShow möjliggör fjärrkörning av kod
 • MS05-049: Säkerhetsproblem i Windows-gränssnittet kan möjliggöra fjärrkörning av kod (KB900725)

  Risknivå för bulletin: Viktig
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Ett säkerhetsproblem gör det möjligt för en autentiserad angripare att ta kontroll över en Microsoft Windows-dator. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. När du har installerat det här måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  900725 MS05-049: Säkerhetsproblem i Windows-gränssnittet kan möjliggöra fjärrkörning av kod
 • Säkerhetsproblem i Microsoft CDO-objekt (Collaboration Data Objects) kan möjliggöra fjärrkörning av kod (Windows) (KB901017)

  Risknivå för bulletin: Viktig
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Ett säkerhetsproblem gör det möjligt att angripa en Windows-dator med hjälp av CDO-objekt (Collaboration Data Objects) och ta kontroll över systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. När du har installerat det här måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  901017 Säkerhetsproblem i Microsoft CDO-objekt (Collaboration Data Objects) kan möjliggöra fjärrkörning av kod (Windows)
 • MS05-047: Säkerhetsproblem i Plug and Play möjliggör fjärrkörning av kod och lokal behörighetshöjning (KB905749)

  Risknivå för bulletin: Viktig
  Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Ett säkerhetsproblem i Plug and Play-tjänsten gör det möjligt för en autentiserad angripare att attackera ett Microsoft Windows-baserat system och ta kontroll över det. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. När du har installerat det här måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  905749 MS04-047: Säkerhetsproblem i Plug and Play möjliggör fjärrkörning av kod och lokal behörighetshöjning
 • MS05-046: Säkerhetsproblem i Client Service for NetWare möjliggör fjärrkörning av kod (KB899589)

  Risknivå för bulletin: Viktig
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Ett säkerhetsproblem i Client Service for NetWare gör att en angripare kan attackera ett Microsoft Windows-baserat system och ta kontroll över systemet, om du har installerat tjänsten. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. När du har installerat det här måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  899589 MS05-046: Säkerhetsproblem i Client Service for NetWare möjliggör fjärrkörning av kod
 • MS05-045: Säkerhetsproblem i Anslutningshanteraren kan möjliggöra DoS-angrepp(KB905414)

  Risknivå för bulletin: Måttlig
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Ett säkerhetsproblem med DOS-angrepp kan orsaka att Network Manager-tjänsten slutar att svara på ett Windows-baserat system. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. När du har installerat det här måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  905414 MS05-045: Säkerhetsproblem i Anslutningshanteraren kan möjliggöra DoS-angrepp
 • MS05-044: Ett säkerhetsproblem i Windows FTP-klient kan möjliggöra manipulation av platser vid filöverföring (KB905495)

  Risknivå för bulletin: Måttlig
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium, Microsoft Windows 98, andra utgåvan

  Ett säkerhetsproblem kan göra att en angripare manipulerar filöverföringsplatsen på en dator när du använder Microsoft Windows FTP-klient (File Transfer Protocol). Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. När du har installerat det här måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  905495 MS05-044: Ett säkerhetsproblem i Windows FTP-klient kan möjliggöra manipulation av platser vid filöverföring

Ändringar i det befintliga säkerhetsinnehållet

Inga ändringar har gjorts i det befintliga säkerhetsinnehållet i den här utgåvan.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll

 • Microsoft Windows-verktyget Borttagning av skadlig programvara hjälper till att ta bort vissa vanliga skadliga program från datorer med Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP eller Windows 2000 (KB890830)

  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  När verktyget har hämtats körs det en gång och kontrollerar om datorn har angripits av vissa vanliga skadliga program. (Däribland Blaster, Sasser och Mydoom.) Eventuella skadliga program som hittas tas bort. Om det visar sig att datorn har angripits visas en statusrapport nästa gång datorn startas. En ny version av verktyget kommer att erbjudas varje månad. Om du vill köra verktyget manuellt på datorn kan du hämta ett exemplar från Microsoft Download Center eller köra en onlineversion från Microsoft.com. Verktyget ersätter inte ett antivirusprogram, och du bör använda ett sådant för att skydda datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  890830 Microsoft Windows-verktyget Borttagning av skadlig programvara hjälper till att ta bort vissa vanliga skadliga program från datorer med Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP eller Windows 2000
 • Windows SharePoint Services 2.0 Service Pack 2 (KB887624)

  Windows SharePoint Services Service Pack 2 (SP2) innehåller de senaste uppdateringarna av Windows SharePoint Services. Detta Service Pack innehåller viktiga förbättringar av säkerhet, stabilitet och prestanda. När du har installerat det här måste du kanske starta om datorn. När du har installerat detta kan du inte ta bort det. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  887624 Beskrivning av Windows SharePoint Services Service Pack 2
 • Windows SharePoint Services 2.0 Service Pack 2 (KB887624)

  Windows SharePoint Services Language Template Pack Service Pack 2 garanterar att Windows SharePoint Services har full funktionalitet när ett språkmallspaket är installerat. När du har installerat det här måste du kanske starta om datorn. När du har installerat detta kan du inte ta bort det. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  887624 Beskrivning av Windows SharePoint Services Service Pack 2

Ändringar i det befintliga icke-säkerhetsinnehållet

Inga ändringar har gjorts i det befintliga icke-säkerhetsinnehållet i den här utgåvan.

Tisdagen den 13 september 2005

Ändringar i det befintliga säkerhetsinnehållet

Identifiering har uppdaterats för att förhindra återkommande erbjudanden som rapporterats för ett begränsat antal Microsoft Windows Server 2003-baserade system utan installerade Service Packs.
 • 893756 MS05-040: Säkerhetsproblem i tjänsten Telefoni möjliggör fjärrkörning av kod
 • 896727 MS05-038: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer
 • 896428 MS05-033: Säkerhetsproblem i Telnet-klienten möjliggör utlämnande av information
 • 896422 MS05-027: Säkerhetsproblem i SMB-data (Server Message Block) möjliggör fjärrkörning av kod
 • 896358 MS05-026: Ett säkerhetsproblem i HTML Help möjliggör fjärrkörning av kod
 • 899588 MS05-039: Säkerhetsproblem i Plug and Play möjliggör fjärrkörning av kod och behörighetshöjning
 • 899587 MS05-042: Säkerhetsproblem i Kerberos kan medföra DoS-attack, informationsläckor och falska identiteter
 • 890046 MS05-032: Säkerhetsproblem i Microsoft-agenten möjliggör falska identiteter
 • 899591 MS04-041: Säkerhetsproblem i RDP (Remote Desktop Protocol) kan möjliggöra DoS-attack
 • MS05-025: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer (KB883939)
  • Identifiering har uppdaterats för att förhindra återkommande erbjudanden som rapporterats för ett begränsat antal Microsoft Windows Server 2003-baserade system utan installerade Service Packs.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Du behöver inte installera om de här säkerhetsuppdateringarna.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  883939 MS05-025: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer
Ändring av risknivå
 • MS05-038: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer (KB896727)
  • Ändringen gäller endast metadata. Metadata visade felaktigt risknivån som Viktig. Återutgiven med korrigerad risknivå till Kritisk.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Du behöver inte installera om säkerhetsuppdatering 896727.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  896727 MS05-038: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer

  887998 Säkerhetsproblem vid ASP.NET-sökvägsvalidering i Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3 på Windows XP Media Center- och Tablet PC-utgåvorna

  886903 Säkerhetsproblem vid ASP.NET-sökvägsvalidering i Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1
 • Säkerhetsproblem vid ASP.NET-sökvägsvalidering i Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3 (KB886906)
  • Ändringen gäller endast metadata. Metadata visade felaktigt risknivån som Kritisk. Återutgiven med korrigerad risknivå till Viktig.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Du behöver inte installera om de här säkerhetsuppdateringarna.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  886906 Säkerhetsproblem vid ASP.NET-sökvägsvalidering i Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3
Metadataändring av installationskommandot som en lösning på installationsproblem
 • MS03-044: Buffertöverskridning i Hjälp- och supportcenter i Windows kan medföra systemproblem (KB825119)
  • Ändringen i metadata korrigerar växelinställningar som en lösning på installationsproblem.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Du behöver inte installera om säkerhetsuppdatering 825119.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  825119 MS03-044: Buffertöverskridning i Hjälp- och supportcenter i Windows kan medföra systemproblem
Textändring
 • MS04-016: Säkerhetsproblem i DirectPlay möjliggör DoS-attack (KB839643)
  • Ändringen är en textändring i metadata.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Du behöver inte installera om säkerhetsuppdatering 839643.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  839643 MS04-016: Säkerhetsproblem i DirectPlay möjliggör DoS-attack
Metadataändring i omstartinställningar
 • MS05-037: Säkerhetsproblem i JView Profiler möjliggör fjärrkörning av kod (KB903235)
  • Ändringen är en metadataändring av omstartinställningarna.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Du behöver inte installera om säkerhetsuppdatering 903235.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  903235 MS05-037: Säkerhetsproblem i JView Profiler möjliggör fjärrkörning av kod
Kategoriändring från IA-64 till x64
 • 896428 MS05-033: Säkerhetsproblem i Telnet-klienten möjliggör utlämnande av information
 • 896422 MS05-027: Säkerhetsproblem i SMB-data (Server Message Block) möjliggör fjärrkörning av kod
 • 896358 MS05-026: Ett säkerhetsproblem i HTML Help möjliggör fjärrkörning av kod
 • MS05-025: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer (KB883939)
  • Ändringen är en metadataändring för att korrigera en kategorilistning. Ingen ändring har gjorts av sättet att erbjuda paketet.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Du behöver inte installera om de här säkerhetsuppdateringarna.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  883939 MS05-025: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer

Nytt icke-säkerhetsinnehåll

 • Microsoft Windows-verktyget Borttagning av skadlig programvara hjälper till att ta bort vissa vanliga skadliga program från datorer med Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP eller Windows 2000 (KB890830)
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP och Microsoft Windows 2000

  När verktyget har hämtats körs det en gång och kontrollerar om datorn har angripits av vissa vanliga skadliga program. däribland Blaster, Sasser och Mydoom. Eventuella angrepp tas också bort. Om det visar sig att datorn har angripits visas en statusrapport nästa gång datorn startas. En ny version av verktyget kommer att erbjudas varje månad. Om du vill köra verktyget manuellt på datorn kan du hämta ett exemplar från Microsoft Download Center eller köra en onlineversion från microsoft.com. Verktyget ersätter inte ett antivirusprogram, och du bör använda ett sådant för att skydda datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  890830 Microsoft Windows-verktyget Borttagning av skadlig programvara hjälper till att ta bort vissa vanliga skadliga program från datorer med Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP eller Windows 2000

Ändringar av befintligt icke-säkerhetsinnehåll

 • Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 och kända problem (KB891861)
  Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
  • Binärfilerna har uppdaterats.
  • Du behöver inte installera om uppdatering 891861.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  891861 Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 och kända problem
 • Det finns en korrigering för ett registerproblem på Dell PowerEdge-servrar som har särskilda icke-enhetliga styrenheter och fabriksinstallerade versioner av Windows Server 2003 (KB898792)
  • Identifiering har uppdaterats för att förhindra återkommande erbjudanden som rapporterats för ett begränsat antal Microsoft Windows Server 2003-baserade system utan installerade Service Packs.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Du behöver inte installera om uppdatering 898792.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  898792 En korrigering finns för ett registerproblem på Dell PowerEdge-servrar som har särskilda icke-enhetliga styrenheter och fabriksinstallerade versioner av Windows Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • Windows XP Service Pack 2
  • Listan över ersatta objekt och referensnumret för Knowledge Base har uppdaterats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Du behöver inte installera om detta Service Pack.
 • Nätverksinstallation av Windows 2000 Service Pack 4 för IT-proffs
  • Kinesiska (Hongkong) endast.
  • Uppdaterad målinriktning.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Du behöver inte installera om den här uppdateringen.

