MS06-067: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
INLEDNING
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS06-067 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Obs!

 • Kontroller som visar meddelanderutor innan de läses in

  Obs! Detta problem uppstår på webbplatser som inte tillämpar rekommenderad praxis. Mer information om rekommenderade åtgärder finns på följande webbplats: När vissa kontroller läses in på en webbsida maskas inte kontrollerna korrekt av funktionaliteten i den här uppdateringen. Detta gäller bland annat kontroller som används i Macromedia Shockwave Director, i QuickTime Player och i Virtools Web Player. Om en kontroll klassificeras som inaktiv av Windows visas en meddelanderuta innan kontrollen läses in.
 • ActiveX-kontroller där Java Platform, Standard Edition 1.3. eller 1.4, används

  När du klickar på en ActiveX-appletkontroll i ett program där appletkontrollen med Java Platform, Standard Edition (J2SE) 1.3 eller J2SE 1.4 körs, återgår inte tangentbordsfokus till kontrollen. Du måste klicka på kontrollen en gång till för att flytta fokus. Fokusförflyttningen fungerar korrekt i J2SE 1.5. Den senaste versionen av J2SE finns på följande Sun Microsystems-webbplats: Mer information om rekommenderade metoder för att få ActiveX-kontroller att fungera utan användaråtgärder finns på följande MSDN-webbplats:
 • Den kumulativa säkerhetsuppdateringen 910620 innehåller de kumulativa säkerhetskorrigeringarna som dokumenteras i säkerhetsbulletinen MS06-004. Den samlade uppdateringen innehåller också snabbkorrigeringar för Internet Explorer som har publicerats efter säkerhetsbulletinerna MS04-004 och MS04-038.
 • Om den samlade uppdateringen 873377 eller 889669 eller en snabbkorrigering för Internet Explorer som har publicerats efter säkerhetsbulletinen MS04-038 inte har installerats, och om du vill installera snabbkorrigeringarna som ingår i den samlade uppdateringen 896727, måste du följa instruktionerna i Microsoft Knowledge Base-artikeln 897225. I annat fall kommer alla snabbkorrigeringar av Internet Explorer som du har installerat att tas bort.
  897225 Installera snabbkorrigeringar som ingår i kumulativa säkerhetsuppdateringar för Internet Explorer 6 Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Kända problem

 • Efter installation av den här säkerhetsuppdateringen kan webbtillämpningar som är beroende av skript på sidorna krascha på grund av ett stabilitetsfel i skriptmotorn. Problemet har lösts och korrigeringen ingår i den senaste uppdateringen för JScript. Om du vill veta mer om den här uppdateringen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  917344 MS06-023: Säkerhetsproblem i Microsoft JScript möjliggör fjärrkörning av kod (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • I Microsoft Windows XP med Service Pack 2 och i Microsoft Windows Server 2003 med Service Pack 1 visas programuppdateringar i Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen under namnet på produkten som uppdateringarna gäller. I Windows XP med Service Pack 2 visas uppdateringen i Lägg till eller ta bort program under Windows XP – Programuppdateringar. I Windows XP med Service Pack 2 visas inte "Installerad"-informationen för den här programuppdateringen i Lägg till eller ta bort program. Därför visas inte programuppdateringen enligt installationsordningen utan överst i listan Windows XP – Programuppdateringar.
 • När du har installerat den här säkerhetsuppdateringen och försöker spela upp ett kapitel från vissa DVD-skivor med formatet WMV HD (Windows Media High Definition Video) i Windows Media Player, spelas kapitlet inte upp. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  884487 Det går inte att spela upp ett kapitel från en DVD-skiva med WMV HD-format i Windows Media Player (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • ActiveX-kontroller kanske inte läses in som förväntat i Internet Explorer. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  909889 ActiveX-kontroller kanske inte läses in som förväntat i Internet Explorer på grund av säkerhetsändringar som infördes med den kumulativa säkerhetsuppdateringen 896688 (MS05-052) (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • Webbsidor som innehåller ActiveX-kontroller kanske inte läses in som förväntat i Internet Explorer. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  909738 Webbsidor som innehåller anpassade ActiveX-kontroller kanske inte läses in som förväntat i Internet Explorer på grund av säkerhetsändringar som infördes med den kumulativa säkerhetsuppdateringen 896688 (MS05-052) (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • Användningen av monikers stöds inte längre i Internet Explorer. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  906294 Användningen av monikers stöds inte längre i Internet Explorer när säkerhetsuppdateringarna i den kumulativa uppdateringen 910620 (MS06-004) har installerats (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • Verifiering av filversion med Dxtrans.dll och Dxtmsft.dll

  Användare som utför verifiering av filversion utifrån versionerna av Dxtrans.dll och Dxtmsft.dll som faktiskt är installerade kommer att märka att filversionen på datorn efter installationen inte är 6.3.xxxx.yyyy utan 6.0.xxxx.yyyy.

  Dxtrans.dll och Dxtmsft.dll kommer från en särskild Microsoft-produkt med ett eget versionsschema som skiljer sig från Internet Explorer. De binära versionerna måste förbli 6.3 för den större och mindre produktversionen, för att uppgraderingar med rätt version ska kunna genomföras. Internet Explorer 5- och Internet Explorer 5.5-utgåvor innehöll redan 6.x-versionerna av Dxtrans.dll och Dxtmsft.dll. I Internet Explorer 6 ändrades Dxtrans.dll- och Dxtmsft.dll-produktsträngversionerna så att de stämde med Internet Explorer-versionen, medan den binära versionen måste förbli 6.3 för att kunna installeras över tidigare 6.x-versioner.
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE WinNT Win2000
Egenskaper

Artikel-id: 922760 – senaste granskning 12/09/2015 06:29:07 – revision: 1.3

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, , , Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003, Standard Edition Service Pack 1 (SP1), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)

 • kbnosurvey kbarchive kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbpubtypekc KB922760
Feedback