Trenutno nimate vzpostavljene povezave; čakanje, da se internetna povezava znova vzpostavi

Felmeddelande vid försök att uppdatera en dator med Microsoft Windows: "0x80070002"

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Teknisk uppdatering: 12 september 2006

Microsoft har gett ut en Microsoft Security Advisory om det här problemet för IT-proffs. Säkerhetsmeddelandet innehåller säkerhetsrelaterad information som är relevant för problemet. Du hittar säkerhetsmeddelandet på följande Microsoft-webbplats:
Symptom
Vid försök att uppdatera en Microsoft Windows-dator med något av följande Microsoft-verktyg visas felkod 0x80070002:
 • Webbplatsen Windows Update
 • Webbplatsen Microsoft Update
 • Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU) för Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003
 • Software Update Services (SUS) 1.0
 • Windows Server Update Services (WSUS) 2.0
Orsak
I vissa fall kan felkoden 0x80070002 visas om en minifilterbaserad produkt med Microsoft Filterhanterar-teknik används på datorn. Filterhanteraren kan returnera värdet STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND i stället för STATUS_OBJECT_PATH_NOT_FOUND. Därför uppstår problemet som beskrivs i avsnittet "Symptom".

Obs! Felkoden 0x80070002 har andra orsaker. Mer information om hur du tar reda på om du påverkas av det här problemet finns i avsnittet "Mer information".
Lösning

Uppdateringsinformation för Microsoft Windows Server 2003

Det finns en lösning på det här problemet på webbplatsen Windows Update, webbplatsen Microsoft Update och Microsoft Download Center.

Hämta paketfilen

Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:
Windows Server 2003

HämtaHämta paketet med uppdateringen för Windows Server 2003 (KB922582) nu.
Windows Server 2003 för datorer med Itanium

HämtaHämta paketet med uppdateringen för Windows Server 2003 för datorer med Itanium (KB922582) nu.
Windows Server 2003 x64 Edition

HämtaHämta paketet med uppdateringen för Windows Server 2003 x64 Edition (KB922582) nu.
Windows XP x64 Edition

HämtaHämta paketet med uppdateringen för Windows XP x64 Edition (KB922582) nu.

Utgivningsdatum: 12 september 2006

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Förutsättningar

Det här uppdateringspaketet kräver något av följande operativsystem:
 • En 32-bitars version av Windows Server 2003 med Service Pack 1 (SP1).
 • En Itanium-baserad version av Windows Server 2003 med SP1.
 • En version av Windows Server 2003 R2.
 • En x64-baserad version av Windows.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte några andra snabbkorrigeringar.

Uppdateringsinformation för Microsoft Windows XP

Det finns en lösning på det här problemet på webbplatsen Windows Update, på webbplatsen Microsoft Update och på Microsoft Download Center.

Hämta paketfilen


Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
Windows XP

HämtaHämta paketet med uppdateringen för Windows XP (KB922582) nu.

Utgivningsdatum: 12 september 2006

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Uppdateringsinformation för Microsoft Windows 2000

I enlighet med Microsofts policy för Support Lifecycle tillhandahåller Microsoft support genom säkerhetsuppdateringar under Mainstream Support-fasen för Consumer-, Hardware-, Multimedia- och Microsoft Dynamics-produkter. Microsoft tillhandahåller även support genom säkerhetsuppdateringar under Extended Support-fasen för Business- och Developer-produkter. Dessa säkerhetsuppdateringar gäller endast den Service Pack-nivå som stöds för produkterna. För att säkerställa att Windows Update fortsätter att fungera och att kunderna förblir skyddade har Microsoft gett ut ett snabbkorrigerings- och säkerhetsmeddelande för Windows 2000. Mer information om Microsofts Support Lifecycle-policy finns på följande Microsoft-webbplats:

Hämta paketfilen

En lösning på det här problemet kan hämtas från webbplatsen Windows Update, webbplatsen Microsoft Update och Microsoft Download Center.

Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:
Windows 2000
HämtaHämta paketet med uppdateringen för Windows 2000 (KB922582) nu.

Utgivningsdatum: 12 september 2006

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Förutsättningar

För att du ska kunna installera det här uppdateringspaketet måste du använda Microsoft Windows 2000 med Service Pack 4 (SP4) och en snabbkorrigering som beskrivs i en av följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
891861 Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 och kända problem
905590 Snabbkorrigering för tillägg av den nya Filterhanteraren på datorer med Windows 2000 Service Pack 4 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Obs! Du kan integrera snabbkorrigering 922582 i installationskällfilerna för Windows 2000 SP4. Detta måste emellertid göras innan du integrerar uppdateringarna som beskrivs i avsnitten om förutsättningar för Windows 2000 i artiklarna 891861 och 905590 i Microsoft Knowledge Base. Detta beror på att integreringen av snabbkorrigeringar sker i ordningen först in sist ut.