Tisdagen den 9 augusti 2005

Nytt säkerhetsinnehåll

 • MS05-038: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer (KB896727)

  Risknivå för bulletin: Kritisk
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium, Microsoft Windows 98, andra utgåvan

  Säkerhetsproblem gör det möjligt att angripa en dator med Microsoft Internet Explorer och ta kontroll över den. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. När du har installerat det här måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  896727 MS05-038: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer
 • MS05-039: Säkerhetsproblem i Plug and Play möjliggör fjärrkörning av kod och behörighetshöjning (KB899588)

  Risknivå för bulletin: Kritisk
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Ett säkerhetsproblem i Plug and Play-tjänsten gör det möjligt att angripa en Microsoft Windows-dator och ta kontroll över den. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. När du har installerat det här måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  899588 MS05-039: Säkerhetsproblem i Plug and Play möjliggör fjärrkörning av kod och behörighetshöjning
 • MS05-040: Säkerhetsproblem i tjänsten Telefoni möjliggör fjärrkörning av kod (KB893756)

  Risknivå för bulletin: Viktig
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Ett säkerhetsproblem i TAPI (Telephony API) gör det möjligt att angripa en Microsoft Windows-dator och ta kontroll över den. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. När du har installerat det här måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  893756 MS05-040: Säkerhetsproblem i tjänsten Telefoni möjliggör fjärrkörning av kod
 • MS05-041: Säkerhetsproblem i RDP (Remote Desktop Protocol) kan möjliggöra DoS-attack(KB899591)

  Risknivå för bulletin: Måttlig
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Ett säkerhetsproblem i RDP (Remote Desktop Protocol) gör det möjligt för en angripare att från en annan dator orsaka att det Microsoft Windows-baserade systemet slutar att svara. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. När du har installerat det här måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  899591 MS04-041: Säkerhetsproblem i RDP (Remote Desktop Protocol) kan möjliggöra DoS-attack
 • MS05-042: Säkerhetsproblem i Kerberos kan medföra DoS-attack, informationsläckor och falska identiteter (KB899587)

  Risknivå för bulletin: Måttlig
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Ett säkerhetsproblem kan möjliggöra för en angripare kan få åtkomst till känsliga data som överförs via det Microsoft Windows-baserade systemet i en domänmiljö, och utföra DoS-attacker mot domänkontrollanter. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. När du har installerat det här måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  899587 MS05-042: Säkerhetsproblem i Kerberos kan medföra DoS-attack, informationsläckor och falska identiteter
 • MS05-043: Säkerhetsproblem i Utskriftshanteraren möjliggör fjärrkörning av kod(KB896423)

  Risknivå för bulletin: Kritisk
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Ett säkerhetsproblem i Utskriftshanteraren gör det möjligt att angripa en Microsoft Windows-dator och ta kontroll över den. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. När du har installerat det här måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  896423 MS05-043: Säkerhetsproblem i Utskriftshanteraren möjliggör fjärrkörning av kod

Ändringar av befintligt säkerhetsinnehåll

 • MS05-025: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer för Windows Server 2003 (KB883939)
  • Identifiering har uppdaterats för att förhindra återkommande erbjudanden i Microsoft Windows Small Business Server.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Uppdatering 883939 (MS05-025) behöver inte installeras om.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  883939 MS05-025: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer
 • MS05-026: Ett säkerhetsproblem i HTML Help möjliggör fjärrkörning av kod (KB896358)
  • Identifiering har uppdaterats för att förhindra återkommande erbjudanden i Windows Small Business Server.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Uppdatering 896358 (MS05-026) behöver inte installeras om.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  896358 MS05-026: Ett säkerhetsproblem i HTML Help möjliggör fjärrkörning av kod
 • MS05-027: Säkerhetsproblem i SMB-data (Server Message Block) möjliggör fjärrkörning av kod(KB896422)
  • Identifiering har uppdaterats för att förhindra återkommande erbjudanden i Windows Small Business Server.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • MS05-027 behöver inte installeras om.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  896422 MS05-027: Säkerhetsproblem i SMB-data (Server Message Block) möjliggör fjärrkörning av kod
 • MS05-032: Säkerhetsproblem i Microsoft-agenten möjliggör falska identiteter(KB890046)
  • Microsoft har uppdaterat denna bulletin med information om en ny version av säkerhetsuppdateringen för följande system:
   • Microsoft Windows Server 2003 för Itanium-baserade datorer och Microsoft Windows Server 2003 med SP1 för Itanium-baserade datorer
   • Microsoft Windows Server 2003, x64-baserade versioner
   • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Binärfilerna har ändrats.
  • Uppdatering 890046 (MS05-032) måste installeras om på systemen i listan ovan.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  890046 MS05-032: Säkerhetsproblem i Microsoft-agenten möjliggör falska identiteter
 • MS05-032: Säkerhetsproblem i Microsoft-agenten möjliggör falska identiteter(KB890046)
  • Identifiering har uppdaterats för att förhindra återkommande erbjudanden i Windows Small Business Server.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Uppdatering 890046 (MS05-032) behöver inte installeras om.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  890046 MS05-032: Säkerhetsproblem i Microsoft-agenten möjliggör falska identiteter
 • MS05-033: Säkerhetsproblem i Telnet-klienten möjliggör utlämnande av information (KB896428)
  • Identifiering har uppdaterats för att förhindra återkommande erbjudanden i Windows Small Business Server.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Uppdatering 896428 (MS05-033) behöver inte installeras om.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  896428 MS05-033: Säkerhetsproblem i Telnet-klienten möjliggör utlämnande av information
 • MS05-030: Säkerhetsproblem i Outlook Express möjliggör fjärrkörning av kod(KB897715)
  • Rubriken ändrades för att ta bort ordet "kumulativ". Uppdateringen ersätter inte någon tidigare utgiven kumulativ uppdatering för Outlook Express.
  • Identifiering har uppdaterats så att tidigare utgivna kumulativa säkehetsuppdateringar för Outlook Express kan erbjudas och installeras innan den här uppdateringen erbjuds.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Uppdatering 897715 (MS05-030) behöver inte installeras om.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  897715 MS05-030: Säkerhetsproblem i Outlook Express möjliggör fjärrkörning av kod
 • MS04-018: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Outlook Express (KB823353)
  • Uppdateringen ersätts inte längre av säkerhetsbulletin MS05-030. Tidigare ändringar har därför tagits tillbaka.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Uppdatering 823353 (MS04-018) behöver inte installeras om.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  823353 MS04-018: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Outlook Express
 • MS04-004: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer(KB832894)
  • Det här objektet bör vara kvar på webbplatsen eftersom det är den sista kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 som är tillgänglig för Windows 2000.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Uppdatering 832894 (MS04-004) behöver inte installeras om.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  832894 MS04-004: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer
 • MS03-043: Säkerhetsuppdatering för Windows 2000 – SUS 1.0 (endast V4)(KB828035)
  • Den här uppdateringen gavs ut på nytt den 28 juni 2005 för att överensstämma med den första utgåvan av Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 Service Pack 4 (SP4). Efter utgåvan av den 28 juni 2005 upptäckte man att binärfilerna som användes för endast SP4-versionen av 828035 var äldre än dem som ursprungligen utgavs via Windows Update i oktober 2003. De rätta binärfilerna lästes in på nytt i endast SP4-versionen av 828035, och den versionen gavs ut på nytt den 9 augusti 29005. Binärfilerna ändrades inte. Uppdatering 828035 (MS03-043) kan behöva installeras om.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  828035 MS03-043: Buffertöverskridning i Messenger Service möjliggör körning av kod
 • MS03-007: Oskyddad buffert i Windows-komponent kan orsaka problem på webbserver (KB815021)
  • Windows XP-versionen av 815021 ersätts inte av säkerhetsbulletin MS04-032. Det här objektet returneras därför till alla kanaler.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Uppdatering 815021 (MS03-007) behöver inte installeras om.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  815021 MS03-007: Oskyddad buffert i Windows-komponent kan medföra problem på webbserver
 • MS02-050: Fel i certifikatvalidering möjliggör falska identiteter(KB329115)
  • Identifiering har uppdaterats för att förhindra återkommande erbjudanden om Samlad uppdatering för Windows 2000 SP4 har installerats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Uppdatering 329115 (MS02-050) behöver inte installeras om.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  329115 MS02-050: Fel i certifikatvalidering möjliggör falska identiteter
 • MS03-044: Buffertöverskridning i Hjälp- och supportcenter i Windows kan medföra systemproblem (KB825119)
  • Identifiering har uppdaterats för att förhindra återkommande erbjudanden.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Uppdatering 825119 (MS03-044) behöver inte installeras om.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  825119 MS03-044: Buffertöverskridning i Hjälp- och supportcenter i Windows kan medföra systemproblem

Nytt icke-säkerhetsinnehåll

 • Microsoft Windows-verktyget Borttagning av skadlig programvara hjälper till att ta bort vissa vanliga skadliga program från datorer med Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP eller Windows 2000 (KB890830)

  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  När verktyget har hämtats körs det en gång och kontrollerar om datorn har angripits av vissa vanliga skadliga program. (Programmen omfattar Blaster, Sasser och Mydoom). Det hjälper till att ta bort eventuella angrepp som hittas. Om det visar sig att datorn har angripits visas en statusrapport nästa gång datorn startas. En ny version av verktyget kommer att erbjudas varje månad. Om du vill köra verktyget manuellt på en dator kan du hämta ett exemplar från Microsoft Download Center eller köra en onlineversion från Microsoft.com. Verktyget ersätter inte ett antivirusprogram, och du bör använda ett sådant för att skydda datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  890830 Microsoft Windows-verktyget Borttagning av skadlig programvara hjälper till att ta bort vissa vanliga skadliga program från datorer med Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP eller Windows 2000
 • Felmeddelandet "Generic Host Process" visas efter omstart, eller DBCS-bilagors filnamn visas inte i e-postmeddelanden i Rich Text-format(KB894391)

