Felsöka problem som uppstår när du startar eller använder Word

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Om du är en småföretagskund finns ytterligare felsöknings- och utbildningsresurser på webbplatsen Support för småföretag.

Denna artikel är ett sammandrag av följande tidigare artiklar: 820919, 821713, 822908, 821715, 821716, 822127, 319299, 319153, 319154, 319155, 319156 och 319157
Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs felsökning av problem som uppstår när du startar eller använder Microsoft Office Word 2013, Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Word 2007 eller Microsoft Word 2003. Med hjälp av metoderna som beskrivs kan du ta reda på orsaken till ett problem med Word när det inte går att identifiera på något annat sätt.

Innan du provar med de här åtgärderna kan du besöka Microsoft Word Product Solution Center för att avgöra om det finns mer specifik information för ditt problem:

Support för Microsoft Word 2010 och 2007Obs! Sök efter artiklar om specifika problem i Microsoft Knowledge Base på: Hemsidan för Microsoft Support
Mer Information
Uppdatera Windows

Det är en god idé att se till att datorn har de senaste uppdateringarna för Windows. Uppdateringar löser ofta problem som uppstår med program. Innan du använder reparationsstegen nedan, testar du att installera uppdateringar, starta om datorn och starta Word. I artikeln Använda Windows Update hittar du mer information om manuella och automatiska uppdateringar. 

Om du fortsätter att ha problem eller om felmeddelandet "fungerar inte" visas, går du vidare till nästa avsnitt om felsökning och reparation av Word.

Lös det åt mig


På Windows 8, Windows 8.1 eller Windows 7

Om du använder Office Word 2007 eller senare på Windows 7 eller Windows 8, Windows 8.1, kan du använda följande felsökare för att lösa problemet. Om du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på knappen Kör nu. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i felsökaren.

Microsoft fix it banner
Felsökaren Windows Update kanske automatiskt kan lösa problemet som beskrivs i artikeln.

Denna felsökare löser många problem som kan förhindra att Word startas.
Kör nu
Kör nuPå Windows Vista eller Windows XP

Om du använder Office Word 2007 eller en senare version och Windows Vista eller tidigare, kan du använda Fix it för att lösa problemet.
Om du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på knappen eller länken Fix it. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.


Obs!
 • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska, men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara Fix it-lösningen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

Manuella åtgärder för felsökning av problem vid start av Word

Viktigt Följ stegen i det här avsnittet noggrant. Det kan uppstå allvarliga problem om du ändrar registret på fel sätt. Innan du ändrar det säkerhetskopierar du registret så att du kan återställa det om problem skulle uppstå.

Ta bort Word Data-registerundernyckeln

De flesta av de alternativ som används ofta i Word lagras i Word Data-registerundernyckeln. En vanlig åtgärd vid felsökning är att ta bort Word Data-registernyckeln. När du startar om Word återskapas Word Data-registernyckeln med standardinställningarna. 

Om du vill visa de här alternativen i Word 2003 klickar du på Alternativ på Verktyg-menyn.

Om du vill visa alternativen i Word 2007 eller Word 2010 klickar du på Microsoft Office-knappen och sedan på Word-alternativ.


Om du vill visa de här alternativen i Word 2013 klickar du på fliken Arkiv och sedan på Alternativ.


Obs! När du tar bort Word Data-registernyckeln återställs flera alternativ till standardinställningarna. Ett sådant exempel är listan över senast använda filer på Arkiv-menyn som återställs i Word. Dessutom återställs många inställningar som du har anpassat i dialogrutan Alternativ.

 Så här tar du bort Word Data-registernyckeln: 
 1. Avsluta alla Office-program.
 2. I Windows 8 eller Windows 8.1: Svep in från skärmens högra kant och tryck på Sök. (Om du använder en mus pekar du på skärmens övre högra hörn, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök.) Skriv regedit i sökrutan. Tryck eller klicka på Appar och tryck eller klicka på Kör.
  I Windows 7, Windows Vista eller Windows XP: klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 3. Leta upp följande registerundernyckel:
  Word 2013
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Word\Data

  Word 2010
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Data

  Word 2007
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Data

  Word 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Data
 4. Klicka på Data och sedan på ExporteraArkiv-menyn.
 5. Ge filen namnet Wddata.reg och spara den sedan till skrivbordet.
 6. Klicka på Ta bortRedigera-menyn och sedan på Ja.
 7. Avsluta Registereditorn.
 8. Starta Word.
Om Word startar och fungerar korrekt har du löst problemet. I detta fall låg problemet i en skadad Word Data-registernyckel. Du måste kanske ändra flera inställningar för att återställa favoritalternativen i Word.

Om problemet inte är löst återställer du den gamla Word Data-registernyckeln. Läs sedan avsnittet "Ta bort Word Options-registernyckeln" i den här artikeln.

