Beskrivning av säkerhetsuppdatering för PowerPoint 2003: 10 oktober 2006

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletin MS06-058 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen för Microsoft Office PowerPoint 2003, bl.a. filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Problem som korrigeras i säkerhetsuppdateringen

Förutom problemen som beskrivs i säkerhetsbulletinen åtgärdas problemen som beskrivs i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
923337 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för PowerPoint 2003 efter Service Pack 2: 28 juli 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
powerpoint2003 powerpoint2k3 powerpoint11 ppt2003 ppt2k3 ppt11 update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS
Egenskaper

Artikel-id: 923091 – senaste granskning 12/09/2015 06:33:22 – revision: 1.1

Microsoft Office PowerPoint 2003

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbpubtypekc kbexpertisebeginner KB923091
Feedback