Samlad uppdatering från juli 2006 för Windows XP Media Center Edition 2005

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Microsoft har gett ut en samlad uppdatering i juli 2006 för Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005. Uppdateringen är avsedd för datorer med Samlad uppdatering 2 för Windows XP Media Center Edition 2005.Om du vill veta mer om Samlad uppdatering 2 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
900325 Samlad uppdatering 2 för Windows XP Media Center Edition 2005
Mer Information

Information om hämtning

Den samlade uppdateringen för Windows XP Media Center Edition 2005 från juli 2006 kan hämtas från Microsoft-webbplatsen Windows Update eller Windows Download Center.

Webbplatsen Windows Update

Windows Download Center

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

HämtaHämta paket 919803 nu.

Utgivningsdatum: 25 juli 2006

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Förutsättningar

För att kunna installera den här samlade uppdateringen måste du använda Windows XP Media Center Edition 2005. Du måste installera uppdateringen som beskrivs i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
900325 Samlad uppdatering 2 för Windows XP Media Center Edition 2005

Information om ersättning

Detta är en kumulativ samlad uppdatering som ersätter följande uppdateringar:
914548 Samlad uppdatering från april 2006 för Windows XP Media Center Edition 2005
908250 Samlad uppdatering 908250 är tillgänglig för datorer där samlad uppdatering 2 för Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 körs
912067 Samlad uppdatering från januari 2006 för Windows XP Media Center Edition 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
913437 HTML-program stöder inte icke-engelska tangentbordstecken på en dator med den koreanska versionen av Windows XP Media Center Edition 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Problem som löses genom den här uppdateringen

Förutom korrigeringsfilerna i uppdateringarna i avsnittet "Ersättningsinformation" innehåller den här uppdateringen lösningar på följande problem:
 • Vågrät vit linje på skärmen
  Vid uppspelning av en DVD-film i Media Center syns en vågrät vit linje i vissa mörka områden på skärmen. När du till exempel trycker på MORE INFO-knappen på Media Center-fjärrkontrollen syns en vit linje längst ned i vissa menyalternativ. När du sedan stänger skärmen Mer information blir den vita linjen kvar på skärmen.
 • Media Center kraschar när ListMaker används
  När du använder exempeltillägget ListMaker som ingår i Media Center-SDK:n och kommenterar ut alla medietyper utom Bilder kan Media Center krascha.
 • Media Center kraschar när en menysida öppnas
  När du öppnar en menysida i Media Center kan programmet krascha, och följande felmeddelande (eller liknande) visas:
  Programnamn har orsakat ett fel och måste avslutas. Om du arbetade med något kan informationen som du arbetade med ha gått förlorad. Informera Microsoft om problemet. Vi har skapat en felrapport som du kan skicka till Microsoft för att hjälpa oss att förbättra programnamn. Rapporten behandlas konfidentiellt och anonymt. Om du vill se informationen i felrapporten klickar du här.
 • Svart skärm visas i stället för DVD-meny
  Vid uppspelning av en DVD-film i Media Center visas en svart skärm i stället för DVD-menyn. Detta kan ibland inträffa med vissa DVD-filmer under följande förutsättningar:
  • Bildskärmsupplösningen för Media Center är 720p (High Definition) eller högre.
  • DVD-filmen är kopieringsskyddad av MacroVision.

Information om utökningsenheter för Windows Media Center

I utökningsenheter för Windows Media Center, till exempel Microsoft Xbox 360, används nätverksportar för att kommunicera via nätverket med datorer där Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 används. Den här samlade uppdateringen innehåller uppdateringar för Media Center-program som tidigare kan ha konfigurerats som "godkända" eller "tillåtna" av en brandvägg från en annan tillverkare. Om du använder en brandvägg från ett annat företag måste du kanske uppdatera den manuellt så att de nya programversionerna får tillgång till portarna. Om du inte utför uppdateringarna kan det uppstå fel vid försök att ansluta utökningsenheter för Media Center till Media Center-datorn.

Mer information om hur du konfigurerar en brandvägg för en utökningsenhet för Windows Media Center finns på följande Microsoft-webbplats:

Teknisk support för Media Center

Eftersom Microsoft Windows XP Media Center Edition ingick i maskinvaruenheten eller datorn ger maskinvarutillverkaren teknisk support och hjälp för det här programmet. Tillverkaren kan ha anpassat installationen med unika komponenter som drivrutiner och alternativa inställningar för att maximera maskinvarans prestanda. Om du behöver teknisk hjälp med Windows XP Media Center Edition kontaktar du tillverkaren direkt, eftersom tillverkaren har bäst möjligheter att ge support för program som har installerats i maskinvaran.

Du kan även besöka webbplatsen för produktinformation om Windows XP Media Center Edition på följande Microsoft-webbplats: Dialogrutan Felrapportering visas när det inträffar ett fel som orsakar en oåterkallelig händelse i programmet. Dialogrutan Felrapportering innehåller ett alternativ för att skicka information om den oåterkalleliga händelsen till Microsoft. Microsoft samlar in information om händelser av det här slaget för att försöka hitta orsakerna till dem. Mer information om Microsofts policy för datainsamling finns på följande Microsoft-webbplats:
Egenskaper

Artikel-id: 919803 – senaste granskning 12/09/2015 05:53:21 – revision: 2.1

Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005

 • kbnosurvey kbarchive kbwinxpsp3fix kbwinxppresp3fix kbfix atdownload kbqfe kberrmsg kbexpertisebeginner KB919803
Feedback