Återställ den ursprungliga Word Data-registernyckeln
Så här återställer du den ursprungliga Word Data-registernyckeln:
 1. Avsluta alla Office-program.
 2. Dubbelklicka på ikonen Wddata.reg på skrivbordet.
 3. Klicka på Ja och sedan på OK.

Ta bort Word Options-registernyckeln

I Word Options-registernyckeln lagras alternativ som kan ställas in från Word genom ändring av menyalternativ. Inställningarna delas upp i standardinställningar och valfria inställningar. Standardinställningar skapas vid installationen och kan ändras genom ändring av alternativ i Word. Valfria inställningar skapas inte vid installationen.

Så här tar du bort Word Options-registernyckeln:
 1. Avsluta alla Office-program.
 2. I Windows 8 eller Windows 8.1: Svep in från skärmens högra kant och tryck på Sök. (Om du använder en mus pekar du på skärmens övre högra hörn, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök.) Skriv regedit i sökrutan. Tryck eller klicka på Appar och tryck eller klicka på Kör.
  I Windows 7, Windows Vista eller Windows XP: klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 3. Leta upp följande registerundernyckel:
  Word 2013
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Word\Options

  Word 2010
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options

  Word 2007
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options

  Word 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options
 4. Klicka på Alternativ och sedan på ExporteraArkiv-menyn.
 5. Ge filen namnet Wdoptn.reg och spara den sedan till skrivbordet.
 6. Klicka på Ta bortRedigera-menyn och sedan på Ja.
 7. Avsluta Registereditorn.
 8. Starta Word.
Om Word startar och fungerar korrekt har du löst problemet. I detta fall låg problemet i en skadad Word Options-registernyckel. Du måste kanske ändra flera inställningar för att återställa favoritalternativen i Word.

Om problemet inte är löst återställer du den gamla Word Options-registernyckeln. Läs sedan "Byt namn på den globala mallfilen Normal.dot eller Normal.dotm".
Återställ den ursprungliga Word Options-registernyckeln
Så här återställer du den ursprungliga Word Options-registernyckeln:
 1. Avsluta alla Office-program.
 2. Dubbelklicka på ikonen Wdoptn.reg på skrivbordet.
 3. Klicka på Ja och sedan på OK.

Byt namn på den globala mallfilen Normal.dot eller Normal.dotm

Genom att byta namn på den globala mallfilen kan du förhindra att formatering, AutoText och makron som är lagrade i den globala mallfilen påverkar Word och dokument som du öppnar. När du startar om Word skapas en ny global mallfil.

Viktigt! När du byter namn på den globala mallfilen återställs flera alternativ till standardinställningarna. Här ingår egna format, anpassade verktygsfält, makron och AutoText-poster. Därför rekommenderar vi att du inte tar bort den globala mallfilen.

Ytterligare information I vissa situationer skapas mer än en global mallfil. Exempelvis fall där flera versioner av Word körs på samma dator eller flera arbetsstationsinstallationer på samma dator. I sådana fall måste du byta namn på rätt exemplar av den globala mallfilen.

Så här byter du namn på den globala mallfilen:
 1. Avsluta alla Office-program.
 2. I Windows 8 eller Windows 8.1: Svep in från skärmens högra kant och tryck på Sök. (Om du använder en mus pekar du på skärmens övre högra hörn, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök.) Skriv Kommandotolk i sökrutan. Tryck eller klicka på Appar och tryck eller klicka på Kör.
  I Windows 7, Windows Vista eller Windows XP: Klicka på Start, Kör, skriv cmd och klicka på OK.
 3. Skriv följande kommando och tryck på Retur:
  • Word 2013, Word 2010 och Word 2007
   Windows 8 eller Windows 8.1, Windows 7 eller Windows Vista:
   ren %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Mallar\Normal.dotm OldNormal.dotm

   Windows XP:
   ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Mallar\Normal.dotm OldNormal.dotm
  • Word 2003
   Windows 7 eller Windows Vista:
   ren %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Mallar\Normal.dot OldNormal.dot

   Windows XP:
   ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Mallar\Normal.dot OldNormal.dot
 4. Skriv exit och tryck på Retur.
 5. Starta Word.
Om Word startar som vanligt har du löst problemet. I detta fall ligger problemet i en skadad global mallfil. Du måste kanske ändra flera inställningar för att återställa dina favoritalternativ.

Obs! Den globala mallfilen du har bytt namn på kan innehålla anpassningar som inte enkelt kan återskapas, till exempel formatmallar, makron och AutoText-poster. I så fall kan du kanske kopiera anpassningarna från den gamla globala mallfilen till den nya med hjälp av Mallhanteraren. Gör så här om du vill veta mer om hur du använder Mallhanteraren för att byta namn på makron: Tryck på F1 i Word och öppna hjälpen om Microsoft Word, skriv byt namn på makron i sökrutan och klicka på Sök.

