Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Outlook 2002: 9 januari 2007

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
INLEDNING
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS07-003 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen för Microsoft Outlook 2002, bl.a. filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Problem som åtgärdas genom säkerhetsuppdateringen

Genom den här säkerhetsuppdateringen åtgärdas även problemen som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
870778 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2002 Service Pack 3 eller senare: 9 juli 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
873336 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2002 Service Pack 3 eller senare: 30 juli 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
873347 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2002 Service Pack 3 eller senare: 15 juli 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
873358 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2002 Service Pack 3 eller senare: 22 juli 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
873367 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2002 Service Pack 3 eller senare: 5 augusti 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
885232 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2002 Service Pack 3 eller senare: 30 augusti 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
885247 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2002 Service Pack 3 eller senare: 13 september 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
885869 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2002 Service Pack 3 eller senare: 22 september 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
885873 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2002 Service Pack 3 eller senare: 25 september 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
886968 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2002 Service Pack 3 eller senare: 8 oktober 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
887808 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2002 Service Pack 3 eller senare: 25 oktober 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
887817 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2002 Service Pack 3 eller senare: 16 oktober 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
889310 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2002 Service Pack 3 eller senare: 12 november 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
889311 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2002 Service Pack 3 eller senare: 10 november 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
889312 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2002 Service Pack 3 eller senare: 12 november 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
890049 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2002 Service Pack 3 eller senare: 30 november 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
890762 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2002 Service Pack 3 eller senare: 3 december 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
891388 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2002 Service Pack 3 eller senare: 17 december 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
893311 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2002 Service Pack 3 eller senare: 3 februari 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
894267 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2002 Service Pack 3 eller senare: 21 februari 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
894316 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Microsoft Office XP Service Pack 3 eller senare: 21 februari 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
894876 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2002 Service Pack 3 eller senare: 24 februari 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
896262 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2002 Service Pack 3 eller senare: 25 mars 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
899526 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Microsoft Outlook 2002 Service Pack 3 eller senare: 25 maj 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
900461 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2002 Service Pack 3 eller senare: 2 juni 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
900721 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2002 Service Pack 3 eller senare: 22 juni 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
905864 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2002 Service Pack 3 eller senare: 30 augusti 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
906359 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2002 Service Pack 3 eller senare: 30 augusti 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
908126 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2002 Service Pack 3 eller senare: 3 oktober 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
908256 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2002 Service Pack 3 eller senare: 12 oktober 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
910236 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2002 Service Pack 3 eller senare: 11 november 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
910277 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2002 Service Pack 3 eller senare: 16 november 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
910837 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2002 Service Pack 3 eller senare: 27 januari 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
911157 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2002 Service Pack 3 eller senare: 21 december 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
914143 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2002 Service Pack 3 eller senare: 9 februari 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
917282 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2002 Service Pack 3 eller senare: 5 april 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
917322 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2002 Service Pack 3 eller senare: 24 april 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
921564 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2002 Service Pack 3 eller senare: 20 juli 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
921615 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2002 Service Pack 3 eller senare: 20 juli 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Kända problem efter installation av säkerhetsuppdateringen

Det går inte att öppna OSS-filer (Sparade sökningar i Office), eller så går det inte att spara resultaten av en avancerad sökning som en OSS-fil.Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
925542 Det går inte att öppna eller spara OSS-filer (Sparade sökningar i Office) i Outlook
outlook2002 outlook2k2 outlook10 outlookxp ol2002 ol2k2 ol10 olxp update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS outlook office security patch performance reliability update download 2002 fix
Egenskaper

Artikel-id: 921594 – senaste granskning 02/04/2014 14:11:58 – revision: 1.1

Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbpubtypekc kbexpertisebeginner kbofficexppostsp3fix KB921594
Feedback