Identifiering och distribution av säkerhetsutgåvan från maj 2006

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Som en del av vårt pågående arbete med att tillhandahålla identifieringsverktyg och distributionsrekommendationer för säkerhetsuppdateringar, ges dessa råd beträffande identifiering och distribution för alla uppdateringar som publiceras under en MSRC-utgivningscykel (Microsoft Security Response Center). Den här vägledningen innehåller rekommendationer som baseras på scenarier som kan förekomma i Microsofts operativsystemsmiljöer, Här ingår användning av verktyg som Microsoft Windows Update, Microsoft Office Update, Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), Office Detection Tool, Microsoft Systems Management Server (SMS), Extended Security Update Inventory Tool och Enterprise Update Scan Tool (EST). I dagsläget gäller instruktionerna i detta dokument inte för 64-bitarssystem. Microsoft planerar att införa instruktioner för denna plattform i framtida versioner av dokument.
INLEDNING
Den här artikeln innehåller identifierings- och distributionsråd för säkerhetsutgåvan från den 9 maj 2006.
Mer Information

Identifiering och distribution

Miljöer där säkerhetsuppdateringar identifieras och distribueras med hjälp av Windows Update, Microsoft Update och Office Update

Samtliga uppdateringar som publicerades den 9 maj 2006 finns tillgängliga på följande Microsoft-webbplatser. Produkter som stöds av den aktuella webbplatsen anges också. Obs! Alla uppdateringar är inte tillgängliga på varje webbplats i listan.

Miljöer där MBSA 1.2.1 eller 2.0 används för att identifiera säkerhetsuppdateringar

Om du använder MBSA 1.2.1 eller 2.0 för identifiering av säkerhetsuppdateringar kan du identifiera de flesta säkerhetsuppdateringar som gavs ut den 9 maj 2006.

Obs! MBSA 1.2.1 innehåller en integrerad version av Office Detection Tool. Office Detection Tool-delen av MBSA 1.2.1 är begränsad till lokala genomsökningar.
  • Säkerhetsuppdatering 913433 (MS06-020)
    MBSA 1.2.1 stöder inte någon del av den här uppdateringen. Den här säkerhetsuppdateringen stöds vid användning av Enterprise Scan Tool från maj 2006.
Om du vill veta mer om hur du hämtar Enterprise Scan Tool klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
894193 Hämta och använda Enterprise Scan Tool

Miljöer där Software Update Services eller Windows Server Update Services används för att identifiera och distribuera säkerhetsuppdateringar

Om du använder Software Update Services (SUS) eller Windows Server Update Services (WSUS) för att identifiera och distribuera säkerhetsuppdateringar täcker du in samtliga uppdateringar som publicerades den 9 maj 2006.
  • Säkerhetsuppdatering 916803 (MS06-019)
    SUS stöder inte någon del av den här säkerhetsuppdateringen.

Miljöer där säkerhetsuppdateringar identifieras och distribueras med hjälp av SMS 2.0 med Security Update Inventory Tool (SUIT) eller med hjälp av SMS 2003 med Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU)

Om du använder SMS 2.0 med Security Update Inventory Tool eller SMS 2003 med Inventory Tool for Microsoft Updates för att identifiera och distribuera säkerhetsuppdateringar, kan du identifiera och distribuera de flesta säkerhetsuppdateringar som publicerades den 9 maj 2006.

Vissa säkerhetsuppdateringar kan bara identifieras helt och hållet med hjälp av SMS 2.0 med Security Update Inventory Tool om den senaste kumulativa versionen av Extended Security Update Inventory Tool används. Du kan hämta det verktyget på följande Microsoft-webbplats:

Sammanfattning av vägledning för identifiering och distribution

I följande tabell sammanfattas vägledningen för identifiering och distribution för varje ny säkerhetsuppdatering.
Säkerhetsuppdatering Bulletin Komponent Office Update Windows Update Microsoft Update MBSA 1.2 och Office Detection Tool MBSA 2.0 SUS WSUS Fristående Enterprise Scan Tool SMS Security Update Inventory Tool SMS Inventory Tool för Microsoft Updates
Identifiera och distribuera Identifiera och distribuera Identifiera och distribuera Endast identifiering Endast identifiering Identifiera och distribuera Identifiera och distribuera Endast identifiering Identifiera och distribuera Identifiera och distribuera
913580 MS06-018 MSDTC Ej tillämpligt Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ej tillämpligt Ja Ja
913433 MS06-020 Flash Ej tillämpligt Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja
916803 MS06-019 Exchange Ej tillämpligt Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ej tillämpligt Ja Ja

Återutgivna säkerhetsuppdateringar

Inga säkerhetsuppdateringar återutges.