  Den här uppdateringen löser problemet med att felmeddelandet "Generic Host Process" visas när du har installerat säkerhetsuppdatering 894391 (MS05-012). Felet kan också leda till att namn på bifogade filer inte visas i e-postmeddelanden i RTF-format. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  894391 Felmeddelandet "Generic Host Process" visas efter omstart, eller DBCS-bilagors filnamn visas inte i e-postmeddelanden i Rich Text-format
 • En uppdatering för Windows XP löser problem i Outlook Express 6.0 (KB900930)

  Microsoft Windows XP Service Pack 2

  Den här uppdateringen löser flera problem med Outlook Express i Windows XP. Uppdateringen löser ett problem med att meddelanden hanteras felaktigt om ämnesraden innehåller ordet "begin" och ett visningsproblem med bevakade trådar i diskussionsgrupper. Uppdateringen löser också två problem med att Outlook Express slutar att svara. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  900930 En uppdatering för Windows XP löser problem i Outlook Express 6.0 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • Minnesläcka i Windows XP Tablet PC(KB895953)

  Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005

  Den här uppdateringen löser ett problem med en gradvis minskning av det tillgängliga systemminnet i Windows XP Tablet PC Edition 2005. Minskat tillgängligt minne orsakar en försämring av systemets prestanda. Den gradvisa minskningen av tillgängligt datorminne orsakas av ett problem i tcserver.exe-tjänsten. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  895953 Minnesläcka i Windows XP Tablet PC (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Ändringar av befintligt icke-säkerhetsinnehåll

 • Beskrivning av kumulativ uppdatering för Outlook Express (KB887797)
  • Uppdateringen ersätts inte längre av säkerhetsbulletin MS05-030. Tidigare ändringar har därför tagits tillbaka.
  • WS03-versionen har uppdaterats för att omfatta en nödvändig identifieringsändring som infördes för alla andra operativsystemversioner av den här uppdateringen.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Uppdatering 887797 behöver inte installeras om.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  887797 Beskrivning av kumulativ uppdatering för Outlook Express (KB887797)
 • Uppdatering för URL-funktioner i Windows Media Player-skriptkommandon (KB828026)
  • Identifiering har uppdaterats för att förhindra återkommande erbjudanden.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Uppdatering 828026 behöver inte installeras om.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  828026 Uppdatering för URL-funktioner i Windows Media Player-skriptkommandon

Torsdagen den 28 juli 2005

Ändringar i befintligt säkerhetsinnehåll

 • MS05-026: Ett säkerhetsproblem i HTML Help möjliggör fjärrkörning av kod(KB896358)
  • Metadata har uppdaterats. Ersättningsuppdateringarna (MS05-011, MS04-023 och MS03-044) erbjuds därför inte längre.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Säkerhetsuppdatering 896358 (MS05-026) behöver inte installeras om.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  896358 MS05-026: Ett säkerhetsproblem i HTML Help möjliggör fjärrkörning av kod
 • MS03-044: Buffertöverskridning i Hjälp- och supportcenter i Windows kan medföra systemproblem (KB825119)
  • Identifiering har uppdaterats för att förhindra återkommande erbjudanden.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Säkerhetsuppdatering 825119 (MS03-044) behöver inte installeras om.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  825119 MS03-044: Buffertöverskridning i Hjälp- och supportcenter i Windows kan medföra systemproblem

Ändringar av befintligt icke-säkerhetsinnehåll

 • Inaktivera ADODB.Stream-objektet i Internet Explorer (KB870669)

  Microsoft Windows XP
  • Uppdaterad så att uppdatering 870669 inte längre erbjuds i Windows Server Update Services.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Uppdatering 870669 behöver inte installeras om.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  870669 Inaktivera ADODB.Stream-objektet i Internet Explorer
 • Uppdatering av HTML-hjälp begränsar funktioner vid aktivering med window.showHelp (KB811630)
  • Klassificeringsfel i V6. Klassificeringen ändrades från Uppdatering till Viktig uppdatering.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Uppdatering 811630 behöver inte installeras om.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  811630 Uppdatering av HTML-hjälp begränsar funktioner vid aktivering med window.showHelp

Andra mindre ändringar

Följande objekt uppdaterades för att kunna utnyttja den lokala WSUS-filtreringsfunktionen.
 • Microsoft .NET Framework Service Pack 2

  Påverkade lokaliserade versioner: Koreanska (med SDK), kinesiska (förenklad) (med SDK), engelska, italienska (med SDK), engelska (med SDK), kinesiska (förenklad), italienska, tyska (med SDK), kinesiska (traditionell) (med SDK), kinesiska (traditionell), japanska (med SDK), franska (med SDK), koreanska, spanska, franska, spanska (med SDK), japanska, tyska
 • Microsoft Windows SharePoint Services Service Pack 1

  Om du vill veta mer om den här versionen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  841876 Beskrivning av Windows SharePoint Services Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
  Påverkade lokaliserade versioner: Koreanska, ungerska, nederländska, turkiska, svenska, polska, hebreiska, engelska, tyska, tjeckiska, japanska, arabiska, kinesiska (förenklad), spanska, franska, norska, portugisiska (Portugal), danska, kinesiska (traditionell), grekiska, finska, ryska, italienska, portugisiska (Brasilien)
 • Säkerhetsuppdatering för Microsoft .NET Framework, version 1.0 SP3

  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  886906 Säkerhetsproblem vid ASP.NET-sökvägsvalidering i Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3
  Lokaliserade versioner: Italienska, kinesiska (traditionell), franska, japanska, engelska, spanska, tyska, koreanska, kinesiska (förenklad)

Borttaget eller utgånget innehåll

 • Uppdatering för Windows XP Media Center Edition 2004 (KB836657)

Tisdagen den 26 juli 2005

Ändringar i befintligt säkerhetsinnehåll

 • MS05-018: Säkerhetsproblem i Windows Kernel medför behörighetshöjning och DoS-attack (KB890859)
  En mindre metadataändring gjordes för att lösa ett möjligt distributionsproblem med SMS (Microsoft Systems Management Server). Inga ändringar gjordes i binärfiler eller identifiering. Om du redan har distribuerat den här uppdateringen behöver du inte distribuera om den. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  890859 MS05-018: Säkerhetsproblem i Windows Kernel medför behörighetshöjning och DoS-attack

Ändringar av befintligt kritiskt icke-säkerhetsinnehåll

 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1

  Målinriktning har uppdaterats så att uppdateringen för Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 beskrivs som "Installerad" och inte "Behövs inte".

Tisdagen den 12 juli 2005

Nytt säkerhetsinnehåll

 • MS05-036: Säkerhetsproblem i Microsoft Färgmatchningsmodul (CMM) möjliggör fjärrkörning av kod (KB901214)

  Risknivå för bulletin: Kritisk
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Ett säkerhetsproblem i färgmatchningsmodulen gör det möjligt att angripa en Microsoft Windows-dator och få kontroll över den. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  901214 MS05-036: Säkerhetsproblem i Microsoft Färgmatchningsmodul (CMM) möjliggör fjärrkörning av kod
 • MS05-037: Säkerhetsproblem i JView Profiler möjliggör fjärrkörning av kod (KB903235)

  Risknivå för bulletin: Kritisk
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium, Microsoft Windows 98, andra utgåvan

  Säkerhetsproblem gör det möjligt att angripa en dator med Microsoft Internet Explorer och ta kontroll över den. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen. Uppdateringen anger en registernyckel som blockerar försök att utnyttja den här säkerhetsluckan. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  903235 MS05-037: Säkerhetsproblem i JView Profiler möjliggör fjärrkörning av kod

Tisdagen den 28 juni 2005

Nytt innehåll i samlad uppdatering

Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 och kända problem (KB891861)

Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

Uppdateringen innehåller tidigare utgivna rekommenderade, viktiga uppdateringar och säkerhetsuppdateringar för Windows 2000 bekvämt samlade i ett enda paket. När du installerar det här får du samma resultat som när du installerar de enskilda uppdateringarna. När du har installerat det här måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
891861 Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 och kända problem

Nytt kritiskt icke-säkerhetsinnehåll

 • En korrigering finns för ett registerproblem på Dell PowerEdge-servrar som har särskilda icke-enhetliga styrenheter och fabriksinstallerade versioner av Windows Server 2003(KB898792)

  Microsoft Windows Server 2003

  Uppdateringen korrigerar en möjlig skada på registersäkerhetsvärdet på vissa Dell PowerEdge-servrar som kör fabriksinstallerade versioner av Windows Server 2003 och särskilda styrenhetskonfigurationer. När du installerar uppdateringen kontrollerar du automatiskt om det finns någon registerskada och reparerar den i så fall för gott. När du har installerat det här måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  898792 En korrigering finns för ett registerproblem på Dell PowerEdge-servrar som har särskilda icke-enhetliga styrenheter och fabriksinstallerade versioner av Windows Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • Programvaruuppdatering 898461 installerar en permanent kopia av Package Installer för Windows version 6.1.22.4 (KB898461)

  Microsoft Windows XP

  Uppdateringen installerar en permanent kopia av Package Installer för Windows för att programuppdateringar ska vara betydligt mindre i hämtningsstorlek. Package Installer gör det lättare att installera programvaruuppdateringar för Microsoft Windows-operativsystem och andra Microsoft-produkter. När du har installerat det här måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  898461 Programvaruuppdatering 898461 installerar en permanent kopia av Package Installer för Windows version 6.1.22.4
 • Du kan inte installera säkerhetskorrigeringar korrekt i Windows XP Starter(KB898543)

  Microsoft Windows XP Starter

  Uppdateringen löser ett problem med Windows-baserade system som kan förhindra att andra programuppdateringar installeras på rätt sätt. Den löser även ett problem som kan minska den maximala visningsbara skärmupplösningen. Problemet drabbar endast datorer med följande språk: brasiliansk portugisiska, indonesiska, hindi, malajiska och thailändska. När du har installerat detta måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  898543 Du kan inte installera säkerhetskorrigeringar korrekt i Windows XP Starter Edition (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Nytt rekommenderat icke-säkerhetsinnehåll (inte tillgängligt på SUS)

 • Beskrivning av nya funktioner i Windows Rights Management Services 1.0 Service Pack 1 (KB839178)

  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  RMS-klient (Rights Management Services) Service Pack 1 består av programvaruuppdateringar för RMS 1.0 och innehåller support för självaktiverande klienter och klientautentisering med hjälp av smartkort och X.509-certifikat. När du har installerat detta måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  839178 Beskrivning av nya funktioner i Windows Rights Management Services 1.0 Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • Mediepaket för Windows XP Home N och Windows XP Professional N. (KB886540)

  Windows XP Home N and Windows XP Professional N

  Installationen av mediepaketet garanterar att programvara och webbplatser som är beroende av Windows Media Player, i enlighet med den Europeiska kommissionens bestämmelser, fungerar korrekt. När du har installerat detta måste du kanske starta om datorn. När du har installerat detta kan du inte ta bort det. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  886540 Mediepaket för Windows XP Home N och Windows XP Professional N (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • Beskrivning av nya funktioner i Windows Rights Management Services 1.0 Service Pack 1 (KB839178)

