Beskrivning av säkerhetsuppdateringen för Project 2002 Service Pack 1 eller senare: 11 juli 2006

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS06-039 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen för Microsoft Project 2002 Service Pack 1 eller senare, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Information om borttagning

När du har installerat uppdateringen kan du inte ta bort den. Om du vill återgå till en tidigare installation av Project 2002 Service Pack 1 eller senare måste du ta bort Project 2002 Service Pack 1 eller senare och sedan installera om det från original-CD:n.
project2002 project2k2 project10 prj2002 prj2k2 prj10 update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS
Egenskaper

Artikel-id: 920102 – senaste granskning 01/15/2015 16:40:39 – revision: 2.1

  • Microsoft Project 2002 Professional Edition
  • Microsoft Project 2002 Standard Edition
  • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbgraphic kbupdate kbpubtypekc atdownload kbexpertisebeginner KB920102
Feedback