Du får ett felmeddelande när du försöker öppna en filtyp som har blockerats av registerprincipinställningarna i Word 2010, Word 2007 eller Word 2003

Symptom
Du har öppnat Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Word 2007 eller Microsoft Office Word 2003 och försöker öppna en fil som har sparats i Microsoft Word-format, men den öppnas inte.

Dessutom visas ett av följande felmeddelanden:
Du försöker öppna en filtyp som blockeras av registerprincipinställningen.
Du försöker öppna en fil som skapades i en tidigare version av Microsoft Office. Den här filtypen kan inte öppnas i den här versionen eftersom den blockeras av registerprincipinställningen.
Du försöker öppna en filtyp Filtyp som har blockeras av inställningarna för filblockering i Säkerhetscenter.
Obs! Ett liknande felmeddelande kan visas när du försöker spara en fil. Klicka i så fall på följande artikelnummer och läs artikeln i Microsoft Knowledge Base:
945800 Felmeddelande när du försöker spara ett dokument i Word 2007 eller Word 2003: "Du försöker spara en fil som har blockerats av en registerprincipinställning"
Orsak
Detta kan inträffa om någon av följande förutsättningar föreligger:
 • Du försöker öppna en fil som har sparats i något av följande tidigare Word-format. Word 2010 stöder inte längre dokument som är sparade i följande Word-format:
  • Microsoft Word för Windows 1.x
  • Microsoft Word för Windows 2.x
  • Microsoft Word för Macintosh 4.x
  • Microsoft Word för Macintosh 5.x
  • Binära dokument och mallar för Microsoft Word 6.0
  • Binära dokument och mallar för Microsoft Word 95
 • Du försöker öppna en fil som har sparats i något av följande tidigare Word-format. Word 2007 stöder inte längre dokument som har sparats i följande Word-format:
  • Microsoft Word för Windows 1.x
  • Microsoft Word för Windows 2.x
  • Microsoft Word för Macintosh 4.x
  • Microsoft Word för Macintosh 5.x
 • En administratör har begränsat vilka typer av dokument som kan öppnas eller sparas i Word 2007 eller Word 2003. Administratören kan ställa in en registernyckel för att begränsa den här funktionen.

  För Word 2007 kan registernyckeln ändras i 2007 Office System Administrative Templates. Mer information finns i "Word 2007" under "Mer information".

  För Word 2003 kan säkerhetsuppdatering 934181 användas av en administratör för att blockera möjligheten att spara eller öppna filer i Word 2003. Mer information finns i avsnittet "Word 2003" under "Mer information".
Lösning
Om du vill öppna filer som har blockerats i registret kan du inaktivera blockeringen av presentationer som har blockerats av registerinställningarna för Word. Använd någon av följande metoder:

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows

Metod 1: Inaktivera begränsningen för öppnande av dokument av vissa typer

Word 2010

Klicka här för att visa eller dölja detaljerad information

Word 2007

Klicka här för att visa eller dölja detaljerad information

Metod 3: Kontakta systemadministratören

Office 2010

Du kan hämta Administrativa mallar för Office 2010-filer (ADM, ADMX/ADML) och verktyget Office-anpassning från Microsoft Download Center på Den här uppdateringen innehåller uppdaterade Grupprincip-mallfiler för att antingen tillåta ett åsidosättande av filer som är blockerade som standard eller blockera ytterligare filtyper.

Via Filblockeringsinställningar kan du styra över vilka filtyper i listan nedan som ska öppnas.

Klicka här för att visa eller dölja detaljerad information
Mer Information

Begränsa filer i Microsoft Word

Word 2010


Klicka här för att visa eller dölja detaljerad information