Vanliga frågor

F1: Vad gör Microsoft för att ge råd beträffande distribution av dessa uppdateringar?

S1:
Microsoft uppmuntrar systemadministratörer att delta i den månatliga tekniska webbsändningen för att lära sig mer om säkerhetsuppdateringar. Webbsändningen för den här säkerhetsuppdateringen sänds den 10 maj 2006 kl. 11.00 (Stillahavstid). Anmäl dig på följande Microsoft-webbplats: F2: Är Enterprise Scan Tool kumulativt på samma sätt som Extended Security Update Inventory Tool är för SMS?

S2:
Nej, Enterprise Scan Tool är inte kumulativt. Det finns heller inga planer på att göra Enterprise Scan Tool kumulativt.

F3: Går det att använda MBSA för att avgöra om uppdateringarna krävs?

S3:
Ja, du kan använda MBSA 1.2.1 och 2.0 för identifiering av följande säkerhetsuppdateringar som gavs ut den 9 maj 2006, förutom i de fall där annat anges i följande tabell.
KB-nummer Bulletin Komponent Identifiering
913580 MS06-018 MSDTC Fullständig identifiering:
913433 MS06-020 Flash Se "Miljöer där MBSA 1.2.1 eller MBSA 2.0 används för att identifiera säkerhetsuppdateringar".
916803 MS06-019 Exchange Fullständig identifiering:

Om du vill veta mer om vilka program som inte identifieras av MBSA klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
306460 Anmärkningar visas för vissa uppdateringar i Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)
895660 Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) 2.0 är tillgänglig (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Om du har installerat ett program som finns i listan i avsnittet "Program som berörs" för en säkerhetsbulletin som nämns i en relaterad artikel, måste du eventuellt själv avgöra om du måste installera den säkerhetsuppdatering som krävs. Mer information om MBSA finns på följande Microsoft-webbplats:F4: Vilka säkerhetsuppdateringar kräver att jag använder Enterprise Scan Tool tillsammans med MBSA för att identifiera sårbara datorer i nätverket?

S4:
KB-nummerBulletinKomponent
913433MS06-020Flash
F5: Kan jag använda SMS för att avgöra om uppdateringarna krävs?

S5: Ja. SMS hjälper dig att identifiera och distribuera dessa säkerhetsuppdateringar. När SMS 2.0 och SMS 2003 används med Software Updates Inventory Tool används MBSA 1.2.1-tekniken för identifiering. Det innebär att SMS 2.0 och SMS 2003 har liknande begränsningar som MBSA 1.2.1. Det finns mer information om SMS på följande Microsoft-webbplats: Security Update Inventory Tool tillsammans med Extended Security Update Inventory Tool krävs för att identifiera alla säkerhetsuppdateringar i Microsoft Windows och andra berörda Microsoft-produkter. Om du vill veta mer om begränsningarna för Security Update Inventory Tool klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
306460 Anmärkningar visas för vissa uppdateringar i Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)

När SMS 2.0 och SMS 2003 används tillsammans med Software Updates Inventory Tool används också Microsoft Office Inventory Tool för att identifiera nödvändiga säkerhetsuppdateringar för Microsoft Office-program som Microsoft Word.

SMS 2003-användare kan använda Inventory Tool for Microsoft Updates för att identifiera och distribuera säkerhetsuppdateringar. I detta verktyg används teknik från Microsoft Updates. Mer information om Inventory Tool for Microsoft Updates finns på följande Microsoft-webbplats:
Egenskaper

Artikel-id: 918834 – senaste granskning 01/16/2015 01:49:54 – revision: 1.4

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, , Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo KB918834
Feedback