Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Office Excel 2003 Viewer: 11 juli 2006

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS06-037 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen för Microsoft Office Excel 2003 Viewer, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Information om borttagning

Ta bort uppdateringen med Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
excelviewer2003 excelviewer2k3 excelviewer11 xlviewer2003 xlviewer2k3 xlviewer11 uppdatering säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering säkerhet bugg programfel fel säkerhetsproblem sårbar skadlig angripare utnyttja register oautentiserad buffertöverskridning specialutformad omfattning särskild denial of service DoS
Egenskaper

Artikel-id: 918425 – senaste granskning 01/16/2015 08:58:04 – revision: 1.1

  • Microsoft Office Excel Viewer 2003
  • kbnosurvey kbarchive kboffice2003presp3fix kbexpertisebeginner kbsecurity kbsecvulnerability kbbug kbpubtypekc kbhotfixserver kbqfe kbfix kbupdate kbdownload atdownload KB918425
Feedback