Om problemet inte är löst återställer du den ursprungliga globala mallfilen och läser sedan avsnittet Inaktivera tillägg i startmappen i den här artikeln. 
Återställ du den ursprungliga globala mallfilen
Så här återställer du den ursprungliga globala mallfilen:
 1. Avsluta alla Office-program.
 2. Öppna Kommandotolken.
 3. Skriv följande kommando och tryck på Retur:
  • Word 2013, Word 2010 och Word 2007
   Windows 8, Windows 8.1, Windows 7 eller Windows Vista:
   ren %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\OldNormal.dotm Normal.dotm
   Windows XP:
   ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates\OldNormal.dotm Normal.dotm
  • Word 2003
   Windows 7 eller Windows Vista:
   ren %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\OldNormal.dot Normal.dot
   Windows XP:
   ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Mallar\OldNormal.dot Normal.dot
 4. Skriv exit och tryck på Retur.
 5. Starta Word.

Inaktivera tilläggen i startmappen

När du startar Word laddas automatiskt mallar och tillägg i startmapparna. Problem i Word kan bero på konflikter eller problem med ett tillägg. Du kan tillfälligt inaktivera registerinställningen som pekar på dessa tillägg för att avgöra om problemet orsakas av ett objekt i en startmapp. 

Gör så här:
 1. Avsluta alla Office-program.
 2. I Windows 8 eller Windows 8.1: Svep in från skärmens högra kant och tryck på Sök. (Om du använder en mus pekar du på skärmens övre högra hörn, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök.) Skriv Kör i sökrutan. Tryck eller klicka på Appar och tryck eller klicka på Kör.
  I Windows 7, Windows Vista eller Windows XP: Klicka på Start och sedan på Kör.
 3. Skriv följande kommando och tryck på Retur:
  Word 2013
  %programfiles%\Microsoft Office 15\root\office15\Startup\
  Word 2010
  %programfiles%\Microsoft\Office\Office14\Startup\
  Word 2007
  %programfiles%\Microsoft Office\Office12\Startup\
  Word 2003
  %programfiles%\Microsoft\Office\Office11\Startup\
 4. Högerklicka på någon av filerna i mappen och klicka på Byt namn.
 5. Skriv .old efter filnamnet och tryck på Retur. 
  Viktigt! Anteckna filens ursprungliga namn. Senare måste du kanske byta namn på filen med hjälp av det ursprungliga namnet.
 6. Starta Word.
 7. Om du inte längre kan återskapa problemet har du hittat tillägget som orsakar problemet. Om du måste ha tillgång till funktioner i tillägget kontaktar du leverantören för att få en uppdatering.

  Om problemet inte är löst ger du tillägget det ursprungliga namnet igen och upprepar sedan steg 3 till och med 5 för varje fil i startmappen. 
 8. Om du fortfarande kan återskapa problemet i rutan Kör skriver du %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Startup (i Windows 8, Windows 8.1, Windows 7 eller Windows Vista) eller %userprofile%\Application Data\Microsoft\Word\Startup (i Windows XP) och klickar på OK.
 9. Upprepa steg 3 till och med 5 för varje fil i den här startmappen.
Om problemet inte är borta när du har inaktiverat tilläggen i startmappen läser du "Ta bort registernyckeln för COM-tilläggen".

Ta bort registernycklarna för COM-tilläggen

Du kan installera COM-tillägg var som helst. Program som samverkar med Word installerar COM-tillägg. Fastställ om ett COM-tillägg orsakar problemet genom att tillfälligt inaktivera COM-tillägget. Det gör du genom att ta bort registernycklarna för COM-tilläggen.