  Microsoft Windows Server 2003

  Rights Management Services (RMS) Service Pack 1 för Microsoft Windows Server 2003 består av programvaruuppdateringar för RMS 1.0 och innehåller support för följande nya funktioner:
  • Möjlighet att ansluta servern som kör RMS utan anslutning server-till-Internet
  • Integrering av serverprogram
  • Bättre support för flera språkmallar
  • Support för dynamiska grupper i Active Directory-katalogtjänsten
  När du har installerat detta måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  839178 Beskrivning av nya funktioner i Windows Rights Management Services 1.0 Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • Det går inte att överföra filer och inställningar från en dator med en 32-bitarsutgåva av Windows XP till en dator med Windows XP Professional x64-bitars utgåva (KB896344)

  Microsoft Windows XP

  Guiden Överför filer och inställningar som ingår i Windows XP SP2 har inte stöd för datainsamling från en 32-bitars Windows XP-miljö till en 64-bitars Windows XP-miljö. Den här uppdateringen ger stöd för insamling av data i en 32-bitars Windows XP-miljö till en 64-bitars Windows XP-miljö. När du har installerat detta måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  896344 Det går inte att överföra filer och inställningar från en dator med en 32-bitarsutgåva av Windows XP till en dator med Windows XP Professional x64-bitars utgåva (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Ändringar av det befintliga säkerhetsinnehållet

Ändringarna har ersatts av den samlade uppdateringen och har tagits bort från Windows Update-webbplatsen. Ändringarna är dock fortfarande tillgängliga via SUS (Software Update Services), Automatiska uppdateringar (AU) och Windows Update-katalogen (WU).


För att kunna markera den här ändringen som endast gällande Windows 2000 SP4-innehåll, var vi tvungna att röra alla tidigare utgivna säkerhetsuppdateringar som var tillämpningsbara och skapa nya objekt för endast Windows 200 SP4. Detta kan innebära att uppdateringar måste godkännas på nytt om du inte har tänkt att distribuera den samlade uppdateringen.
 • 823182 MS03-041: Säkerhetsproblem vid Authenticode-verifiering möjliggör fjärrkörning av kod
 • 823559 MS03-023: Buffertöverskridning i HTML-konverteraren kan möjliggöra körning av kod
 • 824105 MS03-034: Fel i NetBIOS kan leda till utelämnande av information
 • 824141 MS03-045: Buffertöverskridning i ListBox- och ComboBox-kontrollerna möjliggör körning av kod
 • 824151 MS04-030: Säkerhetsproblem vid XML-meddelandehantering i WebDAV kan leda till DoS-attack
 • 825119 MS03-044: Buffertöverskridning i Hjälp- och supportcenter i Windows kan medföra systemproblem
 • 826232 MS03-042: Buffertöverskridning i ActiveX-kontroll i Felsökare i Windows möjliggör körning av kod
 • 828035 MS03-043: Buffertöverskridning i Messenger Service möjliggör körning av kod
 • 828741 MS04-012: Kumulativ uppdatering för Microsoft RPC/DCOM
 • 828749 MS03-049: Buffertöverskridning i arbetsstationstjänst möjliggör körning av kod
 • 835732 MS04-011: Säkerhetsuppdatering för Microsoft Windows
 • 837001 MS04-014: Sårbarhet i Microsoft Jet Database Engine kan tillåta körning av kod
 • 839645 MS04-024: Säkerhetsproblem i Windows-gränssnittet möjliggör fjärrkörning av kod
 • 840315 MS04-023: Säkerhetsproblem i HTML-hjälp möjliggör körning av kod
 • 840987 MS04-032: Säkerhetsuppdatering för Microsoft Windows
 • 841356 MS04-037: Säkerhetsproblem i Windows-gränssnittet möjliggör fjärrkörning av kod
 • 841533 MS04-031: Säkerhetsproblem i NetDDE möjliggör fjärrkörning av kod
 • 841872 MS04-020: Säkerhetsproblem i POSIX möjliggör körning av kod
 • 841873 MS04-022: Säkerhetsproblem i Schemaläggaren möjliggör körning av kod
 • 842526 MS04-019: Säkerhetsproblem i Hjälpmedelshanteraren möjliggör körning av kod
 • 870763 MS04-045: Säkerhetsproblem i WINS möjliggör fjärrkörning av kod
 • 871250 MS05-003: Säkerhetsproblem i indexeringstjänsten möjliggör fjärrkörning av kod
 • 873333 MS05-012: Säkerhetsproblem i OLE och COM möjliggör fjärrkörning av kod
 • 873339 MS04-043: Säkerhetsproblem i HyperTerminal möjliggör körning av kod
 • 885250 MS05-011: Säkerhetsproblem i SMB-data (server message block) möjliggör fjärrkörning av kod
 • 885834 MS05-010: Säkerhetsproblem i tjänsten License Logging möjliggör fjärrkörning av kod
 • 885835 MS04-044: Säkerhetsproblem i Windows-kärnan och LSASS möjliggör behörighetshöjning
 • 885836 MS04-041: Säkerhetsproblem i WordPad möjliggör körning av kod
 • 888113 MS05-015: Säkerhetsproblem i hyperlänk-objektbiblioteket möjliggör fjärrkörning av kod i Windows Server 2003
 • 890047 MS05-008: Säkerhetsproblem i Windows-gränssnittet möjliggör fjärrkörning av kod
 • 890175 MS05-001: Säkerhetsproblem i HTML-hjälp möjliggör körning av kod
 • 890859 MS05-018: Säkerhetsproblem i Windows Kernel medför behörighetshöjning och DoS-attack
 • 891711 MS05-002: Säkerhetsproblem i funktion för hantering av markör- och ikonformat möjliggör fjärrkörning av kod
 • 891781 MS05-013: Säkerhetsproblem i ActiveX-kontrollen DHTML-redigeringskomponenten möjliggör körning av kod
 • 892944 MS05-017: Säkerhetsproblem i MSMQ möjliggör körning av kod
 • 893066 MS05-019: Säkerhetsproblem i TCP/IP möjliggör fjärrkörning av kod och DoS-angrepp
 • 893086 MS05-016: Säkerhetsproblem i Windows-gränssnittet möjliggör fjärrkörning av kod
 • 839643 MS04-016: Säkerhetsproblem i DirectPlay möjliggör DoS-attack
 • 814078 MS03-008: Fel i Windows-skriptmotorn kan möjliggöra körning av kod
 • 822343 MS03-022: Säkerhetsproblem i ISAPI-tillägg till Windows Media Services kan orsaka körning av kod
 • 890923 MS05-020: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer

Ändringar av befintliga icke-säkerhetsuppdateringar

Ändringarna har ersatts av den samlade uppdateringen och har tagits bort från Windows Update-webbplatsen. Ändringarna är dock fortfarande tillgängliga via SUS (Software Update Services), Automatiska uppdateringar (AU) och Windows Update-katalogen.


För att kunna markera den här ändringen som endast gällande Windows 2000 SP4-innehåll, var vi tvungna att röra alla tidigare utgivna uppdateringar som var tillämpningsbara och skapa nya objekt för endast Windows 200 SP4. Detta kan innebära att uppdateringarna måste godkännas på nytt om du inte har tänkt att distribuera den samlade uppdateringen.
 • 820888 Datorn slutar svara (låser sig) efter försök att montera en NTFS-volym efter omstart av datorn

Tisdagen den 14 juni 2005

Nytt säkerhetsinnehåll

 • MS05-025: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer (KB883939)

  Risknivå för bulletin: Kritisk
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium, Microsoft Windows 98, andra utgåvan

  Säkerhetsproblem gör det möjligt att angripa en dator med Microsoft Internet Explorer och ta kontroll över den. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. När du har installerat detta måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  883939 MS05-025: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer
 • MS05-026: Ett säkerhetsproblem i HTML Help möjliggör fjärrkörning av kod (KB896358)

  Risknivå för bulletin: Kritisk
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium, Microsoft Windows 98, andra utgåvan

  Ett säkerhetsproblem i HTML Help-komponenten gör det möjligt att angripa en Windows-dator och få kontroll över den. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. När du har installerat detta måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  896358 MS05-026: Ett säkerhetsproblem i HTML Help möjliggör fjärrkörning av kod
 • MS05-027: Säkerhetsproblem i SMB-data (server message block) möjliggör fjärrkörning av kod(KB896422)

  Risknivå för bulletin: Kritisk
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Ett säkerhetsproblem i SMB-data (server message block) det möjligt att angripa ett Windows-baserat system och få kontroll över det. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. När du har installerat detta måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  896422 MS05-027: Säkerhetsproblem i SMB-data (Server Message Block) möjliggör fjärrkörning av kod
 • MS05-028: Det finns ett säkerhetsproblem i webbklienttjänsten som möjliggör fjärrkörning av kod (KB896426)

  Risknivå för bulletin: Viktig
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP

  Ett säkerhetsproblem i webbklienttjänsten gör det möjligt att angripa ett Windows-baserat system och få kontroll över det. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. När du har installerat detta måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  896426 MS05-028: Det finns ett säkerhetsproblem i webbklienttjänsten som möjliggör fjärrkörning av kod
 • MS05-030: Säkerhetsproblem i Outlook Express möjliggör fjärrkörning av kod (KB897715)

  Risknivå för bulletin: Viktig
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Säkerhetsproblem gör det möjligt att angripa en dator med Microsoft Outlook Express och ta kontroll över den. Åtgärd av användare krävs för att utnyttja den här säkerhetsluckan. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. När du har installerat detta måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  897715 MS05-030: Säkerhetsproblem i Outlook Express möjliggör fjärrkörning av kod
 • MS05-031: Ett säkerhetsproblem i interaktiv träning (Step-by-step) kan leda till att kod körs från en annan dator (KB898458)

  Risknivå för bulletin: Viktig
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Ett säkerhetsproblem i Interaktiv träning (Step-by-step) gör det möjligt att angripa ett Microsoft Windows-baserat system och ta kontroll över det. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. När du har installerat detta måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  898458 MS05-031: Ett säkerhetsproblem i interaktiv träning (Step-by-step) kan leda till att kod körs från en annan dator
 • MS05-032: Säkerhetsproblem i Microsoft-agenten möjliggör falska identiteter (KB890046)

  Risknivå för bulletin: Måttlig
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Ett säkerhetsproblem i Microsoft Agent gör det möjligt att angripa en Windows-dator och ta kontroll över den. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. När du har installerat detta måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  890046 MS05-032: Säkerhetsproblem i Microsoft-agenten möjliggör falska identiteter
 • MS05-033: Säkerhetsproblem i Telnet-klienten möjliggör utlämnande av information (KB896428)

  Risknivå för bulletin: Måttlig
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP

  Ett säkerhetsproblem i Telnet gör det möjligt att få information om ett Windows-baserat system. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. När du har installerat detta måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  896428 MS05-033: Säkerhetsproblem i Telnet-klienten möjliggör utlämnande av information