Mer information om Windows Package Installer finns på följande Microsoft-webbplats:Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
828930 Så här integrerar du programvaruuppdateringar i Windows-installationens källfiler (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte några andra snabbkorrigeringar.
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.
Mer Information

Hur problemet som beskrivs i avsnittet "Symptom" påverkar installationen av den här uppdateringen

Den här uppdateringen installeras på rätt sätt även om datorn redan har drabbats av det här problemet. Det går emellertid kanske inte att installera andra uppdateringar förrän du har installerat den här.

Filterhanteraren och minifilter

Filterhanteraren är en filterdrivrutin från Microsoft för filsystem. Den gör det enklare för andra företag att utveckla filterdrivrutiner och löser många problem med den befintliga filterdrivrutinmodellen. Filterhanteraren kan till exempel styra hämtningsordningen genom en tilldelad höjd. En filterdrivrutin som har utvecklats enligt Filterhanterar-modellen kallas ett minifilter. Mer information om filterdrivrutiner för filsystem finns på följande Microsoft-webbsida:

Operativsystem där Filterhanteraren är tillgänglig

Filterhanteraren är tillgänglig i följande Microsoft-operativsystem:
 • Windows XP SP2
 • Windows Server 2003 SP1
 • Windows Server 2003 R2
 • Alla x64-baserade versioner av Windows
 • Windows 2000 SP4 och snabbkorrigeringen som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
  891861 Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 och kända problem
  905590 Snabbkorrigering för tillägg av den nya Filterhanteraren på datorer med Windows 2000 Service Pack 4 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Så tar du reda på om ett minifilter är installerat

Så här tar du reda på om ett minifilter är installerat:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv cmd och klicka på OK.
 2. Skriv fltmc.exe och tryck på RETUR.
En lista med minifilter eller med äldre filter och minifilter visas. Vilken lista som visas beror på vilken version av Fltmc.exe som finns på datorn.

Följande exempel innehåller ett äldre filter och minifilter:
 Filter Name Num Instances Frame------------------------------ ------------------ --------TestLegacyFilter <Legacy>TestMiniFilter1 4 	 1TestMiniFilter2 0 	 0
I det här exemplet är TestLegacyFilter ett äldre filter. TestMiniFilter1 och TestMiniFilter2 är minifilter.

Följande exempel innehåller bara minifilter:
Filter Name Num Instances Frame------------------------------ ------------------ --------TestMiniFilter1 4 	 1TestMiniFilter2 0 	 0
I det här exemplet är TestMiniFilter1 och TestMiniFilter2 minifilter.

Så tar du reda på om du påverkas av det här problemet

Om du drabbas av symptomen som beskrivs i avsnittet "Symptom", och du har installerat ett minifilter på datorn, påverkas du kanske av det här problemet.

Obs! Vi rekommenderar att du installerar den här uppdateringen även om du inte har installerat några minifilter, eftersom vi förväntar oss att minifilterteknik kommer att användas mer när Microsoft Windows Vista ges ut. Om du installerar den här uppdateringen nu påverkas du inte av det här problemet även om du installerar en produkt med minifilter i framtiden.

Program som installerar minifilter

Många företag arbetar på minifilterbaserade produkter, men vi känner inte till hur många som har getts ut. Vanliga program där minifilterteknik kan användas är antivirus- och krypteringsprogram. Minifilterteknik kan emellertid förekomma i en rad andra program, till exempel Microsoft File Server Resource Manager och Microsoft Data Protection Manager.

Kända minifilter som kan orsaka det här problemet

För närvarande känner vi bara till ett minifilterbaserat program som kan orsaka det här problemet, nämligen Microsoft File Server Resource Manager (FSRM). FSRM är endast tillgänglig i Windows Server 2003 R2 och Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2.

Teknisk support för x64-baserade versioner av Microsoft Windows

Om en Microsoft Windows x64-utgåva var förinstallerad på maskinvaran ger maskinvarutillverkaren teknisk support och hjälp för Windows x64-utgåvan. Det beror på att Windows x64-utgåvan levererades tillsammans med maskinvaran, och maskinvarutillverkaren kan ha anpassat installationen av Windows x64-utgåvan med speciella komponenter. Dessa kan vara specifika drivrutiner eller inställningar som ger maximala prestanda för maskinvaran. Microsoft tillhandahåller assistans inom rimliga gränser vid behov av teknisk hjälp med en Windows x64-utgåva. Du kan dock behöva kontakta tillverkaren direkt. Tillverkaren är mest lämpad att ge stöd för de program som han installerat på maskinvaran. Om du har köpt en separat Windows x64-utgåva, till exempel en Microsoft Windows Server 2003 x64-utgåva, kontaktar du Microsoft för teknisk support.

Produktinformation om Microsoft Windows XP Professional x64 Edition finns på följande Microsoft-webbplats: Produktinformation om x64-versioner av Microsoft Windows Server 2003 finns på följande Microsoft-webbplats:

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar
Winx64 Windowsx64 64bit 64-bit
Lastnosti

ID članka: 922582 – Zadnji pregled: 10/30/2006 17:43:49 – Revizija: 2.5

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

 • kbwinserv2003presp2fix kbwinxpsp3fix kbwinxppresp3fix kbfix atdownload kbqfe kberrmsg kbexpertisebeginner KB922582
Povratne informacije