Använda IAttachmentSecurity-API:n för att ta reda på om en bifogad fil anses vara blockerad i Outlook

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Betainformation
I den här artikeln diskuteras en betaversion av en Microsoft-produkt. Informationen i artikeln tillhandahålls "i befintligt skick" och kan ändras utan föregående meddelande.

Microsoft ger ingen formell produktsupport på denna betaprodukt. Information om hur du får support på en betaversion finns i dokumentationen som medföljer betaproduktfilerna eller på den webbplats där du har hämtat versionen.
INLEDNING
I Microsoft Office Outlook 2007 ingår en funktion för blockering av bifogade filer som anses osäkra. Anpassad kod kan användas för att ta reda på om en viss bifogad fil anses vara blockerad i Outlook. Detta åstadkoms med hjälp av IAttachmentSecurity-API:n.
Mer Information

Blockerade bifogade filer

Vilka bifogade filer som blockeras av Outlook 2007 kan variera från klient till klient. Det beror på hur Outlook 2007 är konfigurerat och vilka principer som administratören har använt.

Om du vill veta mer om blockering av bifogade filer i Outlook klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
829982 Det går inte att öppna bifogade filer i Microsoft Outlook

IAttachmentSecurity-API:n exponerar IsAttachmentBlocked-funktionen, som analyserar ett filnamn. Sedan rapporterar IsAttachmentBlocked-funktionen om filen ska blockeras i Outlook. Om filen blockeras visas eller indexeras den inte i Outlook 2007.

Definition av IAttachmentSecurity-API:n

DEFINE_GUID(IID_IAttachmentSecurity,			0xB2533636,			0xC3F3, 0x416f, 0xBF, 0x04, 0xAE, 0xFE, 0x41, 0xAB, 0xAA, 0xE2);#define MAPI_IATTACHMENTSECURITY_METHODS(IPURE) \MAPIMETHOD(IsAttachmentBlocked) \		(LPCWSTR pwszFileName, BOOL *pfBlocked) IPURE; DECLARE_MAPI_INTERFACE_(IAttachmentSecurity, IUnknown){    BEGIN_INTERFACE    MAPI_IUNKNOWN_METHODS(PURE)    MAPI_IATTACHMENTSECURITY_METHODS(PURE)};

Användning av IAttachmentSecurity-API:n

Det här gränssnittet kan erhållas genom anrop till QueryInterface-funktionen på MAPI-sessionsobjektet, med begäran om IID_IAttachmentSecurity. IsAttachmentBlocked returnerar "true" i "pfBlocked" om den bifogade filen anses blockerad av Outlook och därför inte visas eller indexeras i Outlook 2007.
HRESULT IsAttachmentBlocked(LPMAPISESSION lpMAPISession, LPCWSTR pwszFileName, BOOL* pfBlocked){	if (!lpMAPISession || !pwszFileName || !pfBlocked) return MAPI_E_INVALID_PARAMETER;	HRESULT hRes = S_OK;	IAttachmentSecurity* lpAttachSec = NULL;	BOOL bBlocked = false;	hRes = lpMAPISession->QueryInterface(IID_IAttachmentSecurity,(void**)&lpAttachSec);	if (SUCCEEDED(hRes) && lpAttachSec)	{		hRes = lpAttachSec->IsAttachmentBlocked(pwszFileName,&bBlocked);	}	if (lpAttachSec) lpAttachSec->Release();	*pfBlocked = bBlocked;	return hRes;}// IsAttachmentBlocked
OL2007 Outlook2007
Egenskaper

Artikel-id: 919199 – senaste granskning 01/16/2015 09:19:16 – revision: 1.0

Microsoft Office Outlook 2007

  • kbnosurvey kbarchive kbexpertiseinter kbinfo KB919199
Feedback
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)