Ändringar i det befintliga säkerhetsinnehållet

Nya binärfiler
 • Säkerhetsproblem vid ASP.NET-sökvägsvalidering i Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3 på Windows XP Media Center- och Tablet PC-utgåvorna (KB887998)

  Microsoft Windows XP Tablet PC, Microsoft Windows XP Media Center

  Ett säkerhetsproblem gör det möjligt att angripa en Windows-dator som kör Microsoft .NET Framework och få tillgång till särskilt innehåll. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. När du har installerat detta måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  887998 Säkerhetsproblem vid ASP.NET-sökvägsvalidering i Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3 på Windows XP Media Center- och Tablet PC-utgåvorna
 • MS05-019: Säkerhetsproblem i TCP/IP möjliggör fjärrkörning av kod och DoS-angrepp (KB893066)

  Risknivå för bulletin: Kritisk
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Ett säkerhetsproblem gör det möjligt att angripa en Windows-dator från en annan dator och ta kontroll över den. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. När du har installerat detta måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  893066 MS05-019: Säkerhetsproblem i TCP/IP möjliggör fjärrkörning av kod och DoS-angrepp
Uppdaterat för ersättning
 • 890923 MS05-020: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer
 • 817606 MS03-024: Buffertöverskridning i Windows kan skada data
 • 823353 MS04-018: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Outlook Express
 • 825119 MS03-044: Buffertöverskridning i Hjälp- och supportcenter i Windows kan medföra systemproblem
 • 840315 MS04-023: Säkerhetsproblem i HTML-hjälp möjliggör körning av kod
 • 890175 MS05-001: Säkerhetsproblem i HTML-hjälp möjliggör körning av kod
Ändringar i metadata eller identifiering
 • MS03-022: Säkerhetsproblem i ISAPI-tillägg till Windows Media Services kan orsaka körning av kod (KB822343)

  Uppdateringen innehåller mindre identifieringsändringar för att förhindra att objektet erbjuds när Media Service inte är installerat. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  822343 MS03-022: Säkerhetsproblem i ISAPI-tillägg till Windows Media Services kan orsaka körning av kod

Nytt kritiskt icke-säkerhetsinnehåll

 • Det finns en uppdatering för Windows Installer 3.1 tillgänglig för Windows Server 2003 S898715 och för 64-bitarsversioner av Windows XP (KB898715)

  Endast portugisiska (Brasilien) och spanska
  Microsoft Windows Server 2003

  Den här uppdateringen löser kompatibilitetsproblem med Microsoft Windows Installer 3.1 och med vissa program. Problemen beskrivs i Microsoft Knowledge Base-artikel 898715. Efter att du har installerat uppdateringen måste du starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  898715 Det finns en uppdatering för Windows Installer 3.1 tillgänglig för Windows Server 2003 SP1 och för 64-bitarsversioner av Windows XP
 • Windows Installer 3.1 (v2) är tillgänglig(KB893803)

  Endast japanska NEC
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Windows Installer 3.1 är Microsofts tjänst för installation och konfigurering av program. Ytterligare funktioner i version 3.1 gör det lättare att effektivt skapa, distribuera och hantera uppdateringar för program. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  893803 Windows Installer 3.1 v2 (3.1.4000.2435) är tillgänglig

Ändringar i befintligt kritiskt icke-säkerhetsinnehåll

Uppdaterat för ersättning
 • 887797 Beskrivning av kumulativ uppdatering för Outlook Express (KB887797)
Ändringar i metadata eller identifiering
 • 870669 Inaktivera ADODB.Stream-objektet i Internet Explorer
  Det här objektet är nu markerat för WSUS (Windows Server Update Services).

Nytt rekommenderat icke-säkerhetsinnehåll

 • Uppdatering av rotcertifikat
  Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

  Genom den här uppdateringen uppdateras listrotcertifikaten på en dator till den senaste listan som har godkänts av Microsoft inom ramen för Microsofts rotcertifikatprogram. Genom att lägga till ytterligare rotcertifikat på datorn kan du få få säkrare surfning, krypterad e-post och säkrare kodleverans. Uppdateringen innehåller rotcertifikat från Verisign, Thawte och Post.Trust på Irland.

Tisdagen den 24 maj 2005

Nytt kritiskt icke-säkerhetsinnehåll

Software Update Services (SUS) 1.0
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
  Utgivna språk: Portugisiska och ungerska (24 maj 2005), nederländska, svenska, tjeckiska, polska, turkiska (10 maj 2005), traditionell kinesiska, förenklad kinesiska, portugisisk brasilianska, ryska (26 april 2005), spanska, italienska och koreanska (21 april 2005), franska och japanska (18 april 2005), engelska och tyska (28 mars 2005)

  Microsoft Windows Server 2003, Enterprise; Microsoft Windows Server 2003, Standard; Microsoft Windows Server 2003, Web

  Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) ger bättre hanterbarhet, kontroll och säkerhetsinfrastruktur tack vare nya säkerhetsverktyg, till exempel guiden Säkerhetskonfiguration. De här verktygen hjälper till att säkra en server för rollbaserade åtgärder. Windows Server 2003 SP1 förbättrar det djupgående försvaret (ökade säkerhetsåtgärder) med hjälp av dataexekveringsskydd och ger en säkrare första start genom att använda guiden för säkerhetsuppdatering efter installation.
Webbplatser för Windows Update för hemanvändare och katalog
 • Windows Server 2003 Service Pack 1
  Utgivna språk: Portugisiska och ungerska (24 maj 2005), nederländska, svenska, tjeckiska, polska, turkiska (10 maj 2005), traditionell kinesiska, förenklad kinesiska, kinesiska (Hongkong) (endast katalog), portugisisk brasilianska, ryska (26 april 2005), franska, spanska, italienska, japanska och koreanska (18 april 2005), engelska och tyska (28 mars 2005)

  Microsoft Windows Server 2003, Enterprise; Microsoft Windows Server 2003, Standard; Microsoft Windows Server 2003, Web

  Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) ger bättre hanterbarhet, kontroll och säkerhetsinfrastruktur tack vare nya säkerhetsverktyg, till exempel guiden Säkerhetskonfiguration. De här verktygen hjälper till att säkra en server för rollbaserade åtgärder. Windows Server 2003 SP1 förbättrar det djupgående försvaret med hjälp av dataexekveringsskydd och ger en säkrare första start genom att använda guiden för säkerhetsuppdatering efter installation.

Ändringar av befintligt säkerhetsinnehåll

 • MS05-002: Säkerhetsproblem i funktion för hantering av markör- och ikonformat möjliggör fjärrkörning av kod (KB891711)

  Microsoft Windows Millennium

  Ett säkerhetsproblem gör det möjligt att angripa ett system och ta kontroll över det. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  891711 MS05-002: Säkerhetsproblem i funktion för hantering av markör- och ikonformat möjliggör fjärrkörning av kod

Tisdagen den 17 maj 2005

Nytt kritiskt icke-säkerhetsinnehåll

Software Update Services (SUS) 1.0 och Windows Update (WU) Catalog
 • Det finns en uppdatering för Windows Installer 3.1 tillgänglig för Windows Server 2003 S898715 och för 64-bitarsversioner av Windows XP (KB898715)

  Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1

  Uppdateringen löser ett problem med programkompatibilitet med Windows Installer 3.1 och andra program vilket beskrivs i Knowledge Base-artikeln 898715. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  898715 Det finns en uppdatering för Windows Installer 3.1 tillgänglig för Windows Server 2003 SP1 och för 64-bitarsversioner av Windows XP

Ändringar i befintliga icke-säkerhetsuppdateringar

SUS 1.0, Windows Update (WU) Catalog för hemanvändare, katalog och Automatiska uppdateringar
 • Windows Installer 3.1 (v2) är tillgänglig (KB893803)

  Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, den ursprungliga versionen av Microsoft Windows Server 2003, den ursprungliga versionen av Microsoft Windows Server 2003 Datacenter, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows XP Service Pack 2

  Windows Installer 3.1 är tjänsten för installation och konfigurering av program för Windows. Ytterligare funktioner i version 3.1 gör det lättare att effektivt skapa, distribuera och hantera uppdateringar för program. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  893803 Windows Installer 3.1 v2 (3.1.4000.2435) är tillgänglig

Tisdagen den 10 maj 2005

Nya säkerhetsuppdateringar

 • MS05-024: Säkerhetsproblem i webbvyn möjliggör fjärrkörning av kod (KB894320)

  Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

  Ett säkerhetsproblem gör det möjligt att angripa en Windows-dator från en annan dator och ta kontroll över den. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. När du har installerat detta måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  894320 MS05-024: Säkerhetsproblem i webbvyn möjliggör fjärrkörning av kod

Nytt kritiskt icke-säkerhetsinnehåll

Software Update Services (SUS) 1.0
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
  Utgivna språk: Nederländska, svenska, tjeckiska, polska och turkiska (10 maj 2005), traditionell kinesiska, förenklad kinesiska, portugisisk brasilianska och ryska (26 april 2005), spanska, italienska och koreanska (21 april 2005), franska och japanska (18 april 2005), engelska och tyska (28 mars 2005)

  Microsoft Windows Server 2003, Enterprise; Microsoft Windows Server 2003, Standard; Microsoft Windows Server 2003, Web

  Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) ger bättre hanterbarhet, kontroll och säkerhetsinfrastruktur tack vare nya säkerhetsverktyg, till exempel guiden Säkerhetskonfiguration. De här verktygen hjälper till att säkra en server för rollbaserade åtgärder. Windows Server 2003 SP1 förbättrar det befintliga säkerhetsskyddet med hjälp av dataexekveringsskydd och ger en säkrare första start med guiden för säkerhetsuppdatering efter installation.
Webbplatser för Windows Update för hemanvändare och katalog
 • Windows Server 2003 Service Pack 1
  Utgivna språk: Nederländska, svenska, tjeckiska, polska, turkiska (10 maj 2005), traditionell kinesiska, förenklad kinesiska, kinesiska (Hongkong) (endast katalog), portugisisk brasilianska, ryska (26 april 2005), franska, spanska, italienska, japanska och koreanska (18 april 2005), engelska och tyska (28 mars 2005)

  Microsoft Windows Server 2003, Enterprise; Microsoft Windows Server 2003, Standard; Microsoft Windows Server 2003, Web

  Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) ger bättre hanterbarhet, kontroll och säkerhetsinfrastruktur tack vare nya säkerhetsverktyg, till exempel guiden Säkerhetskonfiguration som hjälper till att säkra en server för rollbaserade åtgärder. Windows Server 2003 SP1 förbättrar det befintliga säkerhetsskyddet med hjälp av dataexekveringsskydd och ger en säkrare första start med guiden för säkerhetsuppdatering efter installation.

