Felsökning av problem som kan uppstå när du försöker aktivera ett Office 2007-paket

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 919895
Office 2003 och Microsoft Office XP version av denna artikel, se 903275.
Sammanfattning
Den här artikeln beskrivs felsökning av problem som kan uppstå när du försöker aktivera en Microsoft Office 2007 programmet. Dessutom, i den här artikeln innehåller flera metoder som du kan använda för felsökning av aktiveringsproblem.

Den här artikeln är avsedd för nybörjar- till mellannivå.
Symptom
Kan uppstå problem i följande scenarier:

Scenario 1


När du försöker aktivera en Microsoft-Office 2007 Suite, händer något av följande inträffa:
 • Du får följande felmeddelande:
  Programmet kan inte aktiveras eftersom den product keyyou som installeras med är inte giltig. Avinstallera programmet och installera om en giltig itusing product kentkoppling.
 • Aktiveringen misslyckas. Dessutom får du amessage som säger att du har nått gränsen för antalet computerson som du kan aktivera Office 2007 Suite.

Scenario 2


När du har startat ett 2007 Office-program och alla funktioner som fungerade för tidigare visas ett felmeddelande. Felmeddelandet anger att betydande ändringar har gjorts till konfigurationen av datorn. Förutom det här felmeddelandet kan också uppstå något av följande inträffa:
 • När du försöker aktivera Office 2007-paket försvinner Aktiveringsguiden.
 • Vid försök att aktivera Office 2007-paket via Internet får en kommunikation-relaterade fel.
 • När du försöker aktivera ett Office 2007-paket, startar inte Aktiveringsguiden. Dessutom visas inga felmeddelanden.

Scenario 3


Du försöker aktivera Office 2007-paket via telefon. När du har angett det bekräftelse-ID från supportpersonalen för dig, får du ett felmeddelande. Felmeddelandet om att det bekräftelse-ID är ogiltigt.

Scenario 4


När du har startat ett 2007 Office-program och alla funktioner som fungerade för tidigare körs i 2007 Office-programmet nu i begränsat läge.

Scenario 5


Office 2007-testversion körs i begränsat läge och Aktiveringsguiden för Office visas när du startar en testversion av Office 2007-versionen för första gången när du har slutfört Licensaktiveringen. Dessutom visas följande text:

Office 2007-systemet har upphört att gälla. Många av funktionerna i versionen är inte tillgängliga i det här tillståndet innan du konverterar till den fullständiga versionen. Klicka på Konvertera om du vill starta konverteringsprocessen.

Obs! Det här problemet för aktivering Anger att filen Opa12.dat är skadad för Office 2007 programmet.

Scenario 6


När du försöker hämta en aktiveringsnyckel för utvärderingsversionen av Microsoft Office 2007-systemet via Internet visas följande felmeddelande:
Aktivering-assistenten kunde inte begära din aktiveringsnyckel för utvärderingsversionen

Problemet är tillfälligt tills den uppdaterade versionen av försök Microsoft Office 2007. Microsoft håller uppdatera försöker Microsoft Office 2007 baserat på januari 2010-uppdatering för Office Word. För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
978951 Beskrivning av januari 2010 uppdatering för Office Word
Metoder för felsökning
Obs! Om du försöker installera en Original Equipment Manufacturer (OEM) version av en Office 2007 Suite på en annan dator Förutom din egen dator, Tänk på att du kan installera OEM-version på en dator. Du måste köpa en återförsäljarversion av Office 2007 för en annan dator.

Metod 1: Ta bort filen Opa12.dat

Vissa aktiveringsproblem Ange att licensfilen är skadad. Om licensfilen är skadad kan du lösa problemet genom att ta bort och sedan installera om Office Suite. Licensfilen tas inte bort när du tar bort Office Suite. Dessutom skrivs licensfilen inte över när du installerar om Office Suite. Om licensfilen är skadad, kan du använda någon av följande metoder att ta bort licensfilen.

Om du vill att vi ska ta bort den skadade filen, gå till den "Här är en enkel lösning"avsnittet. Om du vill ta bort den skadade filen själv går du till den "Jag löser det själv"avsnittet.

Här är en enkel lösning

Klicka påHämta om du vill ta bort den skadade filen. Klicka på Kör eller Öppnai dialogrutan Filhämtning och följ sedan stegen i guiden enkelt korrigera.
 • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte är på datorn där problemet finns kan spara lätt rätta lösningen på ett flashminne eller en CD och sedan köra den på rätt dator.
För Windows 8


För Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 eller Windows Server 2003

Jag löser det själv

Klicka här om du vill visa eller dölja detaljerad information

Windows Vista och Windows 7

I Windows Vista eller Windows 7 lagras filen Opa12.dat på en annan plats än i tidigare versioner av Windows. Om du vill ta bort den här filen måste du först konfigurera dolda mappar ska vara synliga. Gör så här:
 1. Klicka på Start Start-knappen , och och datorn.
 2. Folderand SökalternativOrdna -menyn.
 3. Klicka på Visa hiddenfiles och mapparpå fliken Visa och klicka på OK.
Gör så här om du vill ta bort filen Opa12.dat:
 1. Klicka på Start Start-knappen . Isökrutan skriver du: % programdata %, och tryck på RETUR.
 2. Dubbelklicka på Microsoft -mappen.
 3. Dubbelklicka på mappen Office .
 4. Dubbelklicka på mappen Data , höger clickthe Opa12.dat i mappen och klicka sedan på Ta bort.

  Viktigt Ta inte bort filen Opa12.bak.
 5. Stäng Utforskaren.
 6. Starta ett 2007 Office-program startar du guiden 2007 OfficeActivation.

Windows XP

 1. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv %ALLUSERSPROFILE%\ApplicationData\Microsoft\Office\Data, och klicka sedan påOK.
 2. Leta upp filen Opa12.dat i Data-mappen.
 3. Högerklicka på filen Opa12.dat och och Ta bort.

  Viktigt Ta inte bort filen Opa12.bak.
 4. Stäng mappen.
 5. Starta ett 2007 Office-program startar du guiden 2007 OfficeActivation.Obs! När du avinstallerar Office 2007-paketet bort licens fil isnot. Dessutom är det inte skrivas över när youreinstall för 2007 Office-paket. Genom att ta bort filen Opa12.dat, du forcethe licensfil som ska återskapas.

Metod 2: Kontrollera att inställningarna för datum och tid är korrekta

Klicka här om du vill visa eller dölja detaljerad information
Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv timedate.cpl, och klicka sedan på OK. Om tiden eller datumet är fel, rätta tid eller datum. Om detta inte löser problemet fortsätter du till metod 3.

Metod 3: Kontrollera att du inte använder en testversion av Office 2007

Klicka här om du vill visa eller dölja detaljerad information
Om Office 2007 programmet körs i läget Nedsatt funktionalitet, du kanske använder en utgången testversion av Office 2007.

Obs! I nedsatt läget funktionalitet fungerar program ungefär som visningsprogram. När ett program körs i läget Nedsatt funktionalitet är många menyalternativ inte tillgängliga (nedtonade). Vilket problem förhindrar tillgång till funktionen. Vissa begränsningar i läget Nedsatt funktionalitet är följande:
 • Du kan inte skapa några nya dokument.
 • Du kan visa befintliga dokument. Du kan dock inte editthem.
 • Du kan skriva ut dokument. Du kan dock inte savethem.

Steg 1: Kontrollera versionen av 2007 Office

Kontrollera om du använder en testversion av Office 2007-produkten på följande sätt:
 1. Starta Microsoft Office Word 2007.
 2. Klicka på Microsoft Office-knappen.
 3. Klicka påprogrammets namnAlternativ.
 4. I navigeringsfönstret klickar du påresurser.
 5. Klicka på om vid aboutMicrosoft Office Word 2007.

Steg 2: Kontrollera om testversionen av Office 2007 har gått ut

 1. Starta Office Word 2007.
 2. Klicka på Microsoft Office-knappen.
 3. Klicka påprogrammets namnAlternativ.
 4. I navigeringsfönstret klickar du på resurser.
 5. Klicka på Aktivera intill activateMicrosoft Office.
Than 2007 Office-program visas ett meddelande om testversionen av Office 2007 har gått ut.

Om du använder en testversion av Office 2007 som har gått ut, måste du installera en återförsäljarversion av Office 2007. Du kan inte aktivera en utgången testversion av Office 2007.

Om du inte använder en testversion av Office 2007 fortsätter du till metod 4.

Metod 4: Kontrollera Internetanslutningen

Klicka här om du vill visa eller dölja detaljerad information
Så här kontrollerar du att du kan ansluta till Internet inte var tillfälligt otillgänglig, gör du så här:
 1. Starta en webbläsare, exempelvis Internet Explorer.
 2. Skriv något av följande adresser i adressfältet.
  • http://www.microsoft.com
  • http://www.MSN.com
  • http://www.live.com
  Om du fortfarande har problem med nätverksanslutningen när du skriver någon av dessa adresser i adressfältet, kan du läsa följande artikel för mer information om felsökning av problem med Internetanslutningen:
  936211 Felsökning av problem med nätverksanslutning i Internet Explorer
Liknande lösningar och problem
Mer information om kommunikationsfel som kan uppstå vid aktivering av en Office-produkt klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
822519 När du försöker aktivera Office-program via Internet visas ett felmeddelande
OFF2007 Office2007 Office 2007 systemklockan åtgärda fixit nedsatt funktionalitet aktivering

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 919895 – senaste granskning 12/19/2015 04:16:00 – revision: 17.0

Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Home and Student 2007, Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office InfoPath 2007, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007

 • kbfixme kbmsifixme kbprb kbexpertiseinter kbceip kbtshoot kbactivation kblicensing kbwizard kbcip kbmt KB919895 KbMtsv
Feedback