Ändra standardvyn till utkastläge i Word

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 919599
Introduktion
Den här artikeln beskrivs hur du ändrar standardvyn till utkastläge i Microsoft Office Word.
Mer Information
Om du vill ändra standardvyn till utkastläge när ett Word 2007-dokument öppnas, så här:
 1. Klicka på Microsoft Office-knappenoch klicka sedan på Word-alternativ.
 2. Klicka på Avancerat.
 3. Under Allmäntklickar du på Markera kryssrutan Tillåt att öppna ett dokument i utkastläge .
 4. Klicka på OK.
 5. Klicka på utkast i gruppen Dokumentvyer på fliken Visa .

Om du vill ändra standardvyn till utkastläge när ett Word 2010 eller senare versioner dokument öppnas, gör du så här:

 1. Klicka på den Fil Fliken och klicka sedan på Alternativ.
 2. Klicka på Avancerad.
 3. Under Allmänt, markerar du den Att öppna ett dokument i utkastläge kryssrutan.
 4. Klicka på OK.
 5. På den Visa Klicka på Utkast i den Dokumentvyer grupp.

WD2007 Word2007 WD2010 Word2010 Word2013 Word2016

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 919599 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/24/2015 14:54:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Word 2016, Microsoft Word 2013, Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007

 • kbdisplay kbexpertisebeginner kbhowto kbprb kbmt KB919599 KbMtsv
คำติชม