Tisdagen den 3 maj 2005

Ändringar av de befintliga icke-säkerhetsuppdateringarna

Borttagning av innehåll
 • Windows Installer 3.1 (v2) är tillgänglig(KB893803)
  Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, den ursprungliga versionen av Microsoft Windows Server 2003, den ursprungliga versionen av Microsoft Windows Server 2003, Datacenter, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows XP Service Pack 2

  Uppdateringen av Windows Installer 3.1 har tagits bort på grund av oväntade kompatibilitetsproblem med vissa programvaror. Mer information finns i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
  893803 Windows Installer 3.1 v2 (3.1.4000.2435) är tillgänglig
  898628 Installationer med Windows Installer misslyckas utan meddelanden efter uppgradering till Windows Installer 3.1

Tisdagen den 26 april 2005

Nytt kritiskt icke-säkerhetsinnehåll

Software Update Services (SUS) 1.0
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
  Utgivna språk: Traditionell kinesiska, förenklad kinesiska, portugisiska, brasilianska, ryska (26 april 2005), spanska, italienska, koreanska (21 april 2005), franska, japanska (18 april 2005), engelska, tyska (28 mars 2005)

  Microsoft Windows Server 2003, Enterprise; Microsoft Windows Server 2003, Standard; Microsoft Windows Server 2003, Web

  Alla språk publiceras på nytt för att införa uppdatering av identifiering

  Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) ger bättre hanterbarhet, kontroll och säkerhetsinfrastruktur tack vare nya säkerhetsverktyg, till exempel guiden Säkerhetskonfiguration. Säkerhetskonfigurationsguiden hjälper till att säkerställa en server för rollbaserade åtgärder. Windows Server 2003 SP1 förbättrar det befintliga säkerhetsskyddet med hjälp av dataexekveringsskydd. Windows Server 2003 SP1 ger också en säkrare första start tack vare guiden för säkerhetsuppdatering efter installation.
Webbplatser för Windows Update för hemanvändare och katalog
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
  Utgivna språk: Traditionell kinesiska, förenklad kinesiska, kinesiska (Hongkong) (endast katalog), portugisiska, brasilianska, ryska (26 april 2005), franska, italienska, spanska, japanska och koreanska (18 april 2005), engelska och tyska (28 mars 2005)
  Microsoft Windows Server 2003, Enterprise; Microsoft Windows Server 2003, Standard; Microsoft Windows Server 2003, Web

  Alla språk publiceras på nytt för att införa uppdatering av identifiering

  Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) ger bättre hanterbarhet, kontroll och säkerhetsinfrastruktur tack vare nya säkerhetsverktyg, till exempel guiden Säkerhetskonfiguration. Säkerhetskonfigurationsguiden hjälper till att säkerställa en server för rollbaserade åtgärder. Windows Server 2003 SP1 förbättrar det befintliga säkerhetsskyddet med hjälp av dataexekveringsskydd. Windows Server 2003 SP1 ger också en säkrare första start tack vare guiden för säkerhetsuppdatering efter installation.

Ändringar i befintliga säkerhetsuppdateringar

Ändring av metadata/funktion
 • MS05-003: Säkerhetsproblem i indexeringstjänsten möjliggör fjärrkörning av kod (KB871250)

  (Ändringen gäller bara nederländska. Det är ett webbplatsproblem, och påverkar inte SUS eller WSUS).

  Microsoft Windows Server 2003

  Installationskommandot för det nederländska expresspaketet innehöll ett typografiskt fel som hindrade paketet från att installeras. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  871250 MS05-003: Säkerhetsproblem i indexeringstjänsten möjliggör fjärrkörning av kod
 • MS03-045: Buffertöverskridning i ListBox- och ComboBox-kontrollerna möjliggör körning av kod (KB824141)

  Microsoft Windows Server 2003

  Den tidigare målinriktningen ändrades för att förhindra att uppdateringen erbjuds till Windows Server 2003 SP1-användare. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  824141 MS03-045: Buffertöverskridning i ListBox- och ComboBox-kontrollerna möjliggör körning av kod
 • Uppdatering av HTML-hjälp begränsar funktioner vid aktivering med window.showHelp (KB811630)

  Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3

  Korrigerad klassificering i Windows Update Catalog. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  811630 Uppdatering av HTML-hjälp begränsar funktioner vid aktivering med window.showHelp

Ändringar i befintliga icke-säkerhetsuppdateringar

Mindre programvaruppdatering
 • Rekommenderad uppdatering för DirectX 9.0 - Managed DirectX
  Mindre textändringar och binärfiluppdateringar för att förhindra att dialogrutor visas.

Måndagen den 18 april 2005

Nytt kritiskt icke-säkerhetsinnehåll

Software Update Services (SUS) 1.0
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
  Utgivna språk: Franska, japanska (18 april 2005), engelska, tyska (28 mars 2005), spanska, italienska, koreanska (21 april 2005)
  Windows Server 2003, Enterprise; Windows Server 2003, Standard; Windows Server 2003, Web

  Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) ger bättre hanterbarhet, kontroll och säkerhetsinfrastruktur tack vare nya säkerhetsverktyg, till exempel guiden Säkerhetskonfiguration. Säkerhetskonfigurationsguiden hjälper till att säkerställa en server för rollbaserade åtgärder. Windows Server 2003 SP1 förbättrar det befintliga säkerhetsskyddet med hjälp av dataexekveringsskydd. Windows Server 2003 SP1 ger också en säkrare första start tack vare guiden för säkerhetsuppdatering efter installation.
Webbplatser för Windows Update för hemanvändare och katalog
 • Windows Server 2003 Service Pack 1
  Utgivna språk: Franska, italienska, spanska, japanska och koreanska (18 april 2005), engelska, tyska (28 mars 2005)
  Windows Server 2003, Enterprise; Windows Server 2003, Standard; Windows Server 2003, Web

  Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) ger bättre hanterbarhet, kontroll och säkerhetsinfrastruktur tack vare nya säkerhetsverktyg, till exempel guiden Säkerhetskonfiguration. Säkerhetskonfigurationsguiden hjälper till att säkerställa en server för rollbaserade åtgärder. Windows Server 2003 SP1 förbättrar det befintliga säkerhetsskyddet med hjälp av dataexekveringsskydd. Windows Server 2003 SP1 ger också en säkrare första start tack vare guiden för säkerhetsuppdatering efter installation.

Utgångna uppdateringar

De här objekten har tidigare tagits bort från webbplatsen och går nu ut på Software Update Services (SUS).

Kumulativa uppdateringar för Internet Explorer
 • 828750 MS03-040: Oktober 2003. Kumulativ korrigeringsfil för Internet Explorer
 • 824145 MS03-048: November 2003. Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer
 • 832894 MS04-004: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer
 • 834707 MS04-038: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer

Tisdagen den 12 april 2005

Nya säkerhetsuppdateringar

 • MS05-016: Säkerhetsproblem i Windows-gränssnittet möjliggör fjärrkörning av kod (KB893086)

  Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, den ursprungliga versionen av Microsoft Windows Server 2003, den ursprungliga versionen av Microsoft Windows Server 2003, Datacenter-utgåvan, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter-utgåvan för 64-bitars Itanium-baserade system, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise-utgåvan för 64-bitars Itanium-baserade system, Microsoft Windows XP Professional 64-bitars utgåva (Itanium) 2003

  Ett säkerhetsproblem gör det möjligt att angripa en Windows-dator från en annan dator och ta kontroll över den. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  893086 MS05-016: Säkerhetsproblem i Windows-gränssnittet möjliggör fjärrkörning av kod
 • MS05-017: Säkerhetsproblem i MSMQ möjliggör körning av kod (KB892944)

  Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows XP 64-bitars utgåva Service Pack 1, Microsoft Windows XP Professional Service Pack 1

  Ett säkerhetsproblem i MSMQ (Microsoft Message Queuing) gör det möjligt att angripa en Windows-dator och ta kontroll över den. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  892944 MS05-017: Säkerhetsproblem i MSMQ möjliggör körning av kod
 • MS05-018: Säkerhetsproblem i Windows Kernel medför behörighetshöjning och DoS-attack (KB890859)

  Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter-utgåvan, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter-utgåvan för 64-bitars Itanium-baserade system, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise-utgåvan för 64-bitars Itanium-baserade system, Microsoft Windows XP Professional 64-bitars utgåvan (Itanium) 2003

  Ett säkerhetsproblem gör det möjligt att angripa en Windows-dator från en annan dator och ta kontroll över den. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  890859 MS05-018: Säkerhetsproblem i Windows Kernel medför behörighetshöjning och DoS-attack
 • MS05-019: Säkerhetsproblem i TCP/IP möjliggör fjärrkörning av kod och DoS-angrepp (KB893066)

  Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter-utgåvan, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter-utgåvan för 64-bitars Itanium-baserade system, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise-utgåvan för 64-bitars Itanium-baserade system, Microsoft Windows XP Professional 64-bitars utgåvan (Itanium) 2003

  Ett säkerhetsproblem gör det möjligt att angripa en Windows-dator från en annan dator och ta kontroll över den. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  893066 MS05-019: Säkerhetsproblem i TCP/IP möjliggör fjärrkörning av kod och DoS-angrepp
 • MS05-020: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer (KB890923)

  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium, Microsoft Windows 98, andra utgåvan

  Säkerhetsproblem gör det möjligt att angripa en dator med Microsoft Internet Explorer och ta kontroll över den. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  890923 MS05-020: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer

Nytt kritiskt icke-säkerhetsinnehåll

 • Ett uppdateringspaket som innehåller BITS 2.0 och WinHTTP 5.1 finns tillgängligt för Windows Server 2003, Windows XP och Windows 2000 (KB842773)

  Microsoft Windows 2000 Service Pack 3; Microsoft Windows 2000 Service Pack 4; Microsoft Windows Server 2003; Microsoft Windows Server 2003, Datacenter-utgåvan

  Den här programvaran uppdaterar BITS (Background Intelligent Transfer Service) till version 2.0 och uppdaterar WinHTTP. Uppdateringarna ger bästa prestanda vid hämtningar. Uppdateringarna använder nya versioner av Automatiska uppdateringar, Windows Update och andra program som använder BITS för att överföra filer via outnyttjad nätverksbandbredd. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  842773 Ett uppdateringspaket som innehåller BITS 2.0 och WinHTTP 5.1 finns tillgängligt för Windows Server 2003, Windows XP och Windows 2000
 • Windows Installer 3.1 (v2) är tillgänglig (KB893803)

  Microsoft Windows 2000 Service Pack 3;Microsoft Windows 2000 Service Pack 4; Microsoft Windows Server 2003; Microsoft Windows Server 2003, Datacenter-utgåvan; Microsoft Windows XP Service Pack 1; Microsoft Windows XP Service Pack 2

