Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Excel 2000: 11 juli 2006

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletin MS06-037 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen för Microsoft Excel 2000, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Information om borttagning

När du har installerat uppdateringen kan du inte ta bort den. Om du vill återgå till en tidigare installation av Excel 2000 måste du ta bort Excel 2000 från datorn. Installera sedan om Excel 2000 med hjälp av originalinstallations-CD:n.
excel2000 excel2k excel9 xl2000 xl2k xl9 uppdatering säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering säkerhet bugg programfel fel säkerhetsproblem sårbar skadlig angripare utnyttja register oautentiserad buffertspill specialutformad omfattning särskild denial of service DoS
Egenskaper

Artikel-id: 918424 – senaste granskning 02/10/2014 05:52:14 – revision: 1.1

Microsoft Excel 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbexpertisebeginner kbsecurity kbsecvulnerability kbbug kbpubtypekc kbhotfixserver kbqfe kbfix kbupdate kbdownload atdownload KB918424
Feedback