Ett felmeddelande visas när du försöker arbeta i offlineläge på en bärbar dator som kör Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Det gick inte att flytta data för enhet"

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Snabbkorrigeringen som beskrivs i den här artikeln finns inte för den kinesiska och den japanska versionen av Microsoft Dynamics CRM.
Symptom
Det går inte att arbeta i offlineläge på en bärbar dator som kör Microsoft Dynamics CRM 3.0. Du får ett felmeddelande som liknar det här:
Det gick inte att flytta data för enheten 'enhetsnamn' under åtgärden salnsert, countRows=1. Kontakta systemadministratören för att be om hjälp och försök arbeta i offlineläge igen.
Dessutom loggas följande felmeddelande i programloggen på den bärbara datorn:

Händelsetyp: Fel
Händelsens källa: MSCRMOfflineSync
Händelsekategori: Ingen
Händelse-ID: 6000
Datum: datum
Tid: tid
Användare: användarnamn
Dator: datornamn

Beskrivning:

Ett fel inträffade under offlinesynkroniseringen. Försök att arbeta offline igen eller starta om Microsoft Outlook. saInsert misslyckades för enheten 'Account', batchRows=0 med undantagsfelet System.Data.SqlClient.SqlException: Bulk Insert misslyckades. Kolumnen är för lång i datafilen för rad 1, kolumn 71. Kontrollera att fältbegränsaren och radbegränsaren har angetts korrekt.

OLE DB-providern 'STREAM' rapporterade ett fel. Providern angav ingen information om felet.
OLE DB-felspårning [OLE/DB-provider 'STREAM' IRowset::GetNextRows returnerade 0x80004005: Providern angav ingen information om felet.].
Satsen har avbrutits.
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.Utility.ExecuteSql(String strCommand, CrmDbConnection dbConnection)
at Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.BcpTransferDataProvider.PopulateTempTable(String tempTableName, String fileName, CrmDbConnection dbConnection, Int32 count, String formatFile)
at Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.BcpTransferDataProvider.DoInsertTable(EntityMetadata entity, String fileName, Int32 count, Boolean extension, String attributes)
at Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.BcpTransferDataProvider.DoInsert(EntityMetadata entity, String fileName, Int32 count)
at Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.BcpTransferDataProvider.ExecuteInsert(String entityName, Int32 count)
at Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.SyncData.DoBatchStep(ITransferDataProvider transferDataProvider, String entityName, SyncAction action, Int32 batchRows).

Orsak
Det här problemet kan uppstå när följande villkor är sanna:
 • Du lade till ett anpassat attributfält som använder typen NTEXT i huvudformuläret för en enhet.
 • Det anpassade attributfältet i en relaterad post innehåller fler än 4 000 tecken.
Lösning
Du kan lösa problemet genom att följa de här stegen:
 1. Installera snabbkorrigeringen som beskrivs i den här artikeln.
 2. Installera Microsoft SQL Server-snabbkorrigeringen som beskrivs i följande KB-artikel:
  923327 KORRIGERING: Du kan få ett meddelande om åtkomstfel när du importerar data med hjälp av kommandot "Bulk Insert" i SQL Server 2000
  Obs!
  • Installera snabbkorrigeringen som beskrivs i den här artikeln på alla arbetsstationer för MachineName\CRM-instansen av SQL Server.
  • Snabbkorrigeringen exponerade en Microsoft SQL Server-bugg i Bulk Insert-processen. Den här buggen måste åtgärdas samtidigt som du installerar snabbkorrigeringen.
 3. När du har installerat de här två snabbkorrigeringarna raderar du innehållet i följande mapp innan du loggar ut:
  C:\Documents and Settings\<crm laptop client user>\Application Data\Microsoft\MSCRM\BCP\FMT\
Obs! Platshållaren <crm laptop client user> representerar crm-klientens verkliga användare.

Information om snabbkorrigering

Nu finns en snabbkorrigering tillgänglig från Microsoft men den åtgärdar bara det problem som beskrivs i denna artikel. Korrigeringen ska bara användas för system där det här specifika problemet uppstår. Ytterligare testning kan komma att genomföras för den här snabbkorrigeringen. Om du inte påverkas allvarligt av det här problemet, rekommenderar vi att du väntar tills nästa Microsoft Dynamics CRM 3.0 Service Pack blir tillgängligt. Det kommer att innehålla den här snabbkorrigeringen.