  Microsoft Windows Installer 3.1 är tjänsten för installation och konfigurering av program för Windows. Ytterligare funktioner i version 3.1 gör det lättare att effektivt skapa, distribuera och hantera uppdateringar för program. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  893803 Windows Installer 3.1 v2 (3.1.4000.2435) är tillgänglig
 • Windows Server 2003 Service Pack 1
  Utgivna språk: Engelska, tyska (28 mars 2005), japanska, koreanska, franska, spanska, italienska (18 april 2005 till SUS).
  Microsoft Windows Server 2003, Enterprise; Microsoft Windows Server 2003, Standard; Microsoft Windows Server 2003, Web

  Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) ger bättre hanterbarhet, kontroll och säkerhetsinfrastruktur tack vare nya säkerhetsverktyg, till exempel guiden Säkerhetskonfiguration. Den här guiden hjälper till att säkerställa en server för rollbaserade åtgärder. Windows Server 2003 SP1 förbättrar det befintliga säkerhetsskyddet med hjälp av dataexekveringsskydd. Windows Server 2003 SP1 ger också en säkrare första start tack vare guiden för säkerhetsuppdatering efter installation. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Microsoft Windows-verktyget Borttagning av skadlig programvara hjälper till att ta bort vissa vanliga skadliga program från datorer med Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP eller Windows 2000 (KB890830)

  Microsoft Windows XP

  När Borttagning av skadlig programvara har hämtats körs det en gång och kontrollerar om datorn har angripits av vissa vanliga skadliga program. (Däribland Blaster, Sasser och Mydoom.) Verktyget tar automatiskt bort alla varianter som hittas. När verktyget har körts tas det bort från datorn. En ny version av verktyget erbjuds varje månad. Om du vill köra verktyget manuellt på datorn kan du hämta ett exemplar från Microsoft Download Center eller köra en onlineversion från Microsoft.com. Förutom det här verktyget bör du också använda en uppdaterad virusskyddsprodukt för att skydda datorn från annan skadlig programvara. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  890830 Microsoft Windows-verktyget Borttagning av skadlig programvara hjälper till att ta bort vissa vanliga skadliga program från datorer med Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP eller Windows 2000

Ändringar i det befintliga säkerhetsinnehållet

Nya binärfiler:
 • MS05-009: Microsoft har publicerat en säkerhetsuppdatering för Microsoft Windows Messenger (KB887472)

  Microsoft Windows XP SP1

  Uppdateringen erbjuds v4.7.0.2009-användare. Uppdateringen innehåller en nödvändig identifieringsändring av den aktuella objektet från 4.7.0.2009 till 4.7.0.0041 för filen Msmsgs.exe. Det ursprungliga objektet levererades endast till v4.7.0.2009-användare. Det här är en utgåva av samma objekt. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  887472 Microsoft har publicerat en säkerhetsuppdatering för Microsoft Windows Messenger
 • MS05-002: Säkerhetsproblem i funktion för hantering av markör- och ikonformat möjliggör fjärrkörning av kod (KB891711)

  Microsoft Windows 98 eller Microsoft Windows Millennium

  Ett säkerhetsproblem gör det möjligt att angripa en Windows-dator och ta kontroll över den. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  891711 MS05-002: Säkerhetsproblem i funktion för hantering av markör- och ikonformat möjliggör fjärrkörning av kod
Uppdaterat för ersättning:
 • 890047 MS05-008: Säkerhetsproblem i Windows-gränssnittet möjliggör fjärrkörning av kod
 • 867282 MS05-014: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer
 • 891711 MS05-002: Säkerhetsproblem i funktion för hantering av markör- och ikonformat möjliggör fjärrkörning av kod
  Microsoft Windows 2000 | Microsoft Windows XP

Utgångna säkerhetsuppdateringar

De här objekten har tidigare tagits bort från webbplatsen och utgår nu på SUS. Detta enligt överenskommelsen om att ha kvar innehållet på SUS i ytterligare ett år.
 • 811493 MS03-013: Buffertöverskridning i meddelandehantering i Windows Kernel kan medföra utökad behörighet
  Obs! Objektet togs bort för Windows XP endast i Windows Update Services (WUS). Problemet är inte relaterat till Software Update Services (SUS) 1.0.

Tisdagen den 8 mars 2005

Nya säkerhetsuppdateringar

Det finns inga nya säkerhetsuppdateringar för den här utgåvan.

Nya kritiska icke-säkerhetsuppdateringar

Det finns inga nya icke-säkerhetsuppdateringar för den här utgåvan.

Ändringar av de befintliga säkerhetsuppdateringarna

Målinriktningsändringar:


Operativsystemen för de identifierade objekten har ändrats från "Windows Server 2003 Family" till "Windows Server 2003 RTM." Målet är att förhindra att de identifierade objekten erbjuds användare av Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1).
839643 MS04-016: Säkerhetsproblem i DirectPlay möjliggör DoS-attack
823353 MS04-018: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Outlook Express
832483 MS04-003: Buffertöverskridning i MDAC möjliggör körning av kod
819696 MS03-030: Oskyddad buffert i DirectX kan medföra systemproblem
823182 MS03-041: Säkerhetsproblem vid Authenticode-verifiering möjliggör fjärrkörning av kod
823559 MS03-023: Buffertöverskridning i HTML-konverteraren kan möjliggöra körning av kod
824105 MS03-034: Fel i NetBIOS kan leda till utelämnande av information
825119 MS03-044: Buffertöverskridning i Hjälp- och supportcenter i Windows kan medföra systemproblem
828035 MS03-043: Buffertöverskridning i Messenger Service möjliggör körning av kod
828741 MS04-012: Kumulativ uppdatering för Microsoft RPC/DCOM
833987 MS04-028: Buffertöverskridning vid JPEG-bearbetning (GDI+) möjliggör körning av kod
835732 MS04-011: Säkerhetsuppdatering för Microsoft Windows
837001 MS04-014: Sårbarhet i Microsoft Jet Database Engine kan tillåta körning av kod
839645 MS04-024: Säkerhetsproblem i Windows-gränssnittet möjliggör fjärrkörning av kod
840315 MS04-023: Säkerhetsproblem i HTML-hjälp möjliggör körning av kod
819639 MS03-021: Ett fel i Windows Media Player kan ge tillgång till mediebiblioteket
840374 MS04-015 Säkerhetsuppdatering för Microsoft Windows
Identifieringsändring:

824105 MS03-034: Fel i NetBIOS kan leda till utelämnande av information
En mindre identifieringsändring har gjorts för att förhindra återkommande erbjudanden.

Ändringar av befintliga kritiska icke-säkerhetsuppdateringar

Målinriktningsändringar:
Operativsystemen för de identifierade objekten har ändrats från "Windows Server 2003 Family" till "Windows Server 2003 RTM" i version 4. Målet är att förhindra att de identifierade objekten erbjuds via v4-webbplatsen för katalog och hemanvändare till användare av Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1).
872769 Windows-brandväggen eller Säkerhetscenter kan inte konfigureras på en klientdator med Windows XP Service Pack 2 i ett nätverk med Windows Small Business Server 2003
870669 Inaktivera ADODB.Stream-objektet i Internet Explorer
837272 Kopieringstiden ökar med antalet objekt i mediebiblioteket i Windows Media Player 9
843496 Beskrivning av programuppdateringspaket för Windows Media Services 9: 13 juli 2004
828026 Uppdatering för URL-funktioner i Windows Media Player-skriptkommandon

Utgångna säkerhetsuppdateringar

Följande objekt har tidigare tagits bort från webbplatsen och utgår nu på SUS. Detta enligt överenskommelsen om att ha kvar innehållet på SUS i ytterligare ett år.
324380 MS02-051: Krypteringsfel i RDP-protokollet kan leda till att information lämnas ut (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
328310 MS02-071: Fel i meddelandehanteringen i Windows WM_TIMER kan medföra utökad behörighet
330994 MS03-014: April 2003. Kumulativ korrigeringsfil för Outlook Express
811493 MS03-013: Buffertöverskridning i meddelandehantering i Windows Kernel kan medföra utökad behörighet
822679 MS03-025: Fel i Windows-meddelandehantering i Hjälpmedelshanteraren kan möjliggöra förhöjd behörighet
824146 MS03-039: Buffertöverskridning i RPCSS möjliggör körning av skadliga program
828028 MS04-007: ASN.1-säkerhetsproblem möjliggör körning av kod

Tisdagen den 22 februari 2005

Nya säkerhetsuppdateringar

Det finns inga nya säkerhetsuppdateringar för den här utgåvan.

Nya kritiska icke-säkerhetsuppdateringar

 • DBCS-tecken kan se skadade ut i Internet Explorer i Windows XP när du är inne på webbplatser som använder Shift-JIS-teckenkodning(KB886677)

  Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) (endast japanska, koreanska, traditionell kinesiska, förenklad kinesiska)

  Uppdateringen löser problemet med att DBCS-tecken kan se skadade ut i Microsoft Internet Explorer på en Windows XP-dator. Problemet uppstår när du är inne på en webbplats som använder Shift-JIS-teckenkodning. Problemet kan lösas om du installerar den här uppdateringen. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  886677 DBCS-tecken kan se skadade ut i Internet Explorer i Windows XP när du är inne på webbplatser som använder Shift-JIS-teckenkodning (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • Stop-felmeddelandet "Stop 0x05 (INVALID_PROCESS_ATTACH_ATTEMPT)" visas i Windows XP Service Pack 2 eller Windows Server 2003 (KB887742)

  Windows XP SP2 (alla språk)

  Uppdateringen löser problemet med att datorn slutar att svara om vissa brandväggs- eller virusskyddsprogram installeras. Du kan lösa problemet genom att installera den här HTTP.sy-uppdateringen från Microsoft. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  887742 Stop-felmeddelandet "Stop 0x05 (INVALID_PROCESS_ATTACH_ATTEMPT)" visas i Windows XP Service Pack 2 eller Windows Server 2003
 • Uppdateringspaket med BITS (Background Intelligent Transfer Service) 2.0 och WinHTTP 5.1 för Windows XP (KB842773)

  Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 och den ursprungliga versionen av Microsoft Windows Server 2003 (alla språk)

  Den här programvaran uppdaterar BITS (Background Intelligent Transfer Service) till version 2.0 och uppdaterar också WinHTTP. Uppdateringarna ger bästa prestanda vid hämtningar med hjälp av nya versioner av Automatiska uppdateringar, Windows Update och andra program som använder BITS för att överföra filer via outnyttjad nätverksbandbredd. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  842773 Ett uppdateringspaket som innehåller BITS 2.0 och WinHTTP 5.1 finns tillgängligt för Windows Server 2003, Windows XP och Windows 2000

Ändringar av befintliga programuppdateringar

Ändringar av texten i programuppdateringar:


Rekommenderad uppdatering för Microsoft DirectX 9.0 - Managed DirectX
 • Uppdatering av DirectX 9.0a Managed DirectX: Den koreanska "läs mer"-länken har korrigerats.

Ändringar i befintliga säkerhetsuppdateringar

Ändringarna i följande lista gjordes mellan den 9 februari 2005 och 15 februari 2005. Ändringarna medför inte att några programuppdateringar behöver installeras om. Windows Update Services beta-användare kan dock märka att programuppdateringarna verkar ha ändrats. Ändringarna avser inte fall där en programuppdatering erbjuds till en dator som inte behöver dem, eller där en programuppdatering inte erbjuds en dator som behöver den.
 • Säkerhetsnivån och säkerhetsbulletinnumret saknas i innehållet som hör till följande programuppdateringar:
  324380 MS02-051: Krypteringsfel i RDP-protokollet kan leda till att information lämnas ut (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

  811114 MS03-018: Maj 2003 Kumulativ korrigeringsfil för Internet Information Services (IIS)

  828028 MS04-007: ASN.1-säkerhetsproblem möjliggör körning av kod

  828741 MS04-012: Kumulativ uppdatering för Microsoft RPC/DCOM

  830352 MS04-006: Säkerhetsproblem i WINS (Windows Internet Name Service) möjliggör körning av kod

  832359 MS04-008: Säkerhetsproblem i Windows Media Services möjliggör DOS-attack

  832483 MS04-003: Buffertöverskridning i MDAC möjliggör körning av kod

  832894 MS04-004: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer

  835732 MS04-011: Säkerhetsuppdatering för Microsoft Windows

  837001 MS04-014: Sårbarhet i Microsoft Jet Database Engine kan tillåta körning av kod

  837009 MS04-013: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Outlook Express

  840374 MS04-015 Säkerhetsuppdatering för Microsoft Windows
 • Följande programuppdateringar registrerades felaktigt som i behov av ett användargränssnitt när de installerades via SUS:
  867801 MS04-025: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer

  888162 Felmeddelandet "Explorer.EXE - Det går inte att hitta startadressen - Det går inte att hitta procedurstartadressen SHCreateThreadRef i DLL-filen Shlwapi.dll" visas efter installation av säkerhetsuppdateringen MS04-038

  816093 MS03-011: Fel i Microsoft VM kan medföra systemproblem
 • Risknivån ändrades från Viktig till Kritisk:
  835732 MS04-011: Säkerhetsuppdatering för Microsoft Windows

Tisdagen den 8 februari 2005

Nya säkerhetsuppdateringar

 • Säkerhetsproblem vid ASP.NET-sökvägsvalidering i Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3(KB886906)

  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Ett säkerhetsproblem gör det möjligt att angripa en Microsoft Windows-dator som kör Microsoft .NET Framework och få tillgång till särskilt innehåll. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  886906 Säkerhetsproblem vid ASP.NET-sökvägsvalidering i Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3
 • Säkerhetsproblem vid ASP.NET-sökvägsvalidering i Microsoft .NET Framework 1,1 Service Pack 1 (KB886903)

  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Ett säkerhetsproblem gör det möjligt att angripa en Microsoft Windows-dator som kör Microsoft .NET Framework och få tillgång till särskilt innehåll. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
  Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  886903 Säkerhetsproblem vid ASP.NET-sökvägsvalidering i Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1
 • Säkerhetsproblem vid ASP.NET-sökvägsvalidering i Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3 i Windows XP Media Center- och Tablet PC-utgåvorna (KB887998)

  Microsoft Windows XP Tablet, Microsoft Windows Media Center

  Ett säkerhetsproblem gör det möjligt att angripa en Microsoft Windows-dator som kör Microsoft .NET Framework och få tillgång till särskilt innehåll. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  887998 Säkerhetsproblem vid ASP.NET-sökvägsvalidering i Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3 på Windows XP Media Center- och Tablet PC-utgåvorna
 • MS05-006: Säkerhetsproblem i Windows SharePoint Services och SharePoint Team Services möjliggör angrepp med CSS (Cross-Site Scripting) och falsk identitet (KB887981)

  Microsoft Windows Server 2003

  Ett säkerhetsproblem gör det möjligt att angripa en Microsoft Windows-dator och få kontroll över den. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  887981 MS05-006: Säkerhetsproblem i Windows SharePoint Services och SharePoint Team Services möjliggör angrepp med CSS (Cross-Site Scripting) och falsk identitet
 • MS05-007: Säkerhetsproblem i Windows möjliggör utlämnande av information (KB888302)

  Microsoft Windows XP

  Ett säkerhetsproblem gör det möjligt för en angripare att från en annan dator läsa information om en Microsoft Windows-baserad dator. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  888302 MS05-007: Säkerhetsproblem i Windows möjliggör utlämnande av information
 • MS05-008: Säkerhetsproblem i Windows-gränssnittet möjliggör fjärrkörning av kod (KB890047)

  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Ett säkerhetsproblem gör det möjligt att angripa en Microsoft Windows-dator och få kontroll över den. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  890047 MS05-008: Säkerhetsproblem i Windows-gränssnittet möjliggör fjärrkörning av kod
 • Microsoft har publicerat en säkerhetsuppdatering för Microsoft Windows Media Player 9 (KB885492)

  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium, Microsoft Windows 98, andra utgåvan, Microsoft Windows 98

  Ett säkerhetsproblem gör det möjligt att angripa en Microsoft Windows-dator och få kontroll över den. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  885492 Microsoft har släppt en säkerhetsuppdatering för Microsoft Windows Media Player 9
 • Microsoft har publicerat en säkerhetsuppdatering för Microsoft Windows Messenger (KB887472)

  Microsoft Windows XP

  Ett säkerhetsproblem gör det möjligt att angripa en Microsoft Windows-dator och få kontroll över den. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  887472 Microsoft har publicerat en säkerhetsuppdatering för Microsoft Windows Messenger
 • MS05-010: Säkerhetsproblem i tjänsten License Logging möjliggör fjärrkörning av kod(KB885834)

  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 2000

  Ett säkerhetsproblem gör det möjligt att angripa en Microsoft Windows-dator och få kontroll över den. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  885834 MS05-010: Säkerhetsproblem i tjänsten License Logging möjliggör fjärrkörning av kod
 • MS05-011: Säkerhetsproblem i SMB-data (server message block) möjliggör fjärrkörning av kod(KB885250)

  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Ett säkerhetsproblem gör det möjligt att angripa en Microsoft Windows-dator och få kontroll över den. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  885250 MS05-011: Säkerhetsproblem i SMB-data (server message block) möjliggör fjärrkörning av kod
 • MS05-012: Säkerhetsproblem i OLE och COM möjliggör fjärrkörning av kod(KB873333)

  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Ett säkerhetsproblem gör det möjligt att angripa en Microsoft Windows-dator och få kontroll över den. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  873333 MS05-012: Säkerhetsproblem i OLE och COM möjliggör fjärrkörning av kod
 • MS05-013: Säkerhetsproblem i ActiveX-kontrollen DHTML-redigeringskomponenten möjliggör körning av kod (KB891781)

  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium, Microsoft Windows 98, andra utgåvan

  Ett säkerhetsproblem gör det möjligt att angripa en Microsoft Windows-dator och få kontroll över den. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  891781 MS05-013: Säkerhetsproblem i ActiveX-kontrollen DHTML-redigeringskomponenten möjliggör körning av kod
 • MS05-014: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer (KB867282)

  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium, Microsoft Windows 98, andra utgåvan

  Säkerhetsproblem gör det möjligt att angripa en dator med Microsoft Internet Explorer och ta kontroll över den. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  867282 MS05-014: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer
 • MS05-015: Säkerhetsproblem i hyperlänk-objektbiblioteket möjliggör fjärrkörning av kod i Windows Server 2003 (KB888113)

  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Ett säkerhetsproblem gör det möjligt att angripa en Microsoft Windows-dator och få kontroll över den. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  888113 MS05-015: Säkerhetsproblem i hyperlänk-objektbiblioteket möjliggör fjärrkörning av kod i Windows Server 2003

Nya kritiska uppdateringar

Det finns inga nya kritiska uppdateringar

Ändringar i det befintliga innehållet

Följande ändringar gjordes i befintligt innehåll och programuppdateringar tisdagen den 8 februari 2005.

Ändringar i programuppdateringsidentifiering:
 • MS02-050: Fel i certifikatvalidering möjliggör falska identiteter (KB329115)

  Säkerhetsuppdatering för Windows 2000. Identifieringen för paketet har ändrats så att paketet erbjuds på nytt om filen nedgraderas. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  329115 MS02-050: Fel i certifikatvalidering möjliggör falska identiteter
 • MS04-024: Säkerhetsproblem i Windows-gränssnittet möjliggör fjärrkörning av kod (KB839645)

  Det aktuella paketet har en generisk identifieringsregisternyckel. Identifieringen av paketet måste ändras för att ta bort registernyckeln och använda filversionsidentifiering. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  839645 MS04-024: Säkerhetsproblem i Windows-gränssnittet möjliggör fjärrkörning av kod
Ersatta programuppdateringar:
 • MS03-021: Ett fel i Windows Media Player kan ge tillgång till mediebiblioteket (KB819639)

  Det här paketet har ersatts av säkerhetsbulletin MS05-009 (885492). Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  819639 MS03-021: Ett fel i Windows Media Player kan ge tillgång till mediebiblioteket
 • MS04-038: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer (KB834707)

  Det här paketet har ersatts av MS05-014 (867282) på alla kombinationer av operativsystem/Internet Explorer 6 som inte har Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1). Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  834707 MS04-038: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer
 • MS04-040: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer (KB889293)

  Det här paketet har ersatts av MS05-014 (867282) för Internet Explorer 6 SP1-versioner. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  889293 MS04-040: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer
 • Windows Messenger version 4.7.2009 kommer inte längre finnas tillgänglig för hämtning. Det ersätts av Windows Messenger version 4.7.2010.
Utgångna programuppdateringar:


Följande objekt har tidigare tagits bort från webbplatsen och utgår nu på SUS. Detta enligt överenskommelsen om att ha kvar innehållet på SUS i ytterligare ett år.
 • MS03-010: Fel i RPC-slutpunktsmappning möjliggör DOS-attacker(KB331953)

  Säkerhetsuppdatering för Windows
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  331953 MS03-010: Fel i RPC-slutpunktsmappning möjliggör DOS-attacker
Textändringar i programupppdateringar:


I följande uppdateringar har ändringar gjorts i texten, antingen i rubrik eller beskrivning. Ingen ändring har dock gjorts i paketet eller identifieringslogiken.
 • Microsoft .NET Framework version 1.1 Språkpaket för tyska. En ändring har gjorts i beskrivningen av den här programuppdateringen.
Referenser
Om du vill veta mer om beskrivningen av innehållsändringarna för 2007 för Software Update Services och Windows Server Update Services klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
894199 Innehållsändringar för Software Update Services och Windows Server Update Services 2009
Om du vill veta mer om beskrivningen av innehållsändringarna för 2006 för Software Update Services och Windows Server Update Services klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
930858 Innehållsändringar för Software Update Services och Windows Server Update Services 2006


De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.
Egenskaper

Artikel-id: 918043 – senaste granskning 12/09/2015 05:32:07 – revision: 2.6

Microsoft Software Update Services, Microsoft Software Update Services

 • kbnosurvey kbarchive kbsecurity kbinfo KB918043
Feedback