Så här tar du bort registernycklarna för COM-tilläggen:
 1. Avsluta alla Office-program.
 2. I Windows 8 eller Windows 8.1: Svep in från skärmens högra kant och tryck på Sök. (Om du använder en mus pekar du på skärmens övre högra hörn, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök.) Skriv regedit i sökrutan. Tryck eller klicka på Appar och tryck eller klicka på Kör.
  I Windows 7, Windows Vista eller Windows XP: klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 3. Leta upp följande registerundernyckel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
 4. Klicka på Addins och sedan på ExporteraArkiv-menyn.
 5. Ge filen namnet WdaddinHKCU.reg och spara den på skrivbordet.
 6. Klicka på Ta bort på Redigera-menyn och sedan på Ja.
 7. Leta upp följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
 8. Klicka på Addins och sedan på ExporteraArkiv-menyn.
 9. Ge filen namnet WdaddinHKLM.reg och spara den på skrivbordet.
 10. Klicka på Ta bortRedigera-menyn och sedan på Ja.
 11. Avsluta Registereditorn.
 12. Starta Word.
Om problemet är borta vet du att problemet orsakas av ett COM-tilläggsprogram. Sedan måste du ta reda på vilket COM-tilläggsprogram som orsakar problemet.
Ta reda på vilket COM-tilläggsprogram som orsakar problemet
Så här tar du reda på vilket COM-tilläggsprogram som orsakar problemet:
 1. Avsluta alla Office-program.
 2. Dubbelklicka på ikonen Wdaddin.reg på skrivbordet.
 3. Klicka på Ja och sedan på OK.
 4. Starta Word i felsäkert läge. Om felsäkert läge för Office
 5. Gör så här om du använder Word 2003:
  Obs! Om du använder Word 2013, Word 2010 eller Word 2007 hoppar du över det här steget.
  1. Starta Word och klicka på AnpassaVerktyg-menyn.
  2. Klicka på Kommandon i dialogrutan Anpassa.
  3. Klicka på Verktyg i listan Kategorier.
  4. Klicka på COM-tillägg i listan Kommandon och dra kommandot till ett verktygsfält. Stäng dialogrutan Anpassa.
 6. Använd någon av följande metoder:
  Word 2013 och Word 2010
  1. Klicka på AlternativArkiv-menyn.
  2. Klicka på Tillägg.
  3. I listan Hantera klickar du på COM-tillägg och sedan på Kör.
  4. Om tillägget finns med i dialogrutan COM-tillägg avmarkerar du kryssrutan för det. Om det finns mer än ett tillägg i listan avmarkerar du bara en kryssruta i taget. På så vis kan du ta reda på vilket tillägg som orsakar problemet.
  5. Stäng dialogrutan COM-tillägg genom att klicka på OK.
  6. Klicka på AvslutaArkiv-menyn.
  Word 2007
  1. Klicka på Microsoft Office-knappen och sedan på Word-alternativ.
  2. Klicka på Tillägg.
  3. I listan Hantera klickar du på COM-tillägg och sedan på Kör.
  4. Om tillägget finns med i dialogrutan COM-tillägg avmarkerar du kryssrutan för det. Om det finns mer än ett tillägg i listan avmarkerar du bara en kryssruta i taget. På så vis kan du ta reda på vilket tillägg som orsakar problemet.
  5. Stäng dialogrutan COM-tillägg genom att klicka på OK.
  6. Klicka på Microsoft Office-knappen och sedan på Avsluta Word.
  Word 2003
  1. Klicka på COM-tillägg i verktygsfältet. Du lade till detta i verktygsfältet i steg 5.
  2. Om tillägget finns med i dialogrutan COM-tillägg avmarkerar du kryssrutan för det. Om det finns mer än ett tillägg i listan avmarkerar du bara en kryssruta i taget. På så vis kan du ta reda på vilket tillägg som orsakar problemet.
  3. Stäng dialogrutan COM-tillägg genom att klicka på OK.
  4. Klicka på AvslutaArkiv-menyn.
 7. Starta Word.
 8. Om problemet är löst när du startar Word har du tagit reda på vilket COM-tillägg som orsakar problemet. Om du måste ha tillgång till funktioner i tillägget tar du reda på vilket tillägg som innehåller funktionerna, så att du kan kontakta leverantören och få en uppdatering.

  Om problemet inte är borta när du startar Word upprepar du steg 6 och 7 för varje COM-tillägg i listan. Upprepa samma sak för varje tillägg tills du hittar tillägget som orsakar problemet.
 9. När du ska återställa COM-tilläggen upprepar du steg 6, men markerar kryssrutan för varje COM-tillägg du vill återställa.

Microsoft Support-alternativ

Om det inte går att lösa problemet kan du använda Microsoft Support och söka i Microsoft Knowledge Base och andra tekniska resurser efter svar. Du kan även anpassa webbplatsen efter sökningen. Starta sökningen genom att gå till webbplatsen för Microsoft Support.
Ytterligare resurser
Om du upplever specifika problem när du använder Word kan du besöka följande webbplatser för Microsoft Word Product Solution Center för att avgöra om det finns mer specifik information för ditt problem:Obs! Sök efter artiklar om specifika problem i Microsoft Knowledge Base.
WD2007 Word2007 wd2003 2007 2003 WD2010 Word2010 2010 fixit fix it fixme
Egenskaper

Artikel-id: 921541 – senaste granskning 02/26/2014 18:43:00 – revision: 10.0

Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2010, Microsoft Word 2013, Windows 8.1

 • kbexpertisebeginner kbregistry kbaddin kbhowtomaster kbfixme kbmsifixme KB921541
Feedback