Beskrivning av uppdatering för InfoPath 2003: 8 augusti 2006

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Microsoft har släppt en programuppdatering för Microsoft InfoPath 2003. I den här artikeln beskrivs hur du hämtar uppdateringen och kontrollerar att den är installerad. Dessutom beskrivs problemen som åtgärdas genom uppdateringen.
INLEDNING
Microsoft har släppt en uppdatering för Microsoft Office InfoPath 2003 med de senaste korrigeringarna samt förbättringar av stabilitet och prestanda.
Mer Information
Den här uppdateringen ingick först i Office 2003 Service Pack 3.Om du vill veta mer om den senaste Service Pack-uppdateringen för Office 2003 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
870924 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Office 2003

Information om uppdateringen

Problem som åtgärdas genom uppdateringen

Genom uppdatering 920103 åtgärdas problemen som beskrivs i följande snabbkorrigeringspaket:
917510 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för InfoPath 2003 Service Pack 2 eller senare: 16 juni 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
920914 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för InfoPath 2003 Service Pack 2 eller senare: 30 juni 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Kända problem

Kända problem under installationen av Service Pack-versionen

Följande filer installeras inte av det här snabbkorrigeringspaketet om Microsoft .NET Framework inte är installerat på datorn:
  • Infopath.cfg
  • Ipclrwrp.dll
Obs! Om .NET Framework har installerats efter Microsoft Office eller Infopath 2003 måste du kanske installera om Office eller Infopath innan du installerar den här uppdateringen. På så vis kan du vara säker på att de angivna filerna uppdateras på rätt sätt.

Information om borttagning

När du har installerat uppdateringen kan du inte ta bort den. Om du vill återgå till en tidigare installation av InfoPath 2003 måste du ta bort och installera om InfoPath 2003 från den ursprungliga installations-CD:n.

Installationsinformation

Hämta och installera uppdateringen

Uppdatering 920103 finns på Microsoft Download Center. Du kan hämta uppdateringen och läsa installationsinstruktioner och distributionsstrategier på följande Microsoft-webbplats:

Så avgör du om uppdateringen är installerad

Uppdateringen innehåller filer med versionsnumren som visas i följande tabell.
FilnamnFilversionStorlekDatumTid
Infopath.cfgEj tillämpligt92415-mar-200614:57
Infopath.exe11.0.8034.07,073,04029-jun-200614:32
Ipclrwrp.dll11.0.8031.0359,18416-jun-200619:19
Ipdmctrl.dll11.0.8031.021,26416-jun-200619:19
Du behöver inte installera den här uppdateringen om du har en senare version av filerna i tabellen. Om du vill veta mer om hur du tar reda på vilken version av InfoPath 2003 som finns på datorn, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
821549 Kontrollera versionen av Office 2003-produkter (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Information för administratörer om MSP-filer

Uppdatering 920103 består av en fullständig Microsoft Windows Installer-fil (MSP-fil) som är förpackad i en självextraherande körbar fil. Följande MSP-fil distribueras i den här uppdateringen:
Infopathff.msp

Funktioner för ominstallation av vissa komponenter för administratörer

Om du uppdaterar administratörsinstallationspunkten samt cachelagrar och installerar om InfoPath 2003 på klientdatorer kan du köra en kommandorad som innehåller egenskapen REINSTALL=[lista över funktioner]. Den här egenskapen anger om du vill installera om vissa komponenter i InfoPath 2003 från administratörsavbildningen. För uppdatering 920103 har REINSTALL=[lista över funktioner] följande värde:
XDocs_PIA,XDOCSFiles
Om du vill installera om alla komponenter i Microsoft Office på klientdatorn kan du i stället använda parametern REINSTALL=ALL.

Detaljerade instruktioner för uppdatering av administratörsavbildning och klientdatorer finns i "Uppdatera klientdatorer från en uppdaterad administratörsavbildning" i "Distribuera Service Pack-uppdateringar för Office 2003-produkter". Mer information om distribution av Service Pack-uppdateringar för Office 2003 finns på följande Microsoft-webbplats:Office Admin Update Center for Office IT Professionals innehåller de senaste administrativa uppdateringarna och strategiska distributionsresurserna för alla versioner av Office. Mer information om Office Admin Update Center finns på följande Microsoft-webbplats:

Information om felsignaturer

Följande felmeddelande kan visas i InfoPath 2003:
Microsoft Office InfoPath har stött på ett problem och måste avslutas. Om du vill se informationen i felrapporten klickar du här.
Om du visar detaljinformation i felmeddelandet innehåller felrapporten denna eller en liknande felsignatur: De här felsignaturerna korrigeras av uppdatering 920103.
ProgramnamnProgramversionModulnamnModulversionOffset
Infopath.exe11.0.6357.0Infopath.exe11.0.6357.000124741
Infopath.exe11.0.6357.0Infopath.exe11.0.6357.0001954ea
Dessutom kan andra programversioner, modulversioner och offsetadresser förekomma.
infopath2003 infopath2k3 infopath11 inf2003 inf2k3 inf11 infopath office patch korrigering prestanda tillförlitlighet uppdatera hämta 2003 fix
Egenskaper

Artikel-id: 920103 – senaste granskning 01/16/2015 01:50:30 – revision: 3.2

Microsoft Office InfoPath 2003

  • kbnosurvey kbarchive kboffice2003sp3fix kbinfopath2003presp3fix kbpubtypekc kbexpertisebeginner kberrmsg kbbug kbqfe kbfix kbupdate atdownload KB920103
Feedback