Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office XP, Project 2002 och Visio 2002: 13 februari 2007

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
INLEDNING
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS07-013 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen för Microsoft Office XP, Microsoft Project 2002 och Microsoft Visio 2002, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Problem som korrigeras i säkerhetsuppdateringen

Förutom problemen som beskrivs i säkerhetsbulletinen åtgärdas problemen som beskrivs i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
834715 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2002 Service Pack 3 eller senare: 12 maj 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
841367 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Office XP efter Service Pack 3: 4 juni 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
841879 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2002 Service Pack 3 eller senare: 16 juni 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
872798 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2002 Service Pack 3 eller senare: 16 december 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
office2002 office2k2 officexp office10 off2002 off2k2 offxp off10 access2002 access2k2 access10 accessxp acc2002 acc2k2 acc10 accxp excel2002 excel2k2 excel10 excelxp xl2002 xl2k2 xl10 xlxp frontpage2002 frontpage2k2 frontpage10 frontpagexp fp2002 fp2k2 fp10 fpxp outlook2002 outlook2k2 outlook10 outlookxp ol2002 ol2k2 ol10 olxp powerpoint2002 powerpoint2k2 powerpoint10 powerpointxp ppt2002 ppt2k2 ppt10 pptxp project2002 project2k2 projectxp project10 prj2002 prj2k2 prjxp prj10 publisher2002 publisher2k2 publisher10 publisherxp pub2002 pub2k2 pub10 pubxp visio2002 visio2k2 visioxp visio10 vso2002 vso2k2 vsoxp vso10 word2002 word2k2 word10 wordxp wd2002 wd2k2 wd10 wdxp update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service dos office security patch performance reliability update download xp fix
Egenskaper

Artikel-id: 920816 – senaste granskning 01/16/2015 16:47:25 – revision: 1.2

Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition for Students and Teachers, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Access 2002 Runtime, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Project 2002 Professional Edition, Microsoft Project 2002 Standard Edition, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Visio 2002 Professional Edition, Microsoft Visio 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbpubtypekc kbexpertisebeginner kbofficexppostsp3fix KB920816
Feedback