Om du genast vill åtgärda det här problemet kan du kontakta Microsoft Support och få snabbkorrigeringen. En fullständig lista över olika telefonnummer till Microsoft Support och information om supportkostnader finns på följande Microsoft-webbplats:Obs! Om en person på Microsoft Support anser att en särskild uppdatering kan lösa ditt problem, kan du slippa de avgifter som vanligtvis tas ut för supportsamtal. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte berör den särskilda uppdateringen.

Filinformation

I den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen finns de filattribut (eller senare filattribut) som visas i följande tabell. De här filernas datum och tider visas i UTC-tid (Coordinated Universal Time). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid kan du titta på fliken Tidszon i Datum och tid på Kontrollpanelen.

Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition for Service Providers – klient för Microsoft Office Outlook

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
Microsoft.crm.application.outlook.offlinesync.dll3.0.5745.103083 30419 jan 200711:06

Microsoft Dynamics CRM 3.0-klient för Microsoft Office Outlook

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
Microsoft.crm.application.outlook.offlinesync.dll3.0.5300.127880 76028 aug 200613:42

Installationsinformation

Installera den här snabbkorrigeringen på de bärbara datorer som kör klientkomponenterna för Microsoft Dynamics CRM 3.0 eller Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition for Service Providers.

Krav

Inga särskilda krav gäller för den här snabbkorrigeringen.

Information om borttagning

Om du vill ta bort den här snabbkorrigeringen från en dator som kör Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP eller Microsoft Windows Server 2003, använder du Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.

Systemadministratörer kan använda verktyget Spuninst.exe för att ta bort den här snabbkorrigeringen från en dator som kör Windows 2000, Windows XP eller Windows Server 2003. Spuninst.exe finns i följande mapp:
%Windir%\$NTUninstallKB918108$\Spuninst
Mer information om paketinstallationsparametrar får du om du klickar på följande artikelnummer i Microsoft Knowledge Base:
832475 Beskrivning av de nya funktionerna i installationen av programuppdateringar för Windows

Krav på omstart

Starta om datorn när du har installerat snabbkorrigeringen om du uppmanas göra det.
Status
Det här problemet åtgärdades i uppdateringspaket 1 för Microsoft Dynamics CRM 3.0. Uppdateringspaket 1 för Microsoft Dynamics CRM 3.0 finns dock inte tillgängligt för Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition for Service Providers än. Därför måste du installera den här snabbkorrigeringen om du använder Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition for Service Providers.

Mer information får du om du klickar på följande artikelnummer i Microsoft Knowledge Base:
922815 Uppdateringspaket 1 för Microsoft Dynamics CRM 3.0 finns tillgängligt
Mer Information
Om det problem som beskrivs i avsnittet Symptom kvarstår efter att du har installerat snabbkorrigeringen, kan du klicka på följande artikelnummer i Microsoft Knowledge Base och få mer information:
916165Felmeddelande visas vid försök att byta till offlineläge i Microsoft Dynamics CRM laptop-klienten för Outlook: "Det gick inte att flytta data för enheten <Enhetsnamn> under åtgärden saInsert, countRows=<AntalRader>. Kontakta systemadministratören om du vill ha hjälp"
Referenser
Mer information om den terminologi som används för att beskriva uppdateringar av Microsoft-program får du om du klickar på följande artikelnummer i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar
887283 Namngivningsstandarder för snabbkorrigeringar och uppdateringar för Microsoft Business Solutions CRM-program
crm3 crm30 crm3.0
Egenskaper

Artikel-id: 918108 – senaste granskning 12/09/2015 05:33:09 – revision: 7.3

Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition for Service Providers, Microsoft CRM 3.0, Microsoft CRM client for Microsoft Office Outlook

 • kbnosurvey kbarchive kbcrmv3cno kberrmsg kbbug kbmbscustomization kbhotfixserver kbqfe kbmbsmigrate kbpubtypekc KB918108
Feedback