MS07-013: Säkerhetsproblem i Microsoft RichEdit möjliggör fjärrkörning av kod

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS07-013 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Windows Server 2003

Versionsnumren för följande två binärfiler som ingår i Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) är lägre än versionsnumren som ingår i säkerhetsuppdateringen MS07-013 för Windows Server 2003 (KB918118):
 • RichEd20.dll
 • Msftedit.dll
I de följande scenarierna uppdateras Windows Server 2003 med säkerhetsuppdateringen som nämns i säkerhetsuppdateringen MS07-013 (KB918118):
 • Scenario 1

  Du installerar Windows Server 2003 SP2, och du har inte tidigare installerat säkerhetsuppdateringen MS07-013.
 • Scenario 2

  Du installerar Windows Server 2003 SP2 efter säkerhetsuppdateringen MS07-013.

  Obs! I det här scenariot finns binärfilerna som installeras som en del av säkerhetsuppdateringen MS07-013 kvar på datorn när du har installerat Windows Server 2003 SP2.
Egenskaper

Artikel-id: 918118 – senaste granskning 12/09/2015 05:33:20 – revision: 2.4

Microsoft Office 2000 Service Pack 3, Microsoft Office XP, All Editions Service Pack 3 (SP-3), Microsoft Office 2003 Service Pack 2, Microsoft Office Project 2003 Service Pack 2, Microsoft Office Visio 2003 Service Pack 2, Microsoft Office XP Service Pack 1, Microsoft Visio 2002 Service Pack 2, Microsoft Project 2000, Service Release 1 (SR-1), Microsoft Office 2000 with MultiLanguage Pack, Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition, Microsoft Office X för Macintosh Standard Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Server SP4, Microsoft Windows 2000 Professional SP4, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbwin2000presp5fix kbpubtypekc KB